А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Допуск - прямолінійність

Допуск прямолінійності вибирається виходячи з довжини елемента, а площинності - по довжині більшої сторони поверхні або її діаметру, якщо поверхня обмежена круговим контуром.

Допуск прямолінійності твірноїповерхн.

Допуск прямолінійності (опуклість) 002 мм на 1000 мм довжини і ізвернуться направляючих не більше 002 мм на довжині 1000 мм.

Допуск прямолінійності вибирається виходячи з довжини елемента, а площинності - по довжині більшої сторони поверхні або її діаметру, якщоповерхня обмежена круговим контуром.

Допуск прямолінійності твірної поверхн.

Допуск прямолінійності осі поверхн.

Pекомендаціі за вибором граничних відхилень форми циліндричних поверхонь. Для допусків прямолінійності, площинності іпаралельності стандарт також установлює рекомендовані співвідношення, відповідні рівням А, В і С відносної геометричної точності в залежності від квалітету допуску розміру.

Відхилення форми плоских поверхонь. Поле допуску прямолінійності вплощині показано на цьому малюнку.

При вказівці допуску прямолінійності твірної на конусах з конусністю не більше 1: 3 допускається сполучну лінію від рамки проводити перпендикулярно осі конуса (рисунок

Схема перевірки направляючої станини.Технічні умови: допуск прямолінійності 002 мм (в бік угнутості); кількість відбитків фарби 12 - 15 на площі 25X25 мм.

Pезьбовие калібри для контролю різьби насосно-компресорних труб трикутного профілю. Допуск на прямолінійність бічних сторін профілю 003 мм, а допуск прямолінійності твірної конуса калібрів по лінії середнього діаметра різьби повинен бути не більше половини поля допуску конусності.

Для нормування відхилення форми циліндричної поверхні в осьовому напрямку можуть застосовуватися допускпрямолінійності твірної, допуск прямолінійності осі і допуск паралельності утворюють, згідно з пп.

Основні вимоги, що пред'являються до вихідних заготівлях валів - це досягнення допуску прямолінійності і найменшого припуску. Обробка заготовок з великимдопуском прямолінійності призводить до нерівномірного зніманню припуску, зухвалому вібрації. Допуск прямолінійності не повинен перевищувати 0 1 - 015 мм на 1 м довжини.

Позначення шорсткості поверхні. | Позначення допусків фор. r L. Знаки, поміщені в першій частині рамки,означають на рис. 8 а допуск прямолінійності, на рис. 8 6-допуск паралельності.

Знаки, поміщені в першій частині рамки, на рис. 9 а означають допуск прямолінійності, на рис. 9 червня - допуск паралельності.

На рис. 7.25 наведені приклади позначення допусків відхилень відформи, а - допуск прямолінійності твірної конуса 001 мм, б - допуск площинності 0 1 мм; в - допуск ціліндрічності 004 мм. Бази позначають зачорненими рівностороннім трикутником (при виконанні креслень на графобудівнику їх можна не зачернять), заснування якогорозташовують на контурної лінії поверхні (або її продовженні), яка є базовою.

На рис. 7.25 наведені приклади позначення допусків відхилень від форми: а - допуск прямолінійності твірної конуса 001 мм, б - допуск площині 0.1 мм; в - допуск циліндричні-ности 0.04 мм.

Доводять поверхні 1 і 8 чавунними притир з пастою ГОІ та карбідом бору, допуск прямолінійності і ізвернуться 5 мкм на довжині 1000 мм, допуск паралельності їх до поверхні 9 - 001 мм на довжині 1000 мм.

Для нормування відхилення форми циліндричної поверхні восьовому напрямку можуть застосовуватися допуск прямолінійності твірної, допуск прямолінійності осі і допуск паралельності утворюють, згідно з пп.

Спосіб 2 - роздільне нормування кожного виду допусків; допуску TDs діаметра конуса в заданому перерізі (зазвичай вперерізі основної площини), допуску А Т кута конуса, допуску коло-лости TFR та допуску прямолінійності твірної конуса TFL. Цей спосіб нормування використовується при високих вимогах до точності конічних деталей.

Посадка з фіксацією по заданому осьовомузміщення Еа сполучених конусів від їх початкового положення (а і посадка по заданому зусиллю Fs запресовування (б. У посадках, отриманих при фіксації конусів від їх початкового положення або по заданому зусиллю запресовування переважно роздільне нормування кожноговиду допусків: допуску А Т кута конуса, допуску TDs діаметра конуса в заданому перерізі, допуску TFR крутості і допуску TFL прямолінійності твірної конуса, так як величини зазорів або натягів визначаються в основному умовами зборки. На нерівномірність зазорів або натягіві на довжину контакту впливають тільки допуски кута і форми конуса, а допуски діаметра впливають на базорасстояніе з'єднання.

Для конусів можуть застосовуватися спільне нормування допусків діаметра, утла конуса і його форми (крутлості, прямолінійностіутворюючої) допуском TD діаметра в якому перетині або роздільне нормування допуску TDS діаметра в заданому перерізі, допуску AT кута конуса, допуску TFR, круглості та допуску TFL прямолінійності твірної конуса.

Терміни, визначення та умовні позначення, що відносятьсядо відхилень і допускам форми номінально циліндричних поверхонь, наведено в табл. 2.16. При нормуванні в основному повинні застосовуватися допуски, комплексно обмежують сукупність відхилень форми або всій поверхні допуск ціліндрічності), або окремихїї перетинів (допуск круглості, допуск профілю поздовжнього перерізу), або окремих геометричних елементів поверхні (допуск прямолінійності твірної або осі) незалежно від того, яка буде форма реальної поверхні. Їх не рекомендується використовувати дляпризначення допусків, за винятком тих випадків, коли за умовами роботи важливо обмежити відхилення саме відповідного характеру або встановити для них диференційоване значення допусків. Умовні позначення на кресленнях для них не передбачені. Числовізначення допусків (граничних відхилень) форми циліндричних поверхонь дані в табл. 2.18. Pотрути допусків поширюються на всі види допусків як для поверхні, так і для перерізів і на приватні види відхилень. Необхідні відмінності в допусках ціліндрічності ідопусках форми в перетинах (наприклад, допуск круглості) для однієї і тієї ж поверхні забезпечуються вибором їх з різних ступенів тбчності.

Терміни, визначення та умовні позначення, що відносяться до відхилень і допускам форми номінально циліндричнихповерхонь, наведено в табл. 2.16. При нормуванні в основному повинні застосовуватися допуски, комплексно обмежують сукупність відхилень форми або всій поверхні (допуск ціліндрічності), або окремих її перетинів (допуск круглості, допуск профілю поздовжньогоперерізу), або окремих геометричних елементів поверхні (допуск прямолінійності твірної або осі) незалежно від того, яка буде форма реальної поверхні.

Допуск прямолінійності перевіряти аналогічно операції 1 щупи 002 мм розташовувати по кінцях, 0015мм - посередині.

Допуск прямолінійності твірної середнього конуса конічного різьблення (для верстатів з механізмом конусного шліфування) для всіх значень найбільшого діаметра заготовки 8 мкм. У таблиці вказані допуски для верстатів класу точності В.Верстати класу точності А виготовляють (по узгодженій із споживачем номенклатурі перевірок) з допусками, рівними 0 6 від вказаних в таблиці.

Основні вимоги, що пред'являються до вихідних заготівлях валів - це досягнення допуску прямолінійності і найменшогоприпуску. Обробка заготовок з великим допуском прямолінійності призводить до нерівномірного зніманню припуску, зухвалому вібрації. Допуск прямолінійності не повинен перевищувати 0 1 - 015 мм на 1 м довжини.

Він забезпечує точність прокреслюють горизонтальних івертикальних ліній при побудові квадрата зі сторонами 500X500 мм в межах 0 5 мм. Pазумеется, що ця точність буде залежати від допуску прямолінійності на всій довжині торця креслярської дошки. Якщо до торця креслярської дошки прикріпити направляючу планку, то зазначенаточність роботи буде забезпечена.

Чистове стругання рекомендується вести зі змочуванням оброблюваної поверхні гасом. При правильному веденні процесу обробки стругання забезпечує параметри шорсткості поверхні Ra - 125 - г - 063 мкм, допускпрямолінійності 002 мм на довжині 1000 мм.

Відхилення в технічних умовах, якщо не іс. Область на площини, обмежена двома паралельними прямими, відстоять один від одного на відстані, рівному допуеку прямолінійності Т, називають полем допуску прямолінійності вплощині.

Для відхилень від прямолінійності використовуються приватні види відхилень - опуклість і увігнутість. Умовних позначень ці види відхилень не мають, а тому вимоги до них записуються в технічних умовах або текстом поряд з умовним знакомдопуску прямолінійності.

Модель ВЕ200 портального типу призначена для вимірювання корпусних та інших деталей, утворених сполученням площин, циліндрів, конусів і сфер; діапазон вимірювання по осях X, У і Z дорівнює 930X1180X1000 мм; дискретність відліку 1 мкм, межадопустимої похибки 6 мкм; розмах показань 2 мкм. У цій моделі (а також в інших КІМ) нормуються максимальна маса вимірюваної деталі 1000 кг; допуск взаємної перпендикулярності координатних переміщень 1 мкм; допуск прямолінійності координатних переміщення 1 5 мкм;діапазони швидкостей координатних переміщень від 0 6 до 3 м /хв. Стіл, балка порталу та повзун ВЕ-200 виконані з твердокамінних порід. По всіх координатах переміщень застосовані аеростатичні підшив ники.

Основні вимоги, що пред'являються до вихідних заготівляхвалів - це досягнення допуску прямолінійності і найменшого припуску. Обробка заготовок з великим допуском прямолінійності призводить до нерівномірного зніманню припуску, зухвалому вібрації. Допуск прямолінійності не повинен перевищувати 0 1 - 015 мм на 1 м довжини.

Циліндри можуть бути цільними і складовими. Внутрішня поверхня циліндра піддається Азотування на глибину від 0 3 до 0 5 мм для збільшення твердості і зносостійкості. Допуск прямолінійності осі циліндра не більше 001 мм на 1 м довжини.

У більшості стандартнихсистем допуски розмірів визначаються на основі одиниці допуску i, залежною від номінального розміру D. ЗОШ (в міжнародній системі ISO ), Де D - середнє значення номінальних розмірів, мм, для даного інтервалу, в межах якого допуск приймають постійним. Під номінальним розміром розуміють номінальний розмір діаметра поверхні при визначенні допусків цилинд-річності, круглості і профілю поздовжнього перерізу або розмір найбільшої сторони плоскій поверхні при визначенні допусків прямолінійності, площинності і паралельності поверхонь залежно від квалітету допуску розміру.

Класифікація відхилень і допусків форми і розташування, а також лрінятая - термнколоп. На відміну від ГОСТ 10356 - 63 введена група сумарних відхилень та допусків форми і розташування. Замість терміну граничне відхилення форми або розташування встановлені терміни допуск форми і допуск розташування, причому для окремих видів допусків прийнята так звана позитивна термінологія, наприклад, допуск прямолінійності. Застосування коротких термінів з префіксом не, наприклад, непрямолінійність не рекомендується.

Можна поєднати спеціальні прохідний і непрохідний калібри в одному калібрі, спроектувавши його прохідним. У цьому випадку спеціальний калібр в одному комплекті буде використовуватися як прохідний, в іншому - як непрохідний. Однак таке рішення доцільно лише при дрібносерійному характері виробництва. Для контролю прямолінійності осі поверхонь великої довжини використовуються калібри, сконструйовані за принципом калібрів розташування. Вони являють собою контрдеталь розміром, відповідним розміру прохідного калібру з кількістю матеріалу, зменшеним на величину допуску прямолінійності.

Перевіряють взаємну ув'язку допусків розміру, форми, розташування і вимог до шорсткості поверхонь. Допуски форми Тф і розташування діляться на дві групи: що обмежуються полем допуску на розмір і не обмежуються цим полем. Якщо допуски форми та розташування не вказані на кресленні, такі види відхилень, як відхилення від площинності, ціліндрічності, круглості, паралельності площин, симетричності та інші, допускаються в межах поля допуску розміру. Контроль допусків геометрії, обмежених полем допуску розміру і не зазначених на кресленні, не є обов'язковим. Однак дотримання допуску розміру повинно контролюватися з урахуванням наявних відхилень форми і розташування. Якщо ці умови не дотримуються, частина допуску форми і розташування залишається неконтрольованою. Наприклад, при довжині прохідних калібрів, меншою, ніж довжина з'єднання, залишається неконтрольованим допуск прямолінійності осика довжині з'єднання.