А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Контактний агрегат

Конструкція контактного агрегату значно спрощується, якщо не потрібно регенерації каталізатора.

Принципова схема триступінчатої конверсії СО. Недоліком даного контактного агрегату слід вважатинеможливість-ремонту теплообмінника без зупинки конвертора.

Принципова схема триступінчатої конверсії СО. Конвертор і теплообмінник утворюють єдиний контактний агрегат.

Температура парогазової суміші на вході в контактний агрегат визначається врезультаті змішання вологого газу, що надходить з сатуратора з температурою ойоло 80 С. При співвідношенні обсягів вологого газу і пари, рівному 1: 1 температура парогазової суміші на вході в систему конверсії може підвищитися до 100 і більше.

У цьому випадку на обвідній лініїконтактного агрегату встановлюється спеціальний підігрівач, в якому температура парогазової суміші підвищується за рахунок спалювання невеликої частини вихідного газу за допомогою кисню. Так як при горінні в атмосфері кисню розвиваються вельми високі температури,кількість кисню, що вводиться в підігрівач, незначно. При цьому склад парогазової суміші, що надходить на конверсію, майже не змінюється.

Методика проведення налагоджувальних робіт і випробувань контактних агрегатів в загальному аналогічна методиці, застосовуваної приналадці і випробуваннях поверхневих котлів, але доповнюється вимірами, що випливають з особливостей цих агрегатів, насамперед з наявності масообміну між обома теплоносіями - продуктами згоряння і водою і, як наслідок, разног вологовмісту по довжинігазового тракту. У контактних економайзерах і котлах температура не визначає однозначно стану димових газів. Для цього потрібно ще знати і їх волого-утримання чи відносну вологість.

Методика проведення налагоджувальних робіт і випробувань контактнихагрегатів в загальному аналогічна методиці, застосовуваної при наладці і випробуваннях поверхневих котлів, але доповнюється вимірами, що випливають з особливостей цих агрегатів. Головні особливості їх - як відомо, масообмін між обома теплоносіями (продуктамизгоряння та водою) і, як наслідок, одночасна зміна по газовому тракту агрегату вологовмісту і температури димових газів.

Як показали наші дослідження та матеріали обстеження заводського контактного агрегату, реакція протікає в дифузійнійобласті. Оптимальна крупність зерен каталізатора, при якій процес протікає в перехідній області, становить 4 - 6 мм.

Контактна відділення, зване також контактним вузлом або контактним агрегатом, включає контактний апарат, виносні теплообмінники,охолоджуючі газ після кожного шару контактної маси, основний пусковий підігрівач газу, в якому газ розігрівається при пуску апарата або при падінні температури в апараті внаслідок порушення технологічного режиму. Контактний вузол працює за способом подвійногоконтактування.

Залежність рівноважного виходу толуолу з. | Перебіг реакції ароматизації. Гідроформінг-процес здійснюється під тиском близько 15 ат у парних контактних агрегатах.

Смесйтель аміаку і повітря. Змішувач аміаку та повітря (рис. 69)розрахований на обслуговування одного контактного агрегату.

Дегидрирование н-бутану в трубчастому реакторі з зовнішнім обігрівом на рухомому каталізаторі є більш досконалим, ніж попередній спосіб: продуктивність контактного агрегату вище і процесдегідрування безперервний. Однак устатку вання цього процесу складно і вихід бутиленов на про-пущеного ий н-бутан порівняно невисокий.

Подальше поліпшення технологічних показників контактного процесу та зниження собівартості контактної сірчаної кислотиможе бути досягнуто шляхом спрощення методів очищення газу і абсорбції трехокиси сірки і подальшого укрупнення контактних агрегатів, так як це дозволяє знизити витрати на будівництво та експлуатацію сірчанокислотних систем.

Якщо вихідний водяний газ надходитьна установку при температурі близько 500 С (що має місце при роботі на водяному газі, отриманому методом конверсії вуглеводневих газів), він може бути використаний для розігріву контактного агрегату. У атом випадку потреба в спеціальних пристроях для розігрівувідпадає.

При вирішенні завдань автоматизованого проектування процес діалогу технолога-проектувальника з ЕОМ можна умовно представити у вигляді певного циклу дій по обробці діалогової системою його запитів, що супроводжується взаємним обміномінформацією, що схематично представлено на рис. 6.5. Таке узагальнене уявлення пов'язано з тим, що окремі етапи проектування контактного агрегату можуть істотно відрізнятися один від одного як математичним апаратом, так і змістовної постановкою завдань.

Агрегат КТСА призначений для контактного стикового зварювання оплавленням сталевих труб в безперервну нитку на брівці траншеї. Контактні агрегати можуть бути використані і для зварювання труб у батоги.

Продуктивність праці та економічна ефективністьхімічних виробництв різко підвищуються при використанні агрегатів великої одиничної потужності. У нашій країні працюють контактні агрегати по виробництву сірчаної кислоти потужністю 350 т на добу.

Застосування розведених сумішей, крім переваг роботивибухобезпечні середовища, дозволяє також використовувати більше кількості повітря, присутнього у вихідній нафталін-ездушной суміші, в якості хладоагента, відвідного тепло реак - ії із зони каталізатора. Тому розбавлені суміші широко ріменяются приексплуатації контактних агрегатів великої роізводітельності зі стаціонарним шаром каталізатора, для ко - ерих проблема відведення тепла реакції є дуже істотний.

Парогазова суміш вводиться в агрегат знизу і надходить у Міжтрубний простіртеплообмінника, де нагрівається за рахунок тепла конвертованого газу, покидає третій щабель конверсії. Після теплообмінника парогазова суміш по обвідній трубі надходить у верхню частину контактного агрегату і зверху вниз проходить послідовно три шарикаталізатора. Між першою і другою, а також між другою і третьою сходинками в гарячий газ впорскується конденсат водяної пари. При цьому частина конденсату випаровується, внаслідок чого температура газу знижується.

Підігрів відходять нітрозних газів проводиться зарахунок тепла гарячих газів, що залишають контактний агрегат, або тепла, що виділяється при відновленні природним газом оксидів азоту, що знаходяться у вихлопних газах системи.

Контактний апарат діаметром 2 м. Зображений на рис. 45 змішувач аміаку і повітря розрахованийна обслуговування одного контактного агрегату. Загальна висота змішувача складає 1852 мм, діаметр центральної частини дорівнює 810 мм.

Газоподібний аміак, попередньо підігрітий в контрольному подогревателе до 70 - 80 С, надходить у змішувач під тиском 7 ата.Ам-міачно-повітряна суміш, що містить 115% аміаку з температурою 130 С, направляється в контактні агрегати.

На перших стадіях освоєння виробництва каучуку на контактування надходило щодня 140 - 150 т спирту, і це вимагало установки великої кількостікільцевих апаратів і, як наслідок, витрати великої кількості дефіцитної міді на їх виготовлення. Питання новаторському було вирішене А. В. Грум-Гржимайло, який запропонував оригінальну конструкцію ретортной печі, що забезпечує велику економію витрати міді і високупродуктивність контактних агрегатів. Ця піч після випробування на дослідному заводі літер Б була успішно використана при пуску перших великих заводів і ось вже майже п'ятдесят років успішно експлуатується.

Pїї диференціальні процеси та деякі ступінчастіпроцеси, наприклад перегонка в колпачковой колоні, відносяться до цього типу. У так званих процесах з окремими ступенями останні не можуть бути легко об'єднані в одному апараті, і число з'єднань і кіль-кість окремих апаратів прямо пропорційні числуступенів. Екстракція розчинником в окремих контактних агрегатах є прикладом процесу з окремими ступенями.

З початку розробки та впровадження контактних економайзерів і котлів пильна увага приділяється змінам складу і якості нагрітої в них води. Якість води, нагрітої шляхом безпосереднього контакту з продуктами згорання природного газу, є найважливішим чинником, що істотно впливає на можливість і доцільність застосування контактних агрегатів різного призначення в промисловості, енергетиці та комунальному господарстві.

Але при установці і експлуатації агрегатів, в яких вода контактує з продуктами згоряння, ці вимоги особливо жорсткі, навіть при включенні контактних котлів або економайзерів за схемою з проміжним теплообмінником. Причина полягає в тому, що в цих випадках незадовільний горіння газу може призвести до погіршення якості води, її помутніння, заносу насадки контактного апарату, трубопроводів і арматури зваженими речовинами. У разі занесення отворів водораспределітель в контактному апараті потрібно зупиняти економайзер і промивати насадочное шар або замінювати частину насадки. Хоча конструкція контактних агрегатів передбачає можливість ревізії водораспределітель (в корпусі є спеціальний люк), операція ця трудомістка і проводити її бажано якомога рідше.

Схема процесу ароматизації. Бензини, одержані методом платформингом, відрізняються стабільністю і містять мало сірки, так як в ході процесу відбувається гідрогенізація ненасичених і сірчистих з'єднань. Гази, які становлять 5 - 15% від ваги сировини, являють собою цінну сировину для синтезу. Для ароматизації сировини, багатого парафіновими вуглеводнями, застосовується гидроформинг - процес, що йде при 500 С і тиску 150 - 220 н /см2 у парних контактних агрегатах.

Частка хімічної продукції в загальному обсязі виробництва вельми висока. За 1971 - 1980 рр продукція хімічної та нафтохімічної про -: ловості збільшилася більш ніж у два рази. Це 1 пояснюється в основному великою ефективністю хімічних виробництв. Наприклад, 1 т полімерних матеріалів у машинобудуванні дає економію в 6 тис. руб. Тому цілком зрозумілий той факт, що за останні 15 років обсяг капіталовкладень у хімічну промисловість склав близько 10% всіх капіталовкладень в промислове виробництво країни. Продуктивність праці та економічна ефективність хімічних виробництв різко підвищуються при використанні агрегатів великої одиничної потужності. У нашій країні працюють контактні агрегати по виробництву сірчаної кислоти потужністю 350 т на добу.