А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Каталізатор бага

Каталізатор Бага, на відміну від каталізатораPенея, володіє тим перевагою, що може застосовуватися в проточних апаратах з нерухомим каталізатором.

Каталізатор Бага, як назвали його в СССP, Готувався з сплаву, що складаєтьсяз 28% нікелю і 72% алюмінію; роздроблений на дрібні шматки сплав потім протруюють лугом з поверхні.

Необхідно зауважити, що каталізатор Бага, завдяки простоті і легкості його приготування, великої активності та стійкості, повинен знайти широке ірізноманітне застосування. Особливою перевагою каталізатора Бага є та обставина, що він у багатьох випадках дозволяє проводити процеси за принципом безперервного потоку і без застосування тиску, а також може бути легко активований після того, як сила йогодії по тим чи іншим причинам знизилася. Для цього достатньо повторити обробку сплаву лугом.

Близький до нього за властивостями Сплавний нікель-алюмінієвий каталізатор Бага. Ще більш м'яко чинним є скелетний мідний каталізатор, поки, щоправда, неотримав широкого застосування. Судячи з наявних даних, активність змішаного мідно-нікелевого скелетного каталізатора приблизно дорівнює активності каталізатора Бага. Даних по залізному і кобальтових скелетним катализаторам в літературі є поки небагато,тому чіткого уявлення про них в даний час - отримати не можна.

Слід зауважити, що з каталізатором Бага кількісне проведення цих же реакцій вимагає значно більш жорстких умов.

У Радянському Союзі значне застосування імгеткаталізатор Бага, Егупова і Волокітіна[42], Що представляє собою шматочки сплаву Ni - А1 протравлені лугом, завдяки чому на поверхні створюється бархатиста губка нікелю. Цей каталізатор зручний тим, що він дуже легко регенерується шляхом додатковихлужних обробок, що створюють на його поверхні нові губки нікелю. За кордоном широко рекламувалися так звані форамінатние контакти з поверхнею, протравленою різними реагентами. Застосовуються також нікелеві стрічки або стружки, піддані спершуанодному окисленню, а потім відновлені воднем.

Серед численних каталізаторів гідрування нікель-алюмінієві сплави (каталізатор Бага) і одержувані з них шляхом вилуговування скелетні нікелеві каталізатори (каталізаторPЕнея) знаходять заостанні два десятиліття досить широке застосування і в лабораторно-препаративної практиці, і в промисловості. Це підтверджується наявністю великої патентної літератури.

У промисловості використовують два типи скелетних нікелевих каталізаторів - каталізатор Бага інікельPенея (пат.

В промисловості використовують два типи скелетних нікелевих каталізаторів - каталізатор Бага і нікельPе не я (пат.

Баг зі співробітниками знайшли, що, наприклад, для гідрогенізації жирів найбільша активність каталізатора досягається при видаленнізі сплаву всього 8% алюмінію. Каталізатор Бага, на відміну від каталізатораPенея, володіє тим перевагою, що може застосовуватися в проточних апаратах у вигляді нерухомого шару.

У цих випадках, використовуючи різницю в температурах, необхідних для гідруваннябензольного ядра і бічного ланцюга (гідрування якої, як правило, відбувається легше гідрування ядра), вдається проводити виборчу гідрогенізацію бічного ланцюга, не зачіпаючи бензольного кільця. Значно активніше, за деякими даними, каталізатор Бага, якийкількісно відновлює фенол в циклогексанол при 2 - 3 am і 60 а нафталін при 200-у тетралін. Цікаво також відзначити, що легкість гідрування бензольного кільця, що входить в складному сполученні в бічний ланцюг, в значній мірі залежить від того, яким чиномприєднується це кільце.

В даний час гідрогенізація жирів є однією з важливих галузей народного господарства. У нас, в Радянському Союзі, для цієї мети застосовується каталізатор Бага, Егупова і В о л о к і т і н а, що представляє собою сплав нікелю з алюмінієм,оброблений їдким натром: їдкий натр витягує зі сплаву алюміній, перетворюючи його в алюмінат, і на поверхні сплаву утворюється розпушений металевий нікель, який і є каталізатором.

Паралельно з цим в різних країнах відбувалося вивченняможливостей застосування для гідрогенізації фуранових з'єднань знову-таки нікелевих каталізаторів як більш дешевих. У 1938 р. Шуйкін і Буніна[453]показали, що скелетний нікель, зокрема каталізатор Бага, може бути з успіхом застосований для гідрогенізації фуран ійого гомологів. Таким чином, проблема гідрогенізації фуранового ядра була вирішена.

В окремих випадках гідрування з успіхом проводять на каталізаторах, приготованих вилуговуванням з нікель-алюмінієвого сплаву лише невеликої частини алюмінію. Так, обробкою сплаву 3 - 10% - ним їдким натром, при якій вимивається близько 8% алюмінію, отримують каталізатор Бага, що відрізняється від звичайного скелетного нікелевого каталізатора механічною міцністю (шматки, зерна), здатністю до реактивації при повторному вилуговуванні і тому більш зручний для застосування в установках гідрування безперервної дії.

Каталізатор у вигляді дрібного порошку, однак, не завжди зручний у застосуванні. У такому випадку шар активного металу утворюється на поверхні гранул сплаву. Присутність в каталізаторі Бага після обробки лугом значних кількостей алюмінію дозволяє в міру зниження активності контакту відновлювати її повторною обробкою розчином лугу.

Особливу групу складають дуже активні скелетні каталізатори, з яких найчастіше застосовується так званий нікельPенея. Незважаючи на ряд їх недоліків (пірофорні, недовговічність, дорожнеча), вони широко використовуються в лабораторіях і виробництвах невеликої потужності. НікельPенея отримують вилуговуванням нікель-алюмінієвого сплаву (найчастіше у співвідношенні 50: 50) надлишком гарячого їдкого натру. Таким шляхом видаляється майже весь алюміній і залишається дуже пориста губчаста (скелетна) маса нікелю, яку через її пі-рофорності потрібно зберігати під шаром інертної рідини. Більш перспективний каталізатор Бага, одержуваний неповним вилуговуванням алюмінію - тільки з поверхневого шару. На відміну від нікелюPенея він здатний до регенерації шляхом повторного вилуговування більш глибоких шарів.

Особливу групу складають дуже активні скелетні каталізатори, з яких найчастіше застосовують так званий нікельPенея. Незважаючи на ряд недоліків скелетних каталізаторів (пірофорні, недовговічність, дорожнеча), їх широко використовують в лабораторіях і виробництвах невеликої потужності. НікельPенея отримують вилуговуванням нікель-алюмінієвого сплаву (зазвичай в співвідношенні 50: 50) надлишком гарячого гідроксиду натрію. При цьому видаляється майже весь алюміній і залишається дуже пориста губчаста (скелетна) маса нікелю, яку через її пірофорні потрібно зберігати під шаром інертної рідини. Більш перспективний каталізатор Бага, одержуваний неповним вилуговуванням алюмінію - тільки з поверхневого шару. На відміну від нікелюPенея він здатний до регенерації шляхом повторного вилуговування більш глибоких шарів.