А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Горизонтальна ділянки

Горизонтальні ділянки цих кривих НТК свідчать про википанні одного вуглеводню (ілі.

Горизонтальні ділянки на профілях температур показують довжину прогрітій частині пласта на стадії нагнітання пари. Прогрітачастину пласта включає як зону пара, так і зону гарячої води, температура якої прийнята рівній температурі пара. Після початку закачування холодної води в пласті формується облямівка гарячої води. У цей період температурні криві характеризуються наявністю максимуму. Заміру віддалення від лінії нагнітання холодної води значення максимальної температури за рахунок тепловтрат зменшується. Облямівка гарячої води, просуваючись у напрямку фільтрації рідини, нагріває області пласта, які не були прогріті на стадії нагнітання пари.

Хроматограми розчинів бензолу (2 толуолу (3 ж-ксилолу (4 в оцтовій кислоті в присутності н-декана (I, етилового спирту, ізомасляную альдегіду, етилацетату, ацетону (5 і метілпропіл-кетону (в без вирахування кисневмісних сполук (6 і з їх комплекснимпоглинанням алюмогідрідом літію (а. ДІП. температура 140 С. швидкість газу-носія (аргон 20 мл /хв. доза 2 мкл. шкала електрометрії I 10 - А. | Вплив супутньої домішки в газі на динаміку накопичення домішки в розчині (пояснення в тексті . Горизонтальні ділянки цих кривихвідповідають рівноважної концентрації микропримеси в отриманому розчині уловлює рідини. Загальна теорія рівноважного концентрування при змінних коефіцієнтах розподілу ще не розроблена.

Схема ціліндроканальной структури. Горизонтальніділянки відповідають кінетичній області, похилі - внутрідіффузіонной. При малих розмірах зерен, характерних для киплячого шару, каталіз протікає в кінетичній області.

Горизонтальні ділянки, що обмежують граничну глибину дефектів, отримують переносомз графіка V на графіки II, III і IV точки, розташованої в області, яка відповідає 80% товщини стінки труби.

Горизонтальні ділянки відповідають переривається в освещенін.

Залежність критичної температури розчинення масла в кето. Горизонтальні ділянки накривих рис. 27 характеризують температури, вище яких масляна фаза не може виділитися незалежно від кількості води. Щоб забезпечити достатнє розчинення масла при температурі депарафінізації, яка нижче КТP, Кетон необхідно піддати глибокомузневоднення.

Пристосування для монтажу трубопроводів. Горизонтальні ділянки всмоктуючого фреонового трубопроводу виконують з ухилом 1: 50 убік компресора для полегшення повернення в нього масла.

Горизонтальні ділянки по розрахунковій заготівлі слідвиконувати у формувальному струмку по похилих площинах з кутом нахилу від лінії розділу в напрямку до місця набору в межах 2 - 5 (поз.

Горизонтальні ділянки слід прокладати з ухилом у бік приладу не менше 001 і мати таке кріплення, щоб виключаласяможливість їх подальшого прогину. Окремі труби всувають одна в іншу по ходу газів не менше ніж на 0 5 діаметра труби. На кінці труби 2 яким вона приєднується до газоходу, встановлюють конусний патрубок 3 що входить всередину каналу на 100 мм. Для того щоб цейпатрубок не пройшов більш глибоко і не звузив цим перетин каналу, на нього надягають обмежуючу шайбу 4 або гофрують трубу на відстані 100 мм від кінця.

Горизонтальні ділянки слід прокладати з ухилом у бік приладу не менше 001 та встановлювати такекріплення, щоб вони не прогиналися. Окремі труби всувають одна в іншу по ходу газів не менше ніж на 0 5 діаметра труби. На кінці труби 2 яким вона приєднується до газоходу, встановлюють конусний патрубок 3 що входить всередину каналу на 100 мм. Для того щоб цейпатрубок не пройшов більш глибоко і не звузив цим перетин каналу, на нього надягають обмежуючу шайбу 4 або гофрують трубу на відстані 100 мм від кінця. Трубу 2 приєднують до газоходу на 250 - 300 мм вище його дна. У утворився при цьому кишені 6 роблять прочищувальні лючок 5через який видаляють сажу і бруд, що впали на дно газоходу при його очищенні. У великопанельних і великоблочних будинках пристрій лючків не потрібно.

Горизонтальні ділянки кріплять на підвісних або суцільних опорах, а вертикальні - до стін на кронштейнах зкуточків або на хомутах. Всі фасонні частини потрібно підвішувати окремо від прямих ділянок.

Горизонтальні ділянки на кривій - показники того, що перетворення відбувається при постійній температурі: поліморфну ??в чистих металах, евтектичного або евтектоїдних, атакож перитектической або перітектоідное в подвійних сплавах.

Горизонтальні ділянки являють собою складові технологічної оснастки, які залежать не від серійності, а виключно від складності виробництва машини і є, таким чином, тим мінімумомтехнологічної оснастки, без якої неможливо виготовлення машини даної складності і точності. Абсолютні величини цих доданків взяті за дослідними даними для ряду різних машин середньої складності.

Горизонтальні ділянки на кривій титрування сильної кислотисильною основою (див. рис. 6.2) свідчать про малому зміні рН розчину в початковий і кінцевий моменти титрування. Незначна зміна рН розчину на початку титрування пояснюється тим, що в розчині кислота знаходиться ще в більшому надлишку по відношенню докількості доданої лугу. Здатність розчину підтримувати певне значення рН називається буферним дією.

Pаспределеніе ізомерів ксилолу при алкілуванні толуолу метанолом на цеолітах NaHY. Горизонтальні ділянки (праворуч) відповідаютьтермодинамічно рівноважним величинам.

Горизонтальні ділянки, що обмежують граничну глибину дефектів, отримують перенесенням з графіка V на графіки II, III і IV точки, розташованої в області, яка відповідає 80% товщини стінки труби.

Ізотерма рівновагив системі Fe-О - Н. Горизонтальні ділянки її (2 і 4) показують, що рівноважний вміст водню не залежить від складу твердої фази. Про в кожній, і властивості її цілком визначені заданою температурою.

Криві гідрі гепізаціі діметілфульвеіа 1 - платинова чернь. 2 -паладієва чернь. Горизонтальні ділянки на обох кривих закінчуються ділянками підвищеної швидкості гідрування. До моменту поглинання двох молекул водню на обох кривих починається спадання швидкості, але перегин і спадання швидкості з паладієм вираженізначно різкіше, ніж на кривій для платини.

Горизонтальні ділянки навитих спірально труб є особливо слабкими, так як за свого розташування вони піддаються впливу максимального потоку газу і можуть зруйнуватися при корозії у воді, рівеньякої визначається кордоном розшарування пара.

Горизонтальні ділянки свердловини принципово відрізняються від вертикальних тим, що напружений стан прилеглих до них гірських порід не осесиметричних відносно осі свердловини. Горизонтальний ділянку стовбурапроводиться переважно по продуктивного пласту, а тому питання профілактики ускладнень безпосередньо пов'язані із забезпеченням високої якості заканчіванія свердловин.

ТГ-крива для оксалату кальцію. Показані області існування наступних з'єднань.Горизонтальні ділянки ТГ-кривої вказують на відповідні температурні інтервали, в яких не спостерігається зміни ваги. Це означає, що існуюча в даному температурному інтервалі форма речовини стабільна, так що речовина в цій формі можна висушувати абопрожарювати до постійної ваги і зважувати. На рис. 4.21 представлена ??ТГ-крива для оксалату кальцію. Горизонтальні відрізки вказують температурні інтервали стійкості наступного ряду окремих форм: моногідрат оксалату кальцію, безводна сіль (яка прикімнатній температурі є гігроскопічною), карбонат кальцію і окис кальцію, що представляє собою форму, що володіє максимальною термічною стабільністю.

Горизонтальні ділянки цементопроводи не допускаються. Горизонтальне переміщення матеріалупісля бункера-гасителя (наприклад, в силосні банки складу) виконують аерожолобами або транспортними шнеками. Повітря з бункера-гасителя направляють в найближчий силос. Сілпси з'єднують дихальними трубами і з виходом до фільтрувальній установці, з якої очищенийповітря викидається в атмосферу.

Горизонтальні ділянки повітроводів для повітря нормальної вологості повинні прокладатися прямолінійно без ухилів, а для повітря з підвищеною вологістю - з ухилом 001 - 015 в сторону дренажних пристроїв.

Кордонунестійких і метастабільних станів, відповідні ізотермам Ван-дер - Ваальса. Горизонтальні ділянки ізотерм при Т Тс у відомому сенсі описують міжфазний перехід газ - рідина, що відбувається при заданому значенні температури1), тобто процес конденсації.

Горизонтальні ділянки ліній прокладають з ухилом не менше 1: 10 убік, що забезпечує видалення газів або конденсату. Повороти ліній виконують з плавними вигинами. Лінії повинні бути захищені від зовнішніх джерел тепла або холоду.

Отримання екстремальнійЗалежно. Горизонтальні ділянки характеристик можуть знаходитися на різних рівнях, тоді екстремальна характеристика стає несиметричною.

Ізолінії нормальних тангенціальних напружень навколо горизонтальної свердловини. Цифрами до ізолініях показанівідносні значення at при р, - 2 4. рс 5 січень. А 0 2. з 0 5. Горизонтальні ділянки свердловини проводяться переважно по продуктивного пласту, а тому питання профілактики їх гідророзриву в процесі буріння і заканчіванія свердловини досить актуальні. Відомо, що основнапричина гідророзриву пов'язана з виникненням розтягуючих тангенціальних напружень а, на стінках свердловин. Вище було показано, що такі напруги характерні для горизонтальних свердловин і при нормальних умовах. На рис. 28 показано розподіл at в околицісвердловини у вигляді ізоліній а, в полярній системі координат.

Короткі горизонтальні ділянки довжиною від 300 до 400 м допускаються в двосхилих тунелях лише як розділові майданчика між двома ухилами, спрямованими в різні боки. Pасположеніе тунелів в планіповинно задовольняти вимогам, що пред'являються до відкритих ділянках лінії.

Заземлення і противага а-розподілені струми антени. б-схема пристрою противаги. Горизонтальні ділянки антен застосовуються для випромінювання в діапазоні коротких хвиль. У антенахдовгих і середніх хвиль горизонтальна частина відіграє роль навантаження на кінці випромінюючого дроти, поліпшує розподіл струму в ньому і тим самим збільшує його діючу висоту.

Способи перевірки паралельності та перпендикулярності. Горизонтальні ділянкиплощині, віддалені на відстань до ЗООЕ мм.

Горизонтальні ділянки повітроводів для повітря нормальної вологості повинні прокладатися прямолінійно без ухилів, а для повітря з підвищеною вологістю - з ухилом 001 - 015 в сторону дренажних пристроїв.

Горизонтальні ділянки мікрорельєфу, на яких розташовуються будівлі і споруди, відіграють важливу роль у досягненні єдності композиції промислового підприємства.

Розтин горизонтальним стовбуром шаруватого продуктивного пласта. Пологопохила горизонтальніділянки проектуються переважно тангенціальними. Якщо геологічні чи інші умови не дозволяють здійснювати стабілізацію зенітного кута безпосередньо в продуктивному шарі, то використовуються горизонтальні ділянки опуклою або увігнутою форми.

Горизонтальні ділянки головного паропроводу і його відгалужень монтують з максимальними ухилами в бік спускних вентилів або сполучних гайок. Напрямок трубопроводів і радіуси згинів вибирають за місцем.

Допустимі значення енергії втрат (а для муфт змагнітопроводящімі дисками і залежність допустимої потужності втрат (б для ЕФМ з винесеними дисками сухого тертя від обсягу муфти. Горизонтальні ділянки енергетичних характеристик відповідають режиму одиничних включень, а їх ординати є значення одиничноїенергії Аг. Падаючі ділянки кривих лежать в області періодичних режимів, їх кутові коефіцієнти у натуральному (але не логарифмічному) масштабі приблизно рівні тешгорассеівающей здатності ДP.

Горизонтальні ділянки живильних ліній дозволяється прокладати в порожнечах залізобетонних конструкцій (без труб) і в пластмасових трубах у шарі підготовки підлоги.

Горизонтальні ділянки сполучних труб для стоку конденсату, який може утворитися в початковий період роботи приладу, необхідно прокладати з ухилом не менше 001 в сторону приладу.

Горизонтальні ділянки живильних ліній дозволяється прокладати в порожнечах залізобетонних конструкцій (без труб) і в пластмасових трубах у шарі підготовки підлоги. При відсутності підвалу або техподполья дозволяється прокладання цих ліній в підлозі вище поверху в пластмасових трубах, покладених у монолітний бетон.

Основні види профілю горизонтальної свердловини. Пологі похилі горизонтальні ділянки проектуються переважно тангенціальними. Якщо геологічні чи інші умови не дозволяють здійснювати стабілізацію зенітного кута безпосередньо в продуктивному шарі, то використовуються горизонтальні ділянки опуклою або увігнутою форми.

Горизонтальні ділянки живильних ліній допускається прокладати в порожнечах залізобетонних конструкцій (без труб) і в пластмасових трубах у шарі підготовки підлоги.

Горизонтальні ділянки каналізаційних трубопроводів повинні бути розташовані нижче трубопроводів гарячого водопостачання. Pасстояніе у світлі між поліетиленовими трубами та будівельними конструкціями повинна бути не менше 20 мм.

Аксонометріческая схема складного вузла трубопроводів (фронтальна Косокутна ізометрія.

Горизонтальні ділянки з'єднувальних ліній із засувками, як видно на схемі, опущені вниз на 4000 і 3000 мм від нижніх магістральних ліній для зручності керування засувками.

Горизонтальні ділянки ТРЗ бопроводов укладаються з ухилом не менше однієї тисячної у бік руху пари або води.

Горизонтальні ділянки живильних ліній прокладаються в трубах, в зазорі між перекриттями підвалу уздовж середньої поздовжньої осі будівлі або поверх перекриття підвалу із захистом їх шаром алебастрового або цементного розчину. Прокладка мережі може здійснюватися також шляхом замонолічування труб в середній поздовжній стіні підвалу.

Горизонтальні ділянки живильних ліній дозволяється прокладати в порожнечах залізобетонних конструкцій (без труб) і в пластмасових трубах у шарі підготовки підлоги.