А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Конструкційний керамічний матеріал

Конструкційні керамічні матеріали, застосовувані для виготовлення хімічного обладнання, по ряду фізико-механічних властивостей поступаються матеріалам, застосовуваним зарубіжними фірмами. Причина цього -використання сировини невисокої якості і недостатній розвиток сировинної бази.

Pазрабативаются нові конструкційні керамічні матеріали з поліпшеними фізико-механічними властивостями, розширюється сировинна база за рахунок освоєння нових родовищ.

Втабл. 82 наведені відомості за складом і властивостями деяких конструкційних керамічних матеріалів за даними ІМСС АН УССP.

В даний час для виготовлення машин і апаратів в хімічній промисловості широко застосовують кислотостійкі щільні і пористіконструкційні керамічні матеріали. До щільним конструкційним керамічним матеріалам ставляться твердий фарфор, цунітовая, глиноземиста, стеатітових, цирконієва, корундова і деякі інші види кислотостійкої кераміки. З пористих керамік для виготовленняфільтруючих патронів широко застосовують шамотно-бен-гонітовую кераміку. Керамічні матеріали характеризу-отся високою твердістю і щільністю і хоро: ю пручаються ерозійного зношування. Крім того, поверх-Юсті, покриті глазур'ю, різко знижують гідравлпче - ::: оеопір середовища.

Ефект трансформаційного зміцнення кераміки з діоксиду цирконію можна використовувати для підвищення в'язкості інших типів конструкційних керамічних матеріалів, вводячи порошки частково стабілізованого ZrO7 підбираючи режими спікання тавивчаючи взаємодію фаз.

НІІемальхіммашу спільно зі Слов'янський керамічний комбінат та іншими підприємствами слід зайнятися питаннями покращення якості конструкційних керамічних матеріалів і удосконаленням технології виробництваобладнання з кераміки; широко розгорнути науково-дослідні та конструк-торських-технологічні роботи по застосуванню сіталлон Шлакоситалл та інших стеклокристаллических матеріа лів в хімічному апараті - і машинобудуванні.

Матеріали типу р пекло ІОФ а р фор і ультра фар ф про р, властивості яких задовольняють механічним і технологічним вимогам, що пред'являються до конструкційних керамічних матеріалів, мають фігуративні точки відповідно в області муллита і корунду. Оскільки основну кристалічну частинаструктури ультрафарфора становить корунд, то іноді ультрафарфор називають корундової або глиноземистий керамікою.

Полтавським обласним правлінням НТО Машпром, розглянуті питання подальшого розвитку виробництва хімічного обладнання з кераміки,основні напрямки науково-дослідних і конструкторсько-технологічних робіт з підвищення технічного рівня, поліпшення якості, надійності та довговічності апаратів з кераміки та створенню нових конструкційних керамічних матеріалів з поліпшені фізико-механічними властивостями.

В даний час для виготовлення машин і апаратів в хімічній промисловості широко застосовують кислотостійкі щільні і пористі конструкційні керамічні матеріали. До щільним конструкційним керамічним матеріалам ставляться твердий фарфор, цунітовая, глиноземиста, стеатітових, цирконієва, корундова і деякі інші види кислотостійкої кераміки. З пористих керамік для виготовлення фільтруючих патронів широко застосовують шамотно-бен-гонітовую кераміку. Керамічні матеріали характеризу-отся високою твердістю і щільністю і хоро: ю пручаються ерозійного зношування. Крім того, поверх-Юсті, покриті глазур'ю, різко знижують гідравлпче - ::: ое опір середовища.

При значних швидкостях руху середовища спостерігається сильне руйнування матеріалу внаслідок комплексного явища корозії і ерозії. Зазначений вид руйнування часто зустрічається в хімічній промисловості при експлуатації насосів, трубопроводів, мішалок та іншого обладнання, де спостерігається вплив на конструкційний керамічний матеріал або футеровки бистродвіжущихся потоків рідини, рідких крапель або пари.

Кераміка володіє фізико-хімічними властивостями, що дозволяють відносити їх до конструкційних матеріалів, з яких можна виготовляти високоякісне обладнання. Основна їх гідність - висока стійкість майже у всіх хімічно активних середовищах. Міцнісні властивості конструкційних керамічних матеріалів, в тому числі твердого, цирконового, глиноземистого фарфору, оксидної та інших видів кераміки, дозволяють виготовляти з них обладнання, що працює під надлишковим тиском і при розрядці, а також деталі, що піддаються ерозійного зношування.

Описано технологія і властивості найважливіших видів технічної кераміки, застосовуваної в будівництві і різних областях іароі-ного господарства. Викладено сучасні уявлення про сутність фізико-хімічних процесів, що відбуваються при виробництві технічної кераміки. Pассмотрени специфічні способи виробництва виробів з непластіческіх матеріалів, в тому числі засновані иа використанні органічних пластифікаторів. Велику увагу приділено конструкційним керамічним матеріалами, п'єзоелектричної і магнітної кераміці.