А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Індивідуальний вищий спирт

Індивідуальні вищі спирти знаходять широке застосування в дослідженнях по хімії поверхневоактивних речовин, хімії високомолекулярних сполук, як препарати для газорідинної хроматографії, а також як вихідніз'єднання для отримання чистих альдегідів, кетонів, кислот, амінів і представників інших класів органічних речовин.

Індивідуальні вищі спирти були отримані нами поділом суміші спиртів гідрування за допомогою ректифікації в вакуумр.

Індивідуальні вищі спирти були отримані нами поділом суміші спиртів гідрування за допомогою ректифікації у вакуумі.

Індивідуальні вищі спирти знаходять широке застосування в дослідженнях по хімії поверхневоактивних речовин, хімії високомолекулярнихз'єднань, як препарати для газорідинної хроматографії, а також як вихідні сполуки для отримання чистих альдегідів, кетонів, кислот, амінів і представників інших класів органічних речовин.

Індивідуальні вищі спирти нормального будови невиробляються вітчизняною промисловістю, хоча потреба в них в останні роки, встановилася досить стабільна.

Синтез індивідуальних вищих спиртів дуже складний, вихідні продукти важко доступні.

Переробкою останніх можна отримувати індивідуальні вищі спирти, в тому числі амілові.

У табл. 6[35]наводяться дані про вихід індивідуальних вищих спиртів по відношенню до сумарного виходу вищих спиртів.

Застосування індивідуальних ос-олефінів для синтезу вищих ялюмінійтріалкілов, мабуть, може бути виправдане лише у випадку одержання індивідуальних вищих спиртів, використовуваних для приготування високоякісних пластифікаторів.

Застосування індивідуальних а-олефінів для синтезу вищих алюмінійтріалкілов, мабуть, може бути виправдано лише в разі необхідності отримання індивідуальних вищих спиртів, використовуваних для приготування високоякісних пластифікаторів. У виробництві ж синтетичних миючих засобів застосовують зазвичай суміш спиртів, тому використання в якості вихідної сировини індивідуальних сполук не обов'язково, тим більше що промислові ресурси вищих а-олефінів обмежені.

Творчу групу склали Н.В. Казаков, В.М. Паволоч, Г.В. Пакс-тов, П.Ф. Тюган, Ж.А. Євдокимова, А.А. Смородін, В.Ф. Смовж, В.М. Кузькін, П.А. Журавльов та інші. Ними був розроблений процес одержання з кубових залишків індивідуального вищого спирту - 2-етілгексанола.

Такі вищі спирти, як гексіловий, гептіловий або октіловий, можна отримувати синтезом вищих спиртів головним чином ізостроенія з метильной групою в бічному ланцюзі або по реакціїPелена. Як розчинники вони мають лише підпорядковане значення, проте служать важливими Етері-фіцірующімі реагентами у виробництві мягчители. Сплавленням з лугом можна перевести індивідуальні вищі спирти або їх суміші в кар-бонові кислоти ізостроенія, які використовують для тих же цілей, що і нафтенові кислоти нафтового походження. Марганцеві, свинцеві або кобальтові солі цих кислот є дуже добрими сиккативами.

Такі вищі спирти, як гексіловий, гептіловий або октіловий, можна отримувати синтезом вищих спиртів головним чином ізостроенія з метильной групою в бічному ланцюзі або по реакціїPелена. Як розчинники вони мають лише підпорядковане значення, проте служать важливими Етері-фіцірующімі реагентами у виробництві мягчители. Сплавленням з лугом можна перевести індивідуальні вищі спирти або їх суміші в кар-бонові кислоти ізостроепія, які використовують для тох же цілей, що і нафтенові кислоти нафтового походження. Марганцеві, свинцеві або кобальтові солі цих кислот є дуже добрими сиккативами.