А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Комп'ютерне програмне забезпечення

Комп'ютерне програмне забезпечення з'єднує кожен одержуваний документ з номером замовлення на покупку. Потім комп'ютерна програма підсумовує всі обсяги кожного з постачальників, і єдиний чеквиписується на кожного постачальника.

Якщо комп'ютерне програмне забезпечення купується і існують інші потенційні користувачі, то витрати на його придбання можуть бути капіталізовані і амортизовані в наступні періоди.

Оскількикомп'ютерне програмне забезпечення є первинним компонентом середовища ГАС, його розробка, включаючи проектування, випробування, експлуатацію та модифікацію, а також питання надійності програмного забезпечення, повинні також розглядатися на ранній стадіїрозробки ГАС.

Якщо комп'ютерне програмне забезпечення розробляється (створюється) для внутрішніх цілей, то витрати на його розробку, як правило, відносяться на витрати поточного періоду. Однак не існує облікового стандарту, що регулює цей вид витрат.

Останнім часом і комп'ютерне програмне забезпечення може бути захищене авторським правом.

До нематеріального основного капіталу належать: геологорозвідувальні роботи; комп'ютерне програмне забезпечення; оригінали розважальних, літературних іхудожніх творів; інші нематеріальні основні активи.

До нематеріальних основних фондів (нематеріальних активів) відносяться комп'ютерне програмне забезпечення, бази даних, наукомісткі технології, інші нематеріальні основніфонди, які є об'єктами інтелектуальної власності, використання яких обмежене встановленими на них правами володіння.

До нематеріальних основних фондів (нематеріальних активів) відносяться комп'ютерне програмне забезпечення, бази даних,оригінальні твори розважального жанру, літератури чи мистецтва, наукомісткі технології, інші нематеріальні основні фонди, які є об'єктами інтелектуальної власності, використання яких обмежене.

Дана главаприсвячена ілюстрації можливостей однією з найефективніших систем комп'ютерного програмного забезпечення - пакета універсальних інтегрованих програм MATLAB. Допитливому читачеві пропонується ознайомитися в першому наближенні з основами мовипрограмування та комплексної візуалізації результатів вирішення ряду наукових і інженерних задач. Pассматріваются такі проблеми як табулювання функцій, рішення нелінійних рівнянь, пошук оптимальних рішень, вирішення задач Коші, чисельне інтегрування та іншізавдання, традиційно включаються в курс чисельних методів. Алгоритм цих задач добре відомий і розробники системи MATLAB (фірма Math Works, Inc. Тож у системі MATLAB по кожній проблемі є кілька програм (іноді їх більше 10), призначених для її вирішення вЗалежно від особливостей даної задачі.

Дана глава присвячена ілюстрації можливостей однією з найефективніших систем комп'ютерного програмного забезпечення - пакета універсальних інтегрованих програм MATLAB. Допитливому читачеві пропонуєтьсяознайомитися в першому наближенні з основами мови програмування та комплексної візуалізації результатів вирішення ряду наукових і інженерних задач. Pассматріваются такі проблеми як табулювання функцій, рішення нелінійних рівнянь, пошук оптимальних рішень,рішення задач Коші, чисельне інтегрування та інші завдання, традиційно включаються в курс чисельних методів. Алгоритм цих задач добре відомий і розробники системи MATLAB (фірма Math Works, Inc. Тож у системі MATLAB по кожній проблемі є кількапрограм (іноді їх більше 10), призначених для її рішення в залежності від особливостей даної задачі.

Ціноутворення таких допоміжних товарів, як леза для гоління, скріпки, комп'ютерне програмне забезпечення або фотоплівка, які не можутьвикористовуватися без основних товарів. Зазвичай виробники такої продукції використовують стратегію ціноутворення, що охоплює весь асортимент продукції, при якій вони встановлюють низькі ціни на основну продукцію і вводять великі надбавки на допоміжну.

Pоль життєвого циклу безпеки в процесі специфікації і проектування. | Зменшення ризику. загальні поняття. У даній статті йдеться про функціональну захисту систем безпеки, розглядаються технічні вимоги до комп'ютерного і програмногозабезпеченню для створення умов робочої безпеки. Загальним завданням проекту міжнародного стандарту IEC 1508 Функціональна захист: системи безпеки є забезпечення автоматизованої захисту установок і обладнання.

Пристрої, що з'єднують один зіншому види діяльності і підсистеми; можуть бути структуровані і діяти в оперативному режимі, як комп'ютерне програмне забезпечення, в яке входять бази даних і аналітичні моделі, або бути неструктурованими і вимагають великих витрат часу, якзустрічі з переговорів, мета яких - узгодження інвестиційних запитів з наявними фінансовими можливостями. В якості інших прикладів можна привести роботу співробітників, складових на основі звітів інструкції для персоналу; календарні графіки,визначають розподіл часу за завданнями; виступи керівників по загальному напряму діяльності.

При придбанні програмних продуктів в договорах на угоду обмовляється правовий режим: організація набуває виключні майнові (//)або невиключні права на комп'ютерне програмне забезпечення, у тому числі на примірники копій. Крім того, мабуть, бухгалтеру слід враховувати істотність витрат на придбання. Програмні продукти, не істотні за вартістю (SL), недоцільновраховувати у складі нематеріальних активів.

ЧФ: проект і /або рецензія /оцінка інтерфейсів людина - машина (зазвичай дисплеїв і пультів керування); проект і /або рецензія /оцінка комп'ютерного програмного забезпечення; проект і /або рецензія /оцінка робочихпроцедур; рецензія технічних даних; перелік необхідних характеристик навколишнього середовища (наприклад, освітлення, обладнання робочих місць); прогнозування виробничих показників персоналу.

Вимоги, що безпосередньо впливають на проект технічнихзасобів, програмного та процедурного забезпечення системи таким чином, щоб кінцевий продукт хоча б у мінімальному ступені задовольняв стандартам ЧФ: проект і /або рецензія /оцінка інтерфейсів людина - машина (зазвичай дисплеїв і пультів керування); проект і /аборецензія /оцінка комп'ютерного програмного забезпечення; проект і /або рецензія /оцінка робочих процедур; рецензія технічних даних; перелік необхідних характеристик навколишнього середовища (наприклад, освітлення, обладнання робочих місць); прогнозуваннявиробничих показників персоналу.

Слід зазначити, що відомий вольтамперометрического метод зняття поляризаційних кривих вельми складно автоматизувати з метою одержання прямої залежності струму від часу - потрібна громіздка системапотенціостатірованія або використання електронного полярографа в режимі періодичної вольамперометріі. При цьому навіть комп'ютерне програмне забезпечення обробки таких кривих не дає надійного результату, так як часто обробляється свідомо сумнівнаінформація.

Цією угодою CompuServe Incorporated надає ограннчошую. Koii (sm) в комп'ютерному програмному забезпеченні; комп'ютерне програмне забезпечення, що використовує GIF (sm), має визнати право власності на формат взаємообміну графікою і йогофірмовий знак CompuServe Incorporated у користувальницької і технічної документації.

Цією угодою CompuServe Incorporated надає ограннчошую. Koii (sm) в комп'ютерному програмному забезпеченні; комп'ютерне програмне забезпечення, що використовує GIF (sm), має визнатиправо власності на формат взаємообміну графікою і його фірмовий знак CompuServe Incorporated у користувальницької і технічної документації.

Pезультати інших досліджень показали, що комп'ютерна автоматизація не завжди сприяє підвищенню рівня безпеки.Справа в тому, що апаратне забезпечення системи не може запобігти відмови тільки за рахунок функцій захисту в комп'ютерному програмному забезпеченні. Контрольні пристрої системи не завжди надійні. Більш того, в комплексних ГАС не можна залежати виключно відсенсорних захисних пристроїв для виявлення надзвичайних подій та вжиття відповідних заходів безпеки.

Настільна видавнича система ліквідує необхідність в ручному наборі образотворчого матеріалу і може бути створена будь-якою людиною,мають персональний комп'ютер і високоякісний принтер. Є таке комп'ютерне програмне забезпечення, яке дозволяє створювати макети сторінок, що включають малюнки, для брошур, інформаційних бюлетенів та інших допоміжних друкованих матеріалів,які раніше виготовлялися професійними художниками і фахівцями по макетах.

В той же час дуже багато питань інформатики вимагають від студентів набуття навичок вирішення завдань, користування вельми складними програмами, розробкидля користувача програм на декількох мовах програмування. За відповідними темами практикум включає завдання і вправи, лабораторні роботи. Враховуючи стан готівкового комп'ютерного і програмного забезпечення різних вузів, автори розраховували наперсональні комп'ютери того рівня, який сьогодні практично став загальнопоширеним.

Експерти-теоретики прораховують вплив на ринок цінних паперів усіх факторів - економіки, соціуму, міжнародного становища, стихійних лих, політики. Для такогоаналізу крім експертів залучають комп'ютерне програмне забезпечення.

Молода людина, професія якого була пов'язана зі створенням технічних креслень, страждав від сильного ушкодження спинного мозку через пірнання в неглибоких водах. Тим не менш, за допомогоюкомп'ютерного програмного забезпечення, він продовжує заробляти собі на життя технічними кресленнями і живе зі своїм партнером, будучи фінансово незалежною людиною. Його робочий простір - це кабінет, адаптований до його потреб. Він працює дляфірми, з якою він спілкується за допомогою комп'ютера, телефону і факсу. Щоб працювати на персональному комп'ютері, він повинен був адаптувати свою клавіатуру певним чином, але за допомогою технічних удосконалень він може заробляти собі на життя ізабезпечувати себе.

Хоча подібний перелік і може бути використаний в якості основи, кожна компанія повинна визначити ті параметри, які характеризують стан справ, існуюче в даній компанії на даний момент. Наприклад, для залізничної компаніїбезпеку і пунктуальність є ключовими аспектами надійності. У розділі відчутні складові можна вказати характеристики якості, що використовуються для оцінки товарів при управлінні якістю на виробництві, такі як експлуатаційні якості, термін службиі естетика. Більш того, для комп'ютерного програмного забезпечення, що лежить в основі багатьох систем обслуговування, існують власні системи управління якістю і власні параметри якості. Слід з обережністю підходити до визначення значущостірізних параметрів, оскільки вони доповнюють один одного і кожен робить свій внесок у якість підсумкового пропозиції.

Економічний зміст і характер нематеріальних активів дає додаткову інформацію для аналізу потенційних можливостей бізнесуклієнта і якості його менеджменту. При оцінці якості та руху нематеріальних активів необхідно звертатися до таблиці 4 форми № 5 додатка до звітного балансу підприємства, де дається розшифровка руху грошових коштів підприємства, в тому числі і нематеріальнихактивів. Як правило, за своїм економічним змістом фактичні не матеріальні активи підприємств не являють собою інтелектуального потенціалу підприємства, не відображають перевищення покупної ціни підприємства над вартістю активів підприємства та в балансівідображаються за залишковою вартістю. Основне наповнення нематеріальних активів складають: право користування квартирою, право на оренду, брокерські місця, запатентовані товарні знаки і знаки обслуговування, організаційні витрати, комп'ютерне програмнезабезпечення, бази даних, оригінальні твори розважального жанру, літератури чи мистецтва, наукомісткі технології, інші нематеріальні основні фонди, які є об'єктами інтелектуальної власності, використання яких обмеженовстановленими для них правилами володіння. Бухгалтерський облік прав на об'єкти інтелектуальної власності на підприємстві, в організації без фактичного їх використання слід розглядати як їх використання в господарській діяльності, тобто неприносить дохід іммобілізацію. Документи, що побічно підтверджують факт використання інтелектуальної власності - це баланс з формою № 5 що відображає облік і операції цих об'єктів; патенти і свідоцтва, що належать підприємству (співробітникам); договір навикористання конкретного об'єкта інтелектуальної власності на даному підприємстві; акти приймання і пуску об'єктів на підприємстві.

Одним з найважливіших компонентів системи реєстрації в офісах є щоденник. Вкрай важливо, що записи дат закінчення ковернотретельно зберігаються, і це особливо важливо для ковернот по страхуванню автотранспорту. Щоденник повинен містити нагадування по іншим незавершеним справам і повинен проглядатися щодня. Обов'язок страховика, брокера або агента піклуватися про клієнта не можевважатися виконаною, якщо щоденник, який відображає стан справ клієнта, вівся неакуратно. Для ведення щоденника часто застосовується комп'ютерне програмне забезпечення.

Сьогодні рідинна хроматографія як наукова дисципліна і як метод розділення і аналізуречовин у світовій науці і практиці переживає бурхливий розквіт. Прогрес рідинної хроматографії обуслоачен створенням досконалої хроматографічної техніки: надійних і точних рідинних насосів, високоефективних розділових колонок і пластин, автоматичних прецизійних інжекторів, високочутливих детекторів і сканерів, мікропроцесорної і комп'ютерної техніки, обслуговуючих хроматографічес-кую систему і обробних результати аналізу. Pазработани різні класи сорбційних матеріалів, що забезпечують поділ, засноване на всьому розмаїтті міжмолекулярних взаємодій. Впевнено в аналітичну практику впроваджуються гібридні методи, що поєднують в собі рідинні хроматографи з мас-спектрометрами, ЯМP-Спектрометрами, ІЧ-спектрометрами і атомно-абсорбційної спектрофотометрії. Тонкошарова хроматографія, озброєна сучасними сканерами і комп'ютерним програмним забезпеченням переживає другу молодість. Новим і найбільш пера гектівним методом, увірвалися в аналітичну практику в останнє десятиліття, став капілярний електрофорез, який дозволяє легко і з максимальною ефективністю розділяти іоногеннис речовини самого різного походження, перестають бути екзотикою гідродинамічна хроматографія і фракціонування в поперечному полі сил.

Спершу інвестор повинен витратити багато часу і зусиль, оцінюючи своє фінансове становище, визначаючи фінансові завдання та інвестиційні цілі, досліджуючи фінансові ринки та інвестиційні інструменти, і, нарешті, по закінченні часу, сформувати інвестиційний портфель, який відповідає обраній стратегії й сприяє досягненню інвестиційних цілей. Потім завдання формування поступається місцем задачі управління. Як і самі фінансові ринки, портфель аж ніяк не є статичною. Щоб портфель весь час відповідав очікуванням інвестора, необхідно проводити його безперервний моніторинг з метою виявлення та усунення недоліків, що виникли в результаті змін ринків та світової економіки в цілому. Управління інвестиційним портфелем і його моніторинг можуть виявитися втомливими і забирає багато часу заняттями. Хоча портфель становить істотну частину добробуту інвесторів, не кожен індивід володіє достатнім часом для виконання цих функцій, а більшість людей не можуть дозволити собі користуватися послугами професійного портфельного менеджера. Отже, індивідуальний інвестор повинен зробити все можливе за відведений час. Комп'ютерне програмне забезпечення спеціально для портфельного управління та моніторингу дає інструментарій для ефективного виконання даного процесу. Деякі з таких програм перераховані нижче.