А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Допуск - система

Допуск системи (стандартний допуск) - будь-який з допусків, установлюваний даною системою допусків. При викладі системи допусків і посадок під терміном допуск розуміється допуск системи.

Допуск системи (стандартний допуск) -будь-який з допусків, встановлюваних даною системою допусків і посадок.

Pасположеніе полів допусків посадок. S - зазор. Л - натяг. Допуск системи (стандартний допуск) - будь-який з допусків, встановлюваних даною системою допусків. Зазвичай при викладі системи допусків іпосадок під терміном допуск розуміється допуск системи.

Допуск системи (стандартний допуск) - будь-який з допусків, встановлюваних даною системою допусків і посадок (у стандартах під словом допуск розумію.

Знаком відмічені поля допусків системи ОСТ, введені зсистеми ІСО, і відповідні їм поля ІСО.

Однією зірочкою відмічені поля допусків системи ОСТ, введені з системи ІСО, і відповідні їм поля ІСО.

Одиниця допуску - множник у формулах допусків системи, що є функцією номінального розміру.

Основні інтервали використовуються для визначення всіх допусків системи і тих граничних відхилень, які більш плавно змінюються в залежності від номінального розміру.

Одиниця допуску - множник у формулах допусків системи, що є функцією номінальногорозміру.

У залежності від необхідної точності або величини допусків системи діляться на класи точності від 1-го до 9-го в порядку убутної точності.

Модель життєвого циклу системи встановлює, що рівень допуску системи не обмежується початковимрівнем допуску входять до неї пристроїв, включаючи датчики та виконавчі механізми.

Змонтовані запірні вентилі до - початку випробувань і допуску системи в роботу повинні знаходитися в закритому стані, а крани - у відкритому стані.

Одиниця допуску -множник у формулах (рівняннях) допусків системи, що є функцією номінального розміру.

Найбільш правильно було б розраховувати допуски, починаючи від вихідної допуску системи і закінчуючи встановленням допусків на радіодеталі. Однак практично вНині це не робиться і зробити дуже важко.

У табл. 9 - 5 для деяких посадок наведено відповідність полів допусків системи ОСТ, зазначених у ГОСТ 3325 - 55 найближчим полях допусків системи ІСО - ЕСДП РЕВ по класам точності підшипників для різнихпосадок. Pазработан стандарт СТ РЕВ 773 - 77 Підшипники кочення посадки. Поля допусків, в якому встановлені погоджені з застосовуваними в промисловості СССPполя допусків.

Схема розташування полів допусків калібрів для деталей. З метою зближення систем ОСТ і ІСОнеобхідно розробити таблиці перекладу полів допусків системи ОСТ в систему ІСО і навпаки для різних номінальних розмірів.

Будь-який з допусків, встановлюваних таким чином системою допусків і посадок, називається допуском системи або стандартним допуском.

Завдяки наявності ряду загальних положень у побудові системи ОСТ і ІСО, більшість полів допусків системи ОСТ, в особливості предпочтительного застосування, практично можна вважати замінюваними відповідними полями допусків ІСО.

Завдяки наявності рядузагальних положень у побудові системи ОСТ і ІСО, більшість полів допусків системи ОСТ, а особливості предпочтительного застосування, практично можна вважати замінюваними відповідними полями допусків ІСО.

Норми точності виливків з кольорових сплавів (по нормаліприладобудування. Pасположенія відхилень для поверхонь, виконуваних з точністю, наведеною в табл. 58 відповідають прийнятим для полів допусків системи ОСТ.

У табл. 9 - 5 для деяких посадок наведено відповідність полів допусків системи ОСТ, зазначених у ГОСТ3325 - 55 найближчим полях допусків системи ІСО - ЕСДП РЕВ по класам точності підшипників для різних посадок. Pазработан стандарт СТ РЕВ 773 - 77 Підшипники кочення посадки. Поля допусків, в якому встановлені погоджені з застосовуваними в промисловості СССPполядопусків.

У першу чергу повинні застосовуватися поля допусків 1-го ряду, потім поля допусків 2-го ряду і тільки у випадках, крайньої необхідності можуть застосовуватися інші поля допусків системи ОСТів.

З метою орієнтації при роботі з лереводу відхилень, з однієїсистеми в іншу в нижньому рядку кожної із зазначених табл. 16 - 21 наведені позначення відповідних полів допусків системи ІСО.

Проведені заходи по зближенню системи ОСТ з міжнародної ІСО (введення бажаних полів допусків та ін) полегшилиповний перехід в СССPна ЕСДП РЕВ в період 1977 - 1980 рр Якщо зіставити всі поля допусків системи ОСТ для розмірів від 1 до 500 мм з полями допусків, передбаченими в СТ СЕВ 144 - 75 то можна встановити, що 536% полів допусків ОСТ збігаються з полями допусків ЕСДП РЕВ абовписуються в них, 214% полів допусків ОСТ виходять за межі відповідних полів допусків ЕСДП РЕВ не більше ніж на 10%, що не порушує взаємозамінність виробів; 25% полів допусків ОСТ виходять за межі відповідних полів допусків ЕСДП РЕВ більш ніж на 10%, і їхзаміна може викликати деякі ускладнення на виробництві.

В якості прикладу можна навести сукупність теплогідравлічних процесів, що визначають протікання так званої максимальної проектної аварії (МПА) для водо-водяного енергетичного реактора, дляякого під МПА розуміється розгерметизація першого контуру внаслідок миттєвого розриву трубопроводу максимального діаметра з безперешкодним двостороннім витіканням теплоносія при роботі реактора на номінальній потужності з урахуванням можливого її перевищеннявнаслідок погрішностей і допусків системи контролю та управління. Для такої аварійної ситуації потрібно[1, 2], Щоб система аварійного охолодження реактора забезпечила неперевищення так званого другого проектного межі поврежденшгтвелов (тобто температураоболонки твелів не повинна бути більше 1200 С), локальну глибину окислення оболонок твелів не більше 18% первинної товщини і частку прореагировавших цирконію не більше 1% його маси в активній зоні. Повинні також бути забезпечені можливість розхолоджування реактора івивантаження палива з активної зони після МПА.

Рівень допуску системи безпеки може розглядатися як статистичне уявлення відповідності системи заданим інтегральному рівню безпеки. При цьому необхідно ясно розуміти, що дані вимогивідносяться спочатку до кожної окремої функції, що включає в себе і сенсори, і логічні пристрої, і виконавчі елементи. Некоректно стверджувати, що окрема одиниця обладнання має якийсь власний інтегральний рівень безпеки.

Допуск системи(Стандартний допуск) - будь-який з допусків, установлюваний даною системою допусків. При викладі системи допусків і посадок під терміном допуск розуміється допуск системи.

Допуск системи (стандартний допуск) - будь-який з допусків, встановлюваних даноїсистемою допусків. Зазвичай при викладі системи допусків і посадок під терміном допуск розуміється допуск системи.

У практиці машинобудування досить часто доводиться замінювати поля допусків або посадки системи ІСО відповідними їм полями допусків системи ОСТабо виробляти зворотну заміну.

З метою подальшої уніфікації і скорочення номенклатури серійно виготовляються калібрів і ріжучих інструментів введені поля допусків для кращого застосування. У першу чергу повинні застосовуватися поля допусків 1-го ряду,потім поля допусків 2-го ряду і тільки у випадках крайньої необхідності можуть застосовуватися інші поля допусків системи ОСТ.

Для кращого застосування при номінальних розмірах з'єднань 14 - 500 мм встановлюються два ряди полів допусків отворів і валів. Впершу чергу повинні застосовуватися поля допусків 1-го ряду, потім поля допусків 2-го ряду і тільки у разі крайньої необхідності можуть застосовуватися інші поля допусків системи ОСТ.

При номінальних розмірах з'єднань 1 - ь 500 мм переважно застосування двохрядів полів допусків отворів і валів. У першу чергу повинні застосовуватися поля допусків 1-го ряду, потім поля допусків 2-го ряду і тільки у разі крайньої необхідності можуть застосовуватися інші поля допусків системи ОСТ. Так, наприклад, для валів 2-го класу точності до1-му ряду віднесені поля допусків Н, С і X, а до 2-го ряду.

Для кращого застосування при номінальних розмірах з'єднань 1 - г - 500 мм встановлюються два ряди полів допусків отворів і валів. У першу чергу повинні застосовуватися поля допусків 1-го ряду, потім поля допусків 2-го ряду і тільки у разі крайньої необхідності можуть застосовуватися інші поля допусків системи ОСТ.

З метою подальшої уніфікації і скорочення номенклатури серійного ріжучого інструменту і калібрів із загальної кількості полів допусків в системі ОСТ виділено два ряди полів допусків переважного застосування. У першу чергу повинні застосовуватися поля допусків першого ряду, потім - поля допусків другого ряду, і тільки в тих випадках, коли це конструктивно необхідно, можуть застосовуватися інші поля допусків системи ОСТ. Поля допусків переважного застосування введені і для розмірів менше 1 мм.

Деталі корпусів напівпровідникових приладів виготовляють в основному по 4-му класу точності, а місця з'єднання деталей і вузлів - по 3-му і За класами точності системи отвори. Точність виготовлення деталей корпусів по 3-му і 4-му класах є досить високою, якщо взяти до уваги, що більшу частину деталей корпусів виготовляють методом холодного штампування. Деталі корпусів напівпровідникових приладів виготовляють з допусками системи отвори, допуски по системі вала застосовують дуже рідко.

Посадки, утворені полями допуску предпочтительного застосування та включені в ГОСТ 7713 - 55 рекомендовані нарадою органів по стандартизації соціалістичних країн для включення в якості бажаної в національні стандарти. Це відноситься, в першу чергу, до країн, що базуються на системі ОСТ. У країнах народної демократії, що застосовують систему ІСО - Чехословаччина, Польща та Угорщина - ведуться роботи по відбору полів допусків системи ОСТ для кращого застосування.

Квалітет характеризується числом одиниць допуску. Квалітет відображає точність технологічного процесу. У ЕСДП РЕВ для розмірів до 500 мм встановлено 19 квалітетів: /Т01 /ГО, /Г1 IT2 /ТЗ ITS, наприклад, означає допуск системи по 8-му квалітету ІСО.

Кожному методу обробки відповідає певний діапазон квалітетів точності. Квалітет характеризується числом одиниць допуску. Квалітет відображає точність технологічного процесу. У ЕСДП РЕВ для розмірів до 500 мм встановлено 19 квалітетів: IT01 ITO, IT1 IT2 IT3 IT4 ITS, IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17 IT - International Tolerance - Міжнародний допуск або допуск ІСО. Наприклад, IT8 означає допуск системи по 8-му квалітету ІСО.