А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Альдогептоза

Альдогептози не зустрічаються в природі, але багато такі цукру були синтезовані, виходячи з альдогексоз, за ??допомогою реакції подовження ланцюга. Тим більше дивним здається присутність двох кетогеп-тоз - D-манногептулози в плодах африканськогодерева авокадо і D-седогептулози в декоративному рослині Sedum spectabile і в примулі. Формули цих кетоз легко побудувати, знаючи, що чотири асиметричних атома D-манногептулози мають таку ж конфігурацію, як і атоми в D-маноза, а в D-седогептулозе їх конфігурація схожа зконфігурацією в D-альтрозе (див. формули в схемі) (Про роль D-седогептулози в асиміляції двоокису вуглецю зеленими рослинами буде сказано в іншому місці.

Глюкоза ж при нарощуванні дає дві альдогептози, які при окисленні в дикарбонові кислоти дають однуоптично діяльну, а іншу лгезо-форму. Подібним чином, зведенням до мезо-фор-мам, встановлюють і конфігурацію інших пентоз і гексоз.

Сюди відносяться численні нейтральні цукру (дезоксісахара, альдогептози, Октоїх-зи), цукру з розгалуженим ланцюгом,ряд Сахаров основного характеру - аміно-цукру, деякі кислі карбоксилсодержащими похідні Сахаров і аміно-цукрів. Великі успіхи досягнуті в хімії і біохімії тіосахаров. Нарешті, в останні роки велика увага стали залучати аналоги Сахаров,містять азот або сірку в кільці.

Мак Лінен і Дейвіс (Англія) присвятили свою доповідь альдогептозам та іншим новим сахарам.

Напишіть структурні формули наступних моносахаридів: а) альдогексози; б) альдогептози; в) ке-топентози; г) кетогептози. В якому положеннівуглецевого ланцюга знаходиться карбонільна група в природних кетоз.

До 2 мл розчину кетогептози (20 - 100 у /мл) або альдогептози (100 - 500 у /мл) у пробірці з притертою скляною пробкою додають 0 4 мл концентрованої соляної кислоти (уд. Пробірку занурюють у киплячуводяну баню точно на 3 хв. Раствор гептози забарвлюється в синьо-фіолетовий колір. Його розбавляють рівною кількістю дистильованої води, і забарвлення перетворюється в червоно-фіолетову.

Равновесние форми фуранози в розчинах Сахаров. Пдоза не виділена в кристалічномустані, тому дані щодо її мутаротаціі відсутні; у зв'язку з цим у таблиці наведено альдогептоза, що володіє Ео-конфігурацією.

Якщо зразок нагрівати 20 хв і потім охолодити до кімнатної температури, кетогептози дають пурпурну забарвлення змаксимумом поглинання при 560 - 570 ммк, а альдогексози - зелене забарвлення з максимумом поглинання, різним для кожної альдогептози, лежачим в межах 600 - 665 ммк.

До 1 5 мл розчину гептози (10 - 25 у /мл) додають 3 мл концентрованої соляної кислоти, що містить 005%гексагідрату хлорного заліза, і 0 2 мл свіжоприготованого 6% - ного спиртового розчину Орсіні, двічі перекристаллизованного з бензолу. Якщо реакційну суміш нагрівати тільки 3 хв, альдогептози, як і кетогептози, дають зелене забарвлення з максимумом поглинання при 585 -595 ммк проти проби холостого досліду.

Відмінна риса цього дослідження полягає в тому, що в розгляд включені деякі похідні гептопіраноз, в тому числі легкодоступні в ряду альдогептоз з'єднання з ідо -, Гулоу - і тало-конфі-гураціей.

Полісахаридних компонент має складну будову; до складу його входять 5 - 8 різних моносахаридів. Склад полісахариду специфічний для даного штаму бактерій, однак у всіх вивчених R-форм грамнегативних бактерій полісахариди близькі за складом і містять залишкиглюкози, галактози, альдогептози, N-ацетилглюкозамін, 2-кето - З - де-зоксіоктоновой кислоти і фосфорної кислоти. У S-форм грамнегативних бактерій крім цих компонентів до складу ліпополісахариду входять залишки інших моносахаридів: 3 6-дідезоксігексоз,N-ацетілга-лактозаміна, манози, L-рамнози або L-фукози.

Ця реакція дозволяє переходити від нижчих моносахаридів до вищих. Так, в результаті приєднання синильної кислоти, наприклад, до глюкози виходить нітрил СН2 (ОН) - (СНОН) 4 - СН (ОН) - CN, який при омиленні даєглюкогептоновую кислоту; при відновленні лактону цієї кислоти виходить альдогептоза.

Схема синтезу нейрамінової кислоти. Нещодавно з рослин були ізольовані вищі кетосахара, наприклад D-гліцерил - О-маннооктулоза. Природні альдегептози поки відомі тільки як компоненти специфічних полісахаридів грамнегативних бактерій; з ними пов'язана серологічна специфічність полісахаридів, хоча про будову цих полісахаридів відомо дуже мало. В останні роки виділено велике число представників альдогептоз. Так, з чи-поуглеводов Shigella Sonnei була ізольована О-гліцерил - Ь - ман-ногептоза (/), яка виявилася дуже широко поширеною і міститься в бактеріях як у вигляді структурних компонентів полісахаридів, так і у вигляді фосфорнокислих ефірів. У Azotobacter indicum міститься альдогептоза, мабуть, є О-гліцерил - Ь - глюкогеп-тозой. У гліколіпіди мікобактерій знайдені: 6-дезоксіталоза (V), 2-метілуфу-коза (VI), 2 - 0-метілрамноза, 3 - 0-метілрамноза, 2 4-ді - О-метілрам-ноза, 3 - 0-метил - 6-дезоксіталоза. Всього протягом останніх десяти років в бактеріях виявлено близько 20 нових Сахаров, більша частина яких не була отримана синтетично.

Хроматограму обприскують насиченим водою н - BuOH, що містить 0 5% орціна і 15% тріхлороуксусной кислоти. Прогрівають при 105 С протягом 20 хв. Тест специфічний для кетогептоз, седогептулози і манногептулози, які дають синювато-зелені плями; кетогексози - жовті; в разі альдогептоз або гексоз фарбування не відбувається. Якщо потім обприскати сумішшю анілін - фталева кислота (див. розд. D-ксилулозо дає пурпурну забарвлення; про-Рибулоза-рожеву; альдопентози не реагують.

Нещодавно з рослин були ізольовані вищі кетосахара, наприклад D-гліцерил - О-маннооктулоза. Природні альдегептози поки відомі тільки як компоненти специфічних полісахаридів грамнегативних бактерій; з ними пов'язана серологічна специфічність полісахаридів, хоча про будову цих полісахаридів відомо дуже мало. В останні роки виділено велике число представників альдогептоз. Так, з чи-поуглеводов Shigella Sonnei була ізольована О-гліцерил - Ь - ман-ногептоза (/), яка виявилася дуже широко поширеною і міститься в бактеріях як у вигляді структурних компонентів полісахаридів, так і у вигляді фосфорнокислих ефірів. В Azotobacter indicum міститься альдогептоза, мабуть, є О-гліцерил - Ь - глюкогеп -тозой. В гліколіпіди мікобактерій знайдені: 6-дезоксіталоза (V), 2-метілуфу-коза (VI), 2 - 0-метілрамноза, 3 - 0-метілрамноза, 2 4-ді - О-метілрам-ноза, 3 - 0 -метил - 6-дезоксіталоза. Всього протягом останніх десяти років в бактеріях виявлено близько 20 нових Сахаров, більша частина яких не була отримана синтетично.