А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Значний обсяг - робота

Значний обсяг робіт при ремонті різних машин складають слюсарні операції, пов'язані з виправленням дефектів і відновленням зношених поверхонь деталей. До таких деталей відносяться: кріпильні деталі -болти, гайки, гвинти, шпонки, клини, валики та інші; деталі передач - шестерні, шківи, ??фрикційні муфти та інші деталі опор - підшипники, п'яти цапфи, вісі та інші тертьові і важконавантажених деталі.

Значні обсяги робіт були виконані по поліпшеннютранс-портно-експлуатаціонното стану існуючих автомобільних доріг.

Значний обсяг робіт з розробки і промислового використання осадкогелеобразующіх складів проведений в Татарстані. Були запропоновані технологій регулювання проникності іводоізоляції з використанням складів на основі екологічно нешкідливих простих ефірів целюлози (ЕЦ), зокрема, метил -, оксіетил -, гідрооксі-етил - і карбоксиметилцелюлози.

Значний обсяг робіт (близько 40%) в Казахстан-ському районі відповідаєтериторіальним показником 1 1 а нсего інтервалом показників 1 3 - 155 охоплено в цьому районі приблизно 75% обсягів робіт.

Значний обсяг робіт з вибору тампонажних матеріалів для кріплення свердловин з сірководневою агресією проведений Ш.М. Pахімбаевим, B.C.Данюшевскім, А.П. Тарнавським, Ю.Н. Петракова, Д.Ф. Новохатський, Н.А. Іванової та іншими дослідниками. При наявності в пластових водах сірководню деякі автори рекомендують використовувати в'яжучі композиції з невеликим водоцементним відношенням з метою отримання каменюпідвищеної щільності. Для умов низьких температур (70 С) вони пропонують використовувати глиноземистий цемент, а для високих температур - шлакопесчание в'яжучі або цементно-піщані суміші.

Значний обсяг робіт, присвячений питанням видобутку і механічногозбагачення сланців, є результатом досліджень, проведених гірськими лабораторіями інституту.

Значний обсяг робіт з стандартизації здійснюють також інші органи РЕВ і міжнародні організації країн - членів РЕВ.

Значні обсяги робіт зтоксикології різних забруднювачів атмосфери виконані великою кількістю інститутів ВЦРПС і Міністерства охорони здоров'я.

Значний обсяг робіт вимагає залучення великих матеріальних витрат і трудових ресурсів. Залучення трудових ресурсів прибудівництві ПС в окремих районах утруднене через відсутність соціальної інфраструктури. У зв'язку з цим велике значення має зниження капітальних, експлуатаційних витрат при будівництві та експлуатації перекачувальних станцій, скорочення термінів їхбудівництва.

Значний обсяг робіт при ліквідації аварій в експлуатаційних свердловинах займають фрезерування металевих предметів і розбудити-рення цементу є на даному етапі розвитку техніки ремонту свердловин найбільш доцільним способом потехніко-економічними показниками і простоті вживаності.

Значний обсяг роботи, вкрай обмежені терміни її виконання є деяким виправданням можливих недоліків, вкравши у це видання.

Значні обсяги робіт з теплової ізоляціївиконують на висоті.

Значні обсяги робіт з очищення поки ще виконуються вручну сталевими щітками. Для очищення великих поверхонь від іржі і окалини доцільне застосування машинок реверсивних пневматичних типу ТПЩ-1 або універсальної УПМ-1. Дляочищення зварних швів від шлаку, залишків флюсу зручний легкий пневматичний молоток МЗС.

Значний обсяг робіт при ТО-1 доводиться на контроль і відновлення затягування різьбових з'єднань, що кріплять обладнання, трубопроводи та прийомні труби глушителя, а такожсам двигун на опорах.

Значний обсяг робіт, присвячених вивченню прижимающих сил в зоні контакту колони зі стінками свердловини, як вітчизняних[11 так і зарубіжних /6 /исследова ялин, дозволяє про необхідною точністю проводити розрахунок для будьконструкції колони і профілю свердловини.

Значний обсяг робіт, необхідний для вирішення цих завдань, ускладнюється ще й тим, що обстеження повинні проводитися в реальних виробничих умовах і при найбільш напружених технологічних режимах. У зв'язкуз цим надалі наводяться дві методики дослідження.

Значний обсяг робіт з теплової ізоляції виконується на висоті із спеціально влаштовуються лісів і риштовання.

Значний обсяг робіт в галузі вивчення викривлення свердловин проведений і закордоном. Деякі відомості про характер і причини викривлення свердловин приведені в роботах Дж.

Значні обсяги робіт по забезпеченню користувачів програмними засобами фонду при обмежених людських ресурсах в географічному районі розташування фонду, атакож наближення фонду до користувачів вимагають створення філій фонду.

Значний обсяг робіт займає контроль проекту, перевірка якості проектування продукції з метою забезпечення задоволення всім вимогам, порядок внесення змін в проектнудокументацію.

Pазмещеніе контуру труб з насадками для облива деталей фарбами. Значний обсяг робіт у процесі нанесення лакофарбових покриттів падає на трудомісткі ручні операції нанесення шару шпаклівки для вирівнювання дефектів поверхні і шліфуванняшпаклювального шару.

Значний обсяг робіт при спорудженні підземного господарства головного корпусу складає зведення фундаментів будівлі.

Схеми регулювання (а - д зачеплення конічних шестерень головної передачі автомобіля. Значний обсяг робіт приремонті пов'язаний із збіркою різьбових з'єднань. Якість збірки таких з'єднань визначають величиною і послідовністю затягування. Технічні умови встановлюють певні моменти затягування різьбових деталей таких відповідальних з'єднань, як головка-блокциліндрів, постелі корінних підшипників, кришка-шатун, підшипники головної передачі та ін Встановлюють також і послідовність затягування гайок (болтів) даних сполук.

Значний обсяг робіт по зварюванню труб виконують в кот-лостроеніі і апаратобудуванні.Стикування труб екранів і змійовиків виробляється переважно контактним зварюванням оплавленням з подальшим видаленням грата. До топковим екранним трубам приварюють велика кількість шипів (рис. 20 - 88), що утримують захисні тугоплавкі покриття. Зазвичай цездійснюється під флюсом напівавтоматами пістолетного типу, проте зважаючи дуже великої кількості шипів (більше 1 млн. на один котел П-50) таку операцію доцільно автоматизувати повністю. Використання спеціалізованих установок типу ЦШ-1 з автоматичноюподачею шипів з бункера дозволяє за допомогою контактного зварювання приварювати їх до 2000 шт.

Значний обсяг робіт з розпушування мерзлого грунту виконують механічним способом. Одними з найбільш доцільних є машини, що виробляють розпушування мерзлого грунтуметодом відколу великими шматками. Pабочім органом у цих машин є клин, впроваджуваний в грунт статичними або ударними навантаженнями.

Значний обсяг робіт виконується по цілеспрямованої захист джерел питних вод від забруднення і їх відновленню. Підпильною увагою центральної водної лабораторії АТ Татнафта знаходяться 434 джерела.

Значний обсяг робіт по обслуговуванню обладнання зазвичай виконується під напругою або при частково знеструмленому устаткуванні. Найбільшу електричну небезпекапредставляють установки іонного легування і джерела лазерної енергії. Навіть після відключення енергії існує ймовірність електричного удару. Тому перед роботою всередині обладнання потрібно розсіяти потужність. Обов'язкова оцінка обладнання на відповідністьстандарту SEMI S2 в США та маркування СЕ в Європі допомогли значно поліпшити електричну безпеку нового обладнання, але залишаються ще операції з обслуговування обладнання, не завжди проводяться у відповідності з вимогами. Для будь-якого вдова встановленогообладнання необхідне ретельне вивчення операцій обслуговування і факторів електричної небезпеки.

Значний обсяг шурфопроходческіх робіт припадає на райони, позбавлені постійних транспортних зв'язків або важкодоступні. При пошуках і попередньоїрозвідці родовищ корисних копалин в труднодоступних районах, коли доцільність витрат на будівництво під'їзних шляхів ще не визначена, можлива проходка шурфів із застосуванням ручної праці чи з частковою механізацією. Однак при детальній розвідці,коли геологорозвідувальна партія споруджує під'їзні шляхи для доставки великовагового технологічного та енергетичного обладнання (електростанції, свердловин-ні бурові установки, обладнання для проведення гірничих виробок), шурфи доцільно проходити тількимашинним способом.

Виконано значні обсяги робіт на об'єктах, що складали матеріальну базу агропромислового комплексу: побудовані великі тваринницькі комплекси, птахофабрики, тепличні комбінати, магістральні нодоводи загальною протяжністю700 км і інші об'єкти; здані в експлуатацію великі підприємства харчової та м'ясомолочної промисловості - заводи, комбінати, холодильники.

При значному обсязі робіт, коли в штаті лабораторії є петрограф, крім зазначених трьох кімнат, необхідна четверта,в якій проводяться мікроскопічні дослідження, ведеться обробка матеріалів і оформляється вся документація.

При значному обсязі робіт приготування розчину слід вести механізованим способом в розчинозмішувачі.

При значному обсязі робітз різання листової сталі застосовують ручні електроножиці по металу типів І-30 і І-31 (фіг.

При значних обсягах робіт і необхідності кріплення великої кількості різних деталей до стін, підлоги і стелі використовують індустріальні методи. До них відносятьпристрілювання деталей до будівельних основ (особливо бетонних і залізобетонних) за допомогою піротехнічних інструментів (будівельно-монтажний пістолет ПЦ 52 - 1ПЦ-58 оправлення ПО-141 і ін) і спеціальних дюбелів-гвинтів і дюбелів-цвяхів.

При значних обсягах робітна естакадах перед початком монтажних робіт підготовляють монтажний майданчик. Для цього поблизу естакади, в районі монтажу трубопроводу, розчищають і планують майданчик, на якій встановлюють переносний настил і стелажі для тимчасового зберігання і підготовки до монтажутруб і деталей.

При значних обсягах робіт, невеликих прольотах і малої вантажопідйомності застосовуються кран-балки, що складаються з однобалоч-ного мосту, у якого по нижньому поясу балки переміщується один або два електротельфера. Пересування кран-балкипроводиться як від ручного, так і від електричного приводу, встановленого на верхній горизонтальній площадці крана. Управління кран-балкою здійснюється з кабіни або з підлоги за допомогою кнопок. Кран-балки виконуються підвісними або опорними. Підвісні кран-балкипереміщаються по нижніх поясах підкранової колії (двотавр або два куточка), підвішеного до перекриття; опорні-по верхньому поясу балки підкранової колії. Перевагою підвісних кран-балок є можливість переходу тельфера на нерухомі монорейкові шляху, ніжзабезпечується передача вантажу з прольоту в проліт. Підвісні кран-балки мають невелику висоту підйому і меншу вагу, ніж мостові крани тих же розмірів. Швидкість підйому вантажу 6 - 8 м /хв; швидкість пересування тельфера 30 м /хв; швидкість пересування кран-балки до 50 м /хв при управлінні з підлоги і до 80 м /хв.

При значних обсягах робіт (порядка 1 млн. руб. Та вище) до кошторису включаються витрати зі спорудження тимчасових будівель (склади, контори, житло та ін) і придбання механізмів, засобів транспорту, інвентарю та майна.

Схемаверстата СОТ-2 для обробки рулонних матеріалів. При значному обсязі робіт перемотування беспокровний рулонів та їх очищення від тонкеізмельченной посипання виробляють на верстаті СОТ-2 (мал. 108), причому одночасно обробляють поверхню матеріалу і кромку лицьовоїбоку.

Стикування арматурних стержнів за допомогою дугового електрозварювання. При значному обсязі робіт для гнуття арматурної сталі застосовують приводні верстати.

При значних обсягах робіт механізовану уривку котлованів, заповнення стін місцевимиматеріалами та покрівельні роботи виділяють в самостійні потоки. Аналогічно вирішуються склади інших об'єктних потоків.

При значному обсязі робіт в допомогу диспетчерові призначається конторник-сітуатор для обробки диспетчерських відомостей.

При значних обсягах робіт необхідно встановлювати контроль за забезпеченням витримки кожного виробу з покриттям до повного випаровування розчинника, а також за роботою сушильної камери з тим, щоб не допустити перевулканизации.

При значних обсягах робіт для зачистки крайок шин перед зварюванням і очищення зварених з'єднань після зварювання рекомендується користуватися обертовими дисковими щітками зі сталевого дроту. Щітка може бути прибудована до спеціального зачисні верстата, до електричної або пневматичної сверлілке або насаджуватися на привід з гнучким валом. У всіх випадках щітка повинна бути захищена кожухом.

Схема верстата СОТ-2 для обробки рулонних матеріалів. При значному обсязі робіт перемотування беспокровний рулонів та їх очищення від тонкеізмельченной посипання виробляють на верстаті СОТ-2 (мал. 108), причому одночасно обробляють поверхню матеріалу і кромку лицьового боку.

При значному обсязі робіт, що виконуються поблизу один від одного, споруджуються лісу або підмостки, що забезпечують зручне та безпечне проведення робіт.

Надалі значний обсяг робіт з диспетчерського управління магістральними трубопроводами буде покладений на них. АСУ стануть одним з основних засобів диспетчерського управління трубопроводами.

При цьому значні обсяги робіт (68882 1769%) виконуються власними силами підприємств, а питома вага витрат на оплату організаціям-співвиконавцям Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування СССPі організаціям інших відомств відносно невисокий.

Належить виконати значні обсяги робіт та забезпечити введення нових потужностей на підприємствах кольорової металургії, машинобудування, легкої та харчових галузей промисловості, а також промисловості будівельних матеріалів.

Незважаючи на значний обсяг роботи по створенню основ економіки будівництва магістральних газо -, нафто - і нафтопродуктопроводів, виконаний колективами науково-дослідних, проектних, конструкторських і виробничих організацій, ряд проблем теорії і практики галузевої економічної науки все ще перебуває в стадії формування і не має необхідного узагальнення.

Pегулярное виконання значного обсягу робіт поза місцем по-стоянкою дислокації підприємства призводить до спеціалізації по мобільності, як до особливої ??форми організації будівельного виробництва.