А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Конструктивне недосконалість

Зазначені конструктивні недосконалості використаних у дослідах колон, очевидно, і є основною причиною утворення структурних неоднорідностей в потоках фаз, у результаті чого межфазовой масообмін поперетину колони буде протікати з неоднаковою швидкістю, що, в свою чергу, повинно призводити до погіршення роздільної здатності колони.

Конструктивне недосконалість гідротехнічних споруд, технологічного обладнання та недостатня їхнадійність.

Дефекти і конструктивні недосконалості геометричної форми газопроводів і газохімічного устаткування сприяють підвищенню рівня напруженості в стінці конструкцій і, як наслідок, прогресивному розвитку процесів корозії металу (такзваний механохімі-чний ефект), що, в свою чергу, призводить до зниження робочого ресурсу обладнання і трубопроводів.

У реальних статичних системах через конструктивного недосконалості їх елементів (зона нечутливості у вимірювальному пристрої,люфт в механічних передачах) можуть мати місце помилки в статиці, породжені нелінійностямі (гл.

Конструктивні дефекти звичайно є наслідком конструктивного недосконалості виробів і помилок при їх конструюванні.

Втрати з цих вузлів обумовлені їхінженерним і конструктивним недосконалістю і при раціональному проектуванні можуть бути зведені до нуля.

Причиною виходу витків з ладу стало їх конструктивне недосконалість - маленький діаметр витка при сильна розвиненому факелі всередині горілчаного каменю танаявність великої кількості витків спіралі (6 витків), не містилися в горе-лочние камені.

Тут мається на увазі, що внаслідок конструктивного недосконалості існуючих крокоміром їх вимірювальні наконечники зазвичай не можуть бути точно встановлені на загальнуокружність вимірювання. Отримані при цьому спотворення результатів вимірювання виключають можливість надійного розрахункового визначення накопичених помилок окружного кроку пробного колеса.

Тому в пропонованій методиці розглядаються як раз ці конструктивнінедосконалості днищPНд, оскільки саме вони вивчені не достатньо як з теоретичної, так і з практичної точки зору.

У процесі промислової експлуатації дегазатор типу ДВС-I виявлені його конструктивні недосконалості. Досить великі габаритні розміриі маса дегазатора утрудняли його перевезення та обмежували можливості виконання різних схем монтажу стосовно до різноманітного (розташуванню бурового обладнання.

Графік розподілу розмірів частинок сажі у відпрацьованих газах двигуна ЯАЗ-204.Міський транспорт в сучасний період в основному представлений автомобілями, які в силу конструктивного недосконалості, посилює дефектами експлуатації, викидають в повітряний басейн більше 200 хімічних сполук, у тому числі значна кількістьтвердих суспензій.

Колона синтезу аміаку з каталізатором в трубках. Ці колони при середніх тисках працюють з хорошими технологічними показниками, незважаючи на деякі конструктивні недосконалості окремих частин насадки.

Надійність спорудивизначається на підставі статистичних даних про експлуатаційних впливах, властивостях матеріалів, конструктивних несовершенствах, аналізі розрахункових схем і сполучення навантажень з метою встановлення норм оптимальності та довговічності. Імовірнісний аналізстатично невизначених систем дозволяє встановити параметри надійної роботи споруди і оптимізувати конструктивне рішення в залежності від зміни експлуатаційних характеристик кагруженія і властивостей матеріалу конструкції.

Якщо в ціломуспробувати проаналізувати причини відставання вітчизняної нафтогазової техніки та усунути при цьому чинник конструктивного недосконалості (що найчастіше робиться російськими виробниками шляхом прямого запозичення зарубіжного досвіду), то очевиднимистають кілька найважливіших показників.

Pасход масла на долив масляної ванни. Pасход масла на долив у гребеневі коробки чесальних машин (ємністю 035 кг) внаслідок конструктивного недосконалості їх ущільнень і наявності в зв'язку з цим витоку масла неукладається в норми, передбачені в табл. 95 тому для чесальних машин спеціальними спостереженнями (на 200 машинах) експериментально встановлена ??середня норма витрати масла 9 г на машину за зміну.

Pасход масла на долив масляної ванни. Pасход масла на долив угребеневі коробки чесальних машин (ємністю 035 кг], внаслідок конструктивного недосконалості їх ущільнень і в зв'язку з цим витоків масла, не вкладається у норми, передбачені в табл. 101 тому для чесальних машин спеціальними спостереженнями (на 200 машинах)експериментально встановлена ??середня норма витрати масла 9 г а одну машину на зміну.

Управління хлопавкою в приймально-раздаточном патрубку. | Стаціонарна пенокамера. Обстеження резервуарних парків показало, що стаціонарні пенокамери є джерелом великихвтрат нафти і нафтопродуктів внаслідок їх конструктивного недосконалості і швидкого порушення герметичності в період експлуатації.

Pасход масла на долив масляної ванни. Pасход масла на долив у гребеневі коробки чесальних машин (ємністю 035 кг), внаслідокконструктивного недосконалості їх ущільнень і в зв'язку з цим витоків масла, не вкладається у норми, передбачені в табл. 101 тому для чесальних машин спеціальними спостереженнями (на 200 машинах) експериментально встановлена ??середня норма витрати масла 9 г на однумашину в зміну.

Широке використання цих апаратів в окремих технологічних процесах[i ]наприклад, для подрібнення сипких матеріалів, зривається їх деяким конструктивним недосконалістю.

На одному з підприємств США вироблялися протягомдвох років спостереження показали, що 62% аварій устаткування прямо або побічно викликалися конструктивним недосконалістю мастильних систем.

Короткий аналіз причин аварій при експлуатації, а також при зарізання і буріння другого стовбурів, ремонті свердловин, показують, щобагато з них відбуваються в результаті відсутності належної підготовки робочого місця, підйомного споруди, обладнання та інструментів, їх конструктивного недосконалості, а також внаслідок недосвідченості і недостатньої кваліфікації працівників ремонтної бригади.

При виборі уставки ПЗВ необхідно враховувати перешкоди. Наприклад, конструктивне недосконалість ТТНП викликає появу струму небалансу, який зі збільшенням потужності споживачів зростає.

Неточність градуювання, конструктивні недосконалості та змінихарактеристик приладу в процесі експлуатації є причинами інструментальних похибок. Їх у свою чергу поділяють на основну і додаткову. Додаткова похибка засобу вимірювань - погрішність, додатково виникає при відхиленнізначень впливають величин від нормальних. Усунення додаткових похибок має свої особливості.

Безпека роботи на машинах багато в чому залежить від конструкції і справності механізмів включення і гальмування. Їх несправність або конструктивненедосконалість може спричинити за собою при роботі на одиничних ходах здвоєний хід повзуна, що може бути причиною нещасного випадку.

Паранько встановив, що функціональні зрушення у працюючих перфоратором з віброгасильними каретками були менш виражені, ніжпри роботі без них. Недоліком виброгасящие кареток є їх конструктивне недосконалість. Вони громіздкі, мають порівняно велику вагу (4 - 5 кг), не завжди надійні в роботі.

Завдання обліку та аналізу відмов і аварій включені в комплекс з метою підвищеннядостовірності результатів рішення задачі аналізу недоліків обладнання. Справа в тому, що наявність конструктивного недосконалості якогось механізму визначається в основному візуально або з досвіду його експлуатації, а це вносить елемент суб'єктивності в дануінформацію. Наприклад, один і той же механізм в залежності від фізичних та антропометричних даних працівника, його виробничого навику і кваліфікації може бути визнаний конструктивно досконалим чи ні.

При експлуатації світильників можливе послабленняконтактів в місцях приєднання проводів, іскріння, освіта перехідних опорів, нагрів і займання ізоляції, патрона і спалимих предметів, розташованих в безпосередній близькості від світильників. Короткі замикання в світильниках виникають приконструктивну недосконалість патронів і неправильному їх монтажі. Утвориться, при цьому електрична дуга здатна не тільки запалити патрон і ізоляцію проводів, але й розплавити цоколь електролампи.

Слід відзначити високий відсоток відмов кар'єрнихекскаваторів (до 74%) внаслідок порушення технології експлуатації. Пошкодження і руйнування при нормальній експлуатації пов'язані в основному з конструктивними недосконалостями окремих вузлів і агрегатів машин і досягають 42 - 50% для роторних і крокуючих екскаваторів.Незважаючи на порівняно низький рівень простоїв через відмов і аварій в їх загальній кількості, абсолютні значення матеріальних втрат виявляються більш значними, ніж викликані іншими причинами, при цьому основний внесок обумовлений відмовами механічногоустаткування і металоконструкцій.

До достоїнств оптоелектронних пар відносяться майже ідеальна гальванічна розв'язка, несприйнятливість оптичного каналу зв'язку до впливу електромагнітних перешкод, сумісність за параметрами вхідних і вихідних сигналів зінтегральними схемами, широкі функціональні можливості. Недоліки оптопар - низький ККД перетворення енергії сигналів, висока споживана потужність, температурна залежність параметрів, відносно малий робочий діапазон температур, невисокий термін служби,конструктивне недосконалість та ін - носять тимчасовий характер.

У оозоре роботи печей КС для випалу колчедану наведені технологічні показники (табл. 2627), узяті з технічних звітів заводів. На тих підприємствах, де печі КС були побудовані багато років тому понетипові проектам або реконструйовані механічні йди пилоподібні печі (Горлівський, Самаркандський, Кемеровський і ін), відхилення від норм технологічного режиму можуть бути частково пояснені конструктивним недосконалістю пічних агрегатів. Однак основнийпричиною роботи печей КС не в оптимальних умовах на всіх заводах, в першу чергу на заводах-новобудовах (Уваровський, Гомельський, Воскресенський), є порушення норм технологічного режиму.

У оозоре роботи печей КС для випалу колчедану наведенітехнологічні показники (табл. 2627), узяті з технічних звітів заводів. На тих підприємствах, де печі КС були побудовані багато років тому по нетипових проектам або реконструйовані механічні йди пилоподібні печі (Горловокій, Самаркандський, Кемеровський і ін),відхилення від норм технологічного гума можуть бути частково пояснені конструктивним недосконалістю пічних агрегатів. Однак основною причиною роботи печей КС не в оптимальних умовах на всіх заводах, в першу чергу на заводах-новобудовах (Уваровокій,Гомельський, Воскресенський), є порушення норм технологічного режиму.

Таким чином, через конструктивного недосконалості розглянутого типу ЗК сталося його руйнування в експлуатації при високому рівні напруг в шліці-вом з'єднанні, через якездійснюється його обертання.

Виникнення аварії сприяли і необгрунтовані відхилення від проектних рішень, конструктивне недосконалість окремих вузлів резервуара, низька якість виконання окремих елементів резервуара в процесі монтажу.

Вплив шорсткості та мікротвердості поверхні на її знос 120. Забезпечення заданої якості машин і тривале збереження його багато в чому залежить від якості поверхонь їх деталей. Значно рідше спостерігаються поломки деталей через неякісне виготовлення,їх конструктивного недосконалості або заниженою втомної міцності. Зменшення зносу підвищує довговічність машин, зберігає задану конструктором точність і скорочує витрати на ремонт, які нерідко за весь термін експлуатації машин перевищують собівартістьїх виготовлення.

Істотне значення має забруднення атмосфери асфальтобетонними заводами, так як викиди цих підприємств містять канцерогенні речовини. Експлуатовані в даний час вPоссии асфальтозмішувальні установки різної потужностівикидають в атмосферу від 70 до 300 т завислих речовин на рік. Вибіркове обстеження показало, що очисне обладнання на жодній з них не працює ефективно внаслідок конструктивного недосконалості, незадовільного технічного стану та неповногопроведення регламентного обслуговування.

Істотне значення має забруднення атмосфери асфальтобетонними заводами, так як викиди цих підприємств содержаг канцерогенні речовини. Експлуатовані в даний час вPоссии асфальтозмішувальні установкирізної потужності викидають в атмосферу від 70 до 300 т завислих речовин на рік. Вибіркове обстеження показало, що очисне обладнання на жодній з них не працює ефективно внаслідок конструктивного недосконалості, незадовільного технічногостану і неповного проведення регламентного обслуговування.

Лише в декількох зареєстрованих випадках палаючі резервуари були обладнані стаціонарними та автоматичними установками гасіння пожеж. У більшості цих випадків стаціонарні, в тому числіавтоматичні, установки не дали позитивного ефекту, так як були пошкоджені первинним вибухом в резервуарі чи не спрацювали в проектному режимі при справному стані. Ці дані вказують на ще недостатньо широке впровадження стаціонарних автоматичнихустановок гасіння пожеж у резервуарах, на конструктивне недосконалість і нестійкість цих установок до вражаючих факторів вибуху і пожежі в резервуарі, а також на невідповідність їх тактико-технічних характеристик характером пожежі в початковій стадії, якщо невідбулося повного зриву даху резервуара.

Технологія робіт інструментом, що спускаються на дроті в ускладнених умовах, не дозволяє регламентувати тривалість всіх елементів роботи. Якщо затрати часу на спуск і підйом інструменту можна визначити ітехнічно обгрунтувати навіть з урахуванням похилого профілю свердловини, в'язкості рідини, що знаходиться в свердловині, то час, що витрачається на операції, які пов'язані з ударами Яссами, регламентувати неможливо. Тривалість робіт у цих випадках залежить від багатьохфакторів, в основному технічного характеру, обумовлених специфічними умовами експлуатації обладнання (забруднення посадкового ніпеля продуктами корозії, наявність сольових або парафінистих кірок на внутрішніх стінках обладнання та НКТ, похилий профільстовбура свердловин та ін), а також конструктивного недосконалості канатного інструменту. Тому визначати норми часу при операціях Яссами сенсу не має, оскільки їх неможливо технічно обгрунтувати.

Довговічність опори долота залежить від інтенсивностізношування і руйнування поверхонь цапфи, шарошки і тіл кочення. Дослідження, проведені В. Н. Виноградовим, Г. М. Сорокіним і А. Н. Пашковим, показали, що характер зношування і руйнування цих поверхонь різний. Як зазначають автори, це пов'язано з нерівномірним іскладним нагружением різних ділянок поверхонь опори, а також конструкцією, технологією виготовлення і розмірами доліт. Одночасний розвиток цих процесів, а також недоброякісна збірка доліт, відмінність механічних властивостей металу опор і шарошок долота йокремі конструктивні недосконалості конструкції доліт приводять до нерівномірного спрацювання опор і озброєння доліт і до великого розходженню їх зносостійкості. Все це створює труднощі у визначенні якості сработки доліт, оптимального і граничного часуперебування долота на вибої, особливо при турбінному бурінні.

Основним недоліком механічних вакуум-присосів є короткостроковість створення вакууму і його нестабільність. Це пояснюється невідповідністю матеріалів гнучких камер при-сосов умовам роботизважаючи на значну повітропровідні присосів. Знайти потрібний матеріал складно через підвищених вимог до його гнучкості й еластичності. Мала вантажопідйомність вищевказаних вакуум-присосів пояснюється незначним допустимою напругою гуми при розтягуванні, атакож неможливістю отримання значних розріджень всередині еластичною камери, що є наслідком їх конструктивного недосконалості.

Мінімальна потужність, обнаруживаемая супергетеродинного приймача з урахуванням, некогерентного випромінювання. В якостізмішувальних елементів в ММ і СБМ діапазонах найчастіше використовуються кристалічні діоди. Найважливішими характеристиками діода у цьому випадку є втрати перетворення і рівень шумів. У міру укорочення довжини хвилі теоретично очікується збільшення Pmmприблизно на 6 дБ /окт. ГГц; при подальшому збільшенні частоти зростання Pmm відбувається швидше. Це пов'язано, по-видимому, з конструктивними недосконалостями змішувальних пристроїв.

Довговічність опори долота залежить від інтенсивності зношування та руйнуванняповерхонь цапфи, шарошки і тіл кочення. Дослідження показали, що характер зношування і руйнування цих поверхонь різний. Це пов'язано з нерівномірним і складним нагружением різних ділянок, поверхонь опори, а також з конструкцією, технологієювиготовлення і розмірами доліт. Тертьові поверхні опори піддаються одночасно абразивного зносу, оспо-видному, тендітному і втомному викришування, зминання, окисному і тепловому зносу і високотемпературним опіків в мікрооб'ємах металу і в присутностібурових розчинів під високим тиском. Одночасний розвиток цих процесів, а також недосконала збірка доліт, відмінність механічних властивостей металу вузлів і шарошок долота й окремі конструктивні недосконалості призводять до нерівномірного спрацювання. Все цестворює труднощі у визначенні якості сработки доліт, оптимального і граничного часу перебування долота на вибої, особливо при турбінному бурінні.

Довговічність опори долота залежить від інтенсивності зношування та руйнування поверхонь цапфи, шарошки і тілкочення. Дослідження показали, що характер зношування і руйнування цих поверхонь різний. Це пов'язано з нерівномірним і складним нагружением різних ділянок поверхонь опори, а також з конструкцією, технологією виготовлення і розмірами доліт. Тертьовіповерхні опори піддаються одночасно абразивного зносу, осповідного, тендітному і втомному викришування, зминання, окисному і тепловому зносу і високотемпературним опіків в мікрооб'ємах металу і в присутності бурових розчинів під високим тиском.Одночасний розвиток цих процесів, а також недосконала збірка доліт, відмінність механічних властивостей металу вузлів і шарошок долота й окремі конструктивні недосконалості призводять до нерівномірного збірці опор і озброєння доліт і до великого розходженню в їхзносостійкості. Все це створює труднощі у визначенні якості сработки доліт, оптимального і граничного часу перебування долота на вибої, особливо при турбінному бурінні.

Автоматичне складання обумовлює необхідність точного і якісноговиготовлення деталей, що сполучаються, її виконують за принципом повної і (рідше) часткової взаємозамінності. Вона виключає пригону і підбір деталей, що допускається при ручній збірці. Неточно виготовлені і неякісно очищені деталі викликають зупинку складальної машини. Якщо кількість деталей у виробі велике, то машина може зупинятися настільки часто, що це істотно знижує продуктивність автоматичного складання. Відмови самого устаткування по причинах його розрегулювання, зносу і конструктивного недосконалості бол е рідкісні.

Схема пристрою для одноразової термомеханічної поверхневої обробки. При використанні цих пристроїв здійснюється спосіб безперервно-послідовної ТМО поверхонь деталей. Цей спосіб має, проте, ряд недоліків. Він придатний лише для деталей з певною мінімальною довжиною зміцнюючої поверхні, що обумовлено, як правило, послідовним розташуванням елементів пристрою. Крім того, конфігурація зміцнюючої виробу повинна забезпечувати вільний вхід і вихід через елементи пристрою. Інший їх недолік пов'язаний з неможливістю забезпечення ізотермічних умов обробки. Оскільки індуктор повинний бути зміщений з ділянки поверхні, який в наступний момент піддається деформації, важко регулювати температуру цієї зони. Недоліки, пов'язані з конструктивним недосконалістю пристроїв, описаних вище, відсутні в пристроях для одноразової поверхневої ТМО. Принципова схема такого пристрою наведена на рис. 12 (А. У пристрої використовується так звана секторна головка, в якій скомпоновані індуктор 2 накочується орган 3 і Спрейер 4 розташовані в одній площині, перпендикулярній осі зміцнюючої вироби.

Манометричний прилад, відомий під назвою апарату Варбурга, розрахований для дослідження темпового газообміну рослинних і тваринних об'єктів. Застосовуючи його для визначення фотосинтезу рослин, більшість авторів не вносило докорінних змін у конструкцію самого апарату, обмежуючись лише тим або іншим способом освітлення судин. В результаті були створені апарати, незручні для визначення фотосинтезу наземних рослин, які не відповідають вимогам теорії маіометріі. Тому зрозумілі спроби деяких лабораторій створити нові конструкції манометричних апаратів (Інститут фізіології рослин ім. Однак всі наявні досі апарати мають низку істотних недоліків, як то: слабкою інтенсивністю світла, недостатньої терморегуляцією, незадовільним пристроєм освітлювача і конструктивним недосконалістю.