А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Комплексне автоматичне регулювання

Комплексне автоматичне регулювання і автоматизація управління можуть бути реалізовані тільки за допомогою відповідних засобів обчислювальної техніки, оснащених різними допоміжнимипристроями, наприклад, зовнішньою пам'яттю. Це пояснюється необхідністю прийняття багатьох вхідних даних, що надходять з точок вимірювань, від допоміжних регулюючих пристроїв, виробництва необхідних обчислень і порівняння з величинами, передбаченимипрограмою. Для реалізації оптимізації машина користується складеним заздалегідь алгоритмом управління, що задає залежності між параметрами процесу, що визначають досягнення поставленої мети. Всі ці операції повинні бути проведені протягом короткого часу, такяк необхідно обробити велику кількість вхідних даних, прорахувати кілька варіантів і вибрати з них найкращий. Тому цифрові ЕОМ, використовувані в комплексній автоматиці, повинні володіти великою продуктивністю і відповідної ємністю оперативних тадовготривалих запам'ятовуючих пристроїв. Для цілей комплексного управління можуть бути використані універсальні цифрові ЕОМ з комплектом відповідних програм або цифрові ЕОМ, спеціально призначені для вирішення даної проблеми.

Комплекснеавтоматичне регулювання ходу доменної плавки представляє дуже складну задачу, підхід до вирішення якої здійснюється у даний час рядом науково-виробничих колективів та організацій. Основними питаннями, які розв'язуються при цьому, є управлінняшихтоподачі, шихтовку і рухом матеріалів у доменній печі, регулювання розподілу матеріалів по перетину стовпа шихти, регулювання контакту матеріалів з газами і теплове регулювання процесу.

Схема комплексного автоматичного регулювання такожпередбачає обмеження окремих параметрів, що перевищують допустимі значення.

Схема автоматичного регулювання тиску охолоджуючої води. /- Напірний бак. 2-поплавок. 3-дросельна. Система комплексного автоматичного регулювання працює наступнимчином.

Так виникло комплексне автоматичне регулювання. Наприклад, можна комплексно регулювати теплову роботу методичної печі по одному заданому параметру - температурі металу при його видачі з печі.

Якщо немає можливості застосовувати системукомплексного автоматичного регулювання, то доцільно автоматизувати сталість окремих параметрів. Особливе значення має залежність температури в печі від багатьох змінних факторів; тому слід регулювати кожен фактор, що впливає на неї,перш ніж він викличе зміна температури.

Таким чином, описана система комплексного автоматичного регулювання частоти і економічного розподілу активних потужностей складається з децентралізованого безперервного регулювання частоти іцентралізованого дискретного регулювання економічного розподілу потужностей. У цій системі в принципі можна регулювати розподіл потужностей і безперервно.

Саме простотою експлуатації і пояснюється відсутність як спеціально розроблених системкомплексного автоматичного регулювання контактних економайзерів, так і системи автоматики в комплекті поставки серійно виготовлених економайзерів. На ряді об'єктів економайзери не автоматизовані і працюють без будь-якого спеціального спостереження. Але на багатьох об'єктах експлуатаційники здійснюють елементарну автоматизацію окремих вузлів, в першу чергу перекачуючого насоса, що забезпечує включення його при досягненні граничного рівня води у водяному обсязі та вимикання при спорожненні водяного обсягу. Імпульс надходить від поплавкового клапана.

В даний час автоматичний газовий аналіз у виробництві сірчаної кислоти використовують обмежено, що ускладнює комплексне автоматичне регулювання процесу. Газоаналізатори (по теплопровідності) застосовують тільки для визначення вмісту двоокису сірки перед контактними апаратами. Цей метод, хоча і простий, але не завжди досить об'єктивний.

Виходячи з особливостей киплячого шару, можна назвати основні умови, яким при цьому повинна задовольняти система комплексного автоматичного регулювання: стабілізація технологічного режиму та можливість управління головним технологічним показником - продуктивністю або навантаженням - з диспетчерського пункту або за допомогою регулятора навантаження.

Простота конструкції і експлуатації контактних економайзерів є причиною того, що в даний час відсутні спеціально розроблені системи їх комплексного автоматичного регулювання, а система автоматики не входить в комплект поставки економайзерів ЕКБ та інших модифікацій. На ряді об'єктів економайзери не автоматизовані і працюють без будь-якого спеціального спостереження. Але на багатьох інших об'єктах експлуатаційниками виконана на місці елементарна автоматизація роботи окремих вузлів, в першу чергу п ре-качівающего насоса, що забезпечує включення його при досягненні граничного рівня води у водяному обсязі та вимикання при спорожненні водяного обсягу. Імпульс надходить від поплавкового клапана.

Показовий досвід Вінницького хімічного заводу, Черкаського виробничого об'єднання Азот, на яких проводиться планомірна робота щодо скорочення похибок вимірювань і рівнів їх рассогласований. Велике значення надається обліку похибки вимірювань за відповідними видами вимірювальної техніки або системам комплексного автоматичного регулювання роботи технологічного обладнання і контрольованим параметрам. Такий облік забезпечує своєчасне і правильне виявлення помилок у вимірах і можливість уточнення розрахункових даних з відповідних видів матеріальних ресурсів, продуктів і напівпродуктів.