А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Цілодобове обслуговування

Цілодобове обслуговування ВПУ необхідно як при Н - катіонування, так і при наявності реагентної передочистки води.

Цілодобове обслуговування свердловин і даний час практикується в основному на новихпромислах, ні гшіолшх повного облаштування. У цих умовах оператори працюють по змінному графіку з додатковим вихідним ДШМ при носьмлчасошм робочому дні.

Цілодобове обслуговування літаків АН-22 дозволило прискорити їх оборотність, що має особливоважливе значення в період весняно-літньої навігації.

Для цілодобового обслуговування призначається бригада з робітників, що пройшли спеціальну підготовку.

У великих ЛАЦ з цілодобовим обслуговуванням організується 4 зміни, у малих ЛАЦ обслуговування може бутинекруглосуточним (вдень і ввечері або тільки в денний час), у зв'язку з чим у них можуть бути організовані дві або навіть одна бригада.

Схема КPП, розрахована на двох споживачів. На ПГPЗ і ГPЗ передбачається цілодобове обслуговування. ДоPП обслуговується безвахтового персоналу.

Кількість чергових слюсарів повинно забезпечувати цілодобове обслуговування спринклерного обладнання.

Контроль за технічним станом та цілодобове обслуговування стаціонарних установок пожежогасіння веде технічнийперсонал підприємства, який складається з бригади робітників-грінелиці-ков, що пройшли спеціальну підготовку. Бригадир грінелиціков систематично (не рідше одного разу на тиждень) контролює стан установки, правильність ведення журналу та знання членів бригади.

Контроль за технічним станом та цілодобове обслуговування стаціонарних установок пожежогасіння веде технічний персонал підприємства, який складається з бригади робітників, які пройшли спеціальну підготовку. Бригадир систематично (не рідше одного разу на тиждень)контролює стан установки, правильність ведення журналу та знання членів бригади.

Схема захисту компресора і аміачного насоса. На великих установках, де немає цілодобового обслуговування, необхідно застосовувати реле захисту від небезпечної концентрації аміаку.При підвищенні масової концентрації парів аміаку до 0 5 - 1 мг /л (007 - 114%) прилад повинен дати попереджувальний сигнал у приміщення постійного поста охорони і включити припливно-витяжну вентиляцію. Якщо концентрація аміаку продовжує підвищуватися і досягає 1 5 мг /л,прилад повинен включити аварійний звуковий сигнал, вимкнути електроживлення всій холодильної установки і включити аварійну вентиляцію. На кожні 75 - 100 м2 площі приміщення правилами[8]рекомендується встановлювати по одному датчику концентрації аміаку.

Таксомоторні перевезення відрізняються високими швидкостями повідомлення, цілодобовим обслуговуванням пасажирів по будь-яких напрямах, зручністю поїздки безпосередньо від місця відправлення до місця призначення.

У зв'язку з тим що локомотивні бригади забезпечуютьцілодобове обслуговування поїздів, щотижневі дні відпочинку ім надаються не в загальновстановлені вихідні дні, а в будь-який день тижня рівномірно протягом місяця шляхом додавання 24 год до нормальному відпочинку, належних після останньої поїздки в робочому тижні.Дні щотижневого відпочинку у всіх випадках повинні надаватися тільки в місці постійної роботи, а число їх повинно бути не менше числа недільних днів даного місяця. Скорочення тривалості часу щотижневого дня відпочинку не допускається.

У їх складвходять амортизаційні відрахування, утримання, цілодобове обслуговування та поточний ремонт системи автоматичного управління.

Pассредоточенность експлуатаційних об'єктів на великих площах і необхідність їх цілодобового обслуговування призводять донеобхідності мати великий штат обслуговуючого персоналу.

Установка сигналізаторів витоку й аварійної концентрації парів аміаку необов'язкова при цілодобовому обслуговуванні холодильної установки персоналом.

Основні виробничі функції венергокомпанії виконує оперативний експлуатаційний персонал, що здійснює цілодобове обслуговування устаткування і ведення технологічних режимів на електростанціях і в мережах.

Оперативно-виїзним бригадам виділяють транспорт (автомобілі, інодімотоцикли) для цілодобового обслуговування за графіком або у невідкладних випадках тих підстанцій (напругою до 110 кВ, а іноді і 220 кВ), а також ГЕС, де немає чергового персоналу або де чергування ведеться експлуатаційними монтерами тільки в ранкові зміни, коли йдутьремонти, або при необхідності оперативних перемикань. З цією метою для кожної ОВБ розробляють раціональні маршрути, що скорочують тривалість об'їздів і оглядів устатковання.

Оперативно-виїзним бригадам виділяють транспорт (автомобілі, інодімотоцикли) для цілодобового обслуговування за графіком або у невідкладних випадках тих підстанцій (напругою до 110 кВ, а іноді і 220 кВ), а також ГЕС, де немає чергового персоналу або де чергування за допомогою так званих експлуатаційних монтерів ведеться тільки в ранковізміни, коли йдуть ремонти чи треба провести оперативні перемикання. З цією метою для кожної ОВБ розробляють раціональні маршрути, що скорочують тривалість об'їздів і оглядів устатковання.

Оперативно-виїзним бригадам виділяють транспорт (автомобілі,іноді мотоцикли) для цілодобового обслуговування ПСХ-графіком або в необхідних випадках тих підстанцій (напругою до 110 кВ, а іноді і 220 кВ), а також ГЕС, де немає чергового персоналу або де чергування за допомогою так званих експлуатаційних монтерів ведеться тільки вранкові зміни, коли йдуть ремонти чи треба провести оперативні перемикання. З цією метою для кожної ОВБ розробляють раціональні маршрути, що скорочують тривалість об'їздів і оглядів устатковання.

Досить численну групу складають такожінженерно-технічні працівники та службовці, що працюють на безперервній тижня з цілодобовим обслуговуванням територіально роз'єднаних постів. Нерідко обсяг роботи на окремих постах незначний і розподілений протягом зміни нерівномірно.

Установкасигналізаторів витоку й аварійної концентрації парів аміаку обов'язкове для автоматизованих холодильних установок, що не мають цілодобового обслуговування.

За орієнтовними даними, в СССPв даний час експлуатується близько 10 тис. невеликих котеленьз цілодобовим обслуговуванням неавтоматизованих систем водопідготовки.

Весь штат працівників, які обслуговують автоматний зал, підрозділяється на змінний персонал (4 зміни) для цілодобового обслуговування станції; бригади регулювальників для проведення поточногоремонту приладів та усунення складних пошкоджень (із заміною деталей); загальностанційне персонал, що складається з станційного інженера, монтера по технічному обліку і монтера з чищення обладнання. На АТС машинної системи, крім того, виділяється технічний штат дляобслуговування контрольного столу.

В даний час в житлових та інших експлуатаційних організаціях встановився абсолютно ненормальний, але практично вимушений порядок цілодобового обслуговування циркуляційних опалювальних насосів. Зазвичай навіть близькорозташовані (наприклад, в сусідніх будівлях) насоси обслуговуються роздільними бригадами. Виправдання цьому лежить у поганому виконанні насосних агрегатів, відсутності коштів електричного захисту і великих труднощах в ремонті пошкоджених електродвигунів.Застосовувані насосні агрегати, як правило, не відповідають необхідним параметрам. Так, наприклад, дуже часто застосовуються агрегати з насосами типу К при числі оборотів 3000 у хвилину.

Коли довіра експлуатаційного персоналу до електронного устаткуванню цьоготипу зросте, що може мати місце тільки при цілодобовому обслуговуванні, буде цілком логічно розширити область застосування пристроїв централізованого контролю шляхом додавання деяких інших функцій, наприклад, двухпозіці-онного регулювання.

Весь штатпрацівників, які обслуговують автоматний зал, підрозділяється: на змінний персонал (4 зміни) для цілодобового обслуговування станції; бригади регулювальників для проведення поточного ремонту приладів та усунення складних пошкоджень (із заміною деталей); загальностанційнеперсонал, що складається з станційного інженера, монтера по технічному обліку і монтера з чищення обладнання.

Весь штат працівників, які обслуговують автоматний зал, підрозділяється: а змінний персонал (4 зміни) для цілодобового обслуговування станції; бригадирегулювальників для проведення поточного ремонту приладів та усунення складних пошкоджень (із заміною деталей); загальностанційне персонал, що складається з станційного інженера, - монтера по технічному обліку і монтера з чищення обладнання.

Для контролютехнологічного стану стаціонарних установок пожежогасіння призначають відповідальну особу з числа технічного персоналу підприємства, а для цілодобового обслуговування установок - бригаду з робітників, що пройшли спеці-ально підготовку.

Для контролютехнологічного стану стаціонарних установок пожежогасіння призначають відповідальну особу з числа технічного персоналу підприємства, а для цілодобового обслуговування установок - бригаду з робочих, які пройшли спеціальну підготовку. Відповідальний за роботустаціонарної установки повинен систематично, не рідше встановленого спеціальною інструкцією терміну, здійснювати контроль її стану, правильного ведення журналу і знання членами бригади своїх обов'язків.

Для контролю за технічним станом стаціонарнихвогнегасних установок призначають відповідальну особу з числа технічного персоналу підприємства, а для цілодобового обслуговування установок - бригаду з робочих, які пройшли спеціальну підготовку. Особа, відповідальна за роботу стаціонарної установки, повинносистематично (не рідше одного разу на тиждень) здійснювати контроль за її станом, правильним веденням журналу і знанням членами бригади своїх обов'язків.

У котельнях середньої потужності АТ1 що виробляють насичена пара і мають водопідготовчіустановки, в тому числі іноді і деаератори, що вимагають цілодобового обслуговування, контроль їх роботи і водного режиму котлів здійснюється черговими лаборантами-апаратниками, які обслуговують водоочистку. Бригаду цих лаборантів очолює, працює в деннузміну старший лаборант, який виконує найбільш складні аналізи. Загальне керівництво роботою лаборантів і лаборантів-апаратників, а також приготування аналітичних розчинів здійснюється ЦЗЛ.

Найбільш поширеними графіками роботи вахт єпоказані на рис. 14 - 3 використовувані на електростанціях і багатьох інших підприємствах з цілодобовим обслуговуванням устаткування.

ДоPП в кінці великого газопроводу з прийомом газу від декількох джерел і видачею газу в декількох напрямках. В даний часіснує чимало варіантів автоматизованих ГPС, що обслуговуються двома операторами, які чергують на дому, замість 4 - 8 операторів при цілодобовому обслуговуванні неавтоматизованої ГPС.

Зобов'язати Всекопіт і трести народного харчування НКСнаба в першу чергуполіпшити постановку громадського харчування в провідних галузях промисловості, гарячих і шкідливих цехах підприємств і встановити цілодобове обслуговування гарячої пшцей, і в першу чергу робітників цих цехів.

Для контролю за технічним станом стаціонарних (автоматичних та неавтоматичних) установок пожежогасіння наказом призначають відповідальну особу з числа технічного персоналу підприємства (об'єкта), а для цілодобового обслуговування установок - бригаду з робочих, які пройшли спеціальну підготовку. Особа,відповідальна за роботу стаціонарної установки, повинне систематично (не рідше одного разу на тиждень) контролювати її стан, правильне ведення журналу і знання членами бригади своїх обов'язків.

Штат групи експлуатації КВП і А на проміжній насосноїстанції складається з чергових операторів та слюсарів. Перші повинні забезпечувати цілодобове обслуговування КВП і А насосних станцій, другі спільно з виконанням перших робіт по поточному обслуговуванню - виконання спільно зі службою А і Т планово-попереджувальних іналагоджувальних робіт на ділянці. Число слюсарів, їх кваліфікацію, види та обсяги виконуваних робіт визначають виходячи з наявності, складності і розташування діючих приладів і засобів автоматики за укрупненими нормативами на роботи по поточному обслуговуванню зі збільшеннямчасу на 10 - 15% на невраховані нормативами роботи, пов'язані з випадковими відмовами устаткування.

Тому було організовано цілодобове обслуговування літаків АН-24 по трудомістким формам. Було введено цілодобову ремонт у чотири зміни. Створено чотири бригади поспеціальному обладнанню. Під керівництвом старшого інженера окрема бригада з чотирьох чоловік виробляє демонтаж знятих двигунів, їх монтаж, консерва цію та розконсервацію, складання та розбирання повітряних гвинтів.

Автомобілі з гаража випускають по ступінчастомуграфіком, що забезпечує цілодобове обслуговування пасажирів.

Автомобілі з гаража випускають по ступінчастому графіком, що забезпечує цілодобове обслуговування пасажирів. Графік складають з таким розрахунком, щоб кількість одночасно знаходяться налінії автомобілів відповідало потреби в перевезеннях, що змінюється за часом доби, а також по днях тижня.

АТС координатної системи володіють більшою надійністю роботи і тому не потребують постійного цілодобового обслуговування техперсоналом.

Якзазначив свого часу Когі (1991), на виробництві та у сфері послуг спостерігається загальна тенденція до підвищення гнучкості в складанні тимчасових графіків роботи. Цьому є ряд причин, включаючи високу вартість основного обладнання, споживчий попит на цілодобовеобслуговування, законодавства, спрямовані на зниження тривалості робочого тижня, і (в США і Австралії) податковий тиск на роботодавця, спрямоване на максимально можливе зниження чисельності персоналу.

Одну з ключових ролей вклієнтоорієнтованої методології грають підрозділу клієнтських відносин, робота яких підтримується і забезпечується іншими підрозділами банку. Це передбачає не тільки створення команди менеджерів по роботі з клієнтами, але і створення потужноїінформаційної системи, яка включає в себе базу даних, керовану програмним забезпеченням CRM системи, а також мультимедійний call-center (комп'ютерна телефонія, поштова, факсимільна й електронна розсилка, web - взаємодія), розрахований на цілодобовеобслуговування запитів клієнтів, реалізацію довідково-інформаційних завдань, здатний наповнювати достовірною інформацією клієнтську базу.

Необхідність обслуговування ліфтів ліфтерами є для господарств з великим числом ліфтів надзвичайнообтяжливою. Це особливо відноситься до господарствам житлового управління міст при сучасному будівництві великих житлових масивів. При цілодобовому обслуговуванні ліфтів на кожен ліфт вимагається g середньому близько 4 ліфтерів, що при наявності, наприклад, в господарстві25 ліфтів призводить до необхідності мати в штаті домоуправління 100 год ди-на ліфтерів. У ряді випадків зміст такої кількості персоналу перекриває дохідну частину господарства, яка обмежується у нас стабільними розмірами квартирної плати.

Багато труднощіможуть виникнути галі на лабораторному етапі створення каталізатора. Адже в лабораторії каталізатор готують в ідеальних умовах: зведені до мінімуму забруднення з навколишнього середовища. Змішання проводиться в невеликих масштабах, реагенти чисті, цілодобове обслуговуванняустановки зазвичай не викликає ускладнень так само, як ефективне використання сировини або його рециркуляція. Pассмотрім, наскільки усе це досяжно при переході до промислового виробництва каталізатора.

Обслуговування активних засобів пожежогасіння повинна виконувати бригада слюсарів, що пройшли підготовку за спеціальною програмою і отримали в установленому порядку посвідчення про складання іспитів. Особи технічного персоналу повинні добре знати будову устаткування, розташування запірно-пускових пристроїв, сигнальних апаратів, забезпечення установок енергоживленням. При значній кількості установок пожежогасіння на об'єкті та наявності бригади слюсарів обов'язки між ними розподіляються таким чином, щоб кожен слюсар обслуговував поперемінно різні ділянки. Кількість чергових слюсарів повинно забезпечувати цілодобове обслуговування, установок. За всіма вузлами засобів гасіння (зрошувачами, насадками, трубопроводами, вузлами управління, запасами вогнегасних речовин) повинен бути встановлений постійний контроль.

Основним комутаційним механізмом на АТС координатної системи є багаторазовий координатний з'єднувач - МКС. За принципом своєї роботи МКС є приладом релейного типу, у зв'язку з чим механічні напруги, що в ньому при роботі, значно нижча, ніж у шукача декадно-Шаго-вої системи, отже, знос деталей знижується, а термін служби деталей, а також всього обладнання в цілому підвищується. Одночасно знижуються експлуатаційні витрати на ремонт обладнання та на поточне обслуговування автозал. Стійка робота обладнання дозволяє не вводити цілодобове обслуговування, а обслуговувати станцію періодично або зовсім не обслуговувати.

Організаційна структура управління станцією передбачає поряд з іншими виробничими цехами також самостійний хімічний цех, у веденні якого знаходяться хімічна лабораторія та хімічна водоочистка. Хімічний цех здійснює хімічний контроль на станції і керує водно-хімічним режимом агрегатів. Для виконання своїх виробничих завдань хімічний цех має у своєму розпорядженні штатом у складі: інженерів, хіміків, техніків, лаборантів, апаратників і відбірників проб. Більша частина цього персоналу розподіляється по змінах для виробництва цілодобового хімічного контролю по всій станції та цілодобового обслуговування апаратів хімічної водоочистки. У хімічній лабораторії станції, крім того, організовується денна зміна для виконання поточних і контрольних аналізів.