А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Частка - експорт

Частка експорту у ВВП країни (розрахованому на основі паритету купівельної спроможності валюти) склала бл.

Збільшення частки експорту на ринку країн Європи, Азії та Америки свідчить про хорошу конкурентоспроможності назовнішньому ринку.

Чим вище частка експорту та імпорту в економіці країни, тим вона сильніше залежить від інших країн, і тим більш вразливе її внутрішнє виробництво і курс її валюти.

Морські дороги нафти. Гуртки - зони експорту, їх величина умовно показує часткуекспорту нафти.

Іншою істотною тенденцією є зростання експортних та імпортних квот (частки експорту та імпорту в національному доході) і повна відміна їх деякими країнами на певні товари та послуги.

Рівень; активності не пов'язаний з результатамироботи компанії, але частка експорту висока.

У міру збільшення виробництва пластмасових виробів і напівфабрикатів в деяких країнах зростала частка експорту цієї продукції. Значна кількість продукції з пластмас поставляли на експорт-і такі країни, якЯпонія, Італія, Франція та Англія.

При аналізі зовнішньоторговельної діяльності фірми слід показати в динаміці її валовий дохід від експорту продукції, частку експорту в загальному обсязі її реалізованої продукції, структуру експорту за видами виробів і країнам-імпортерам,виявити її залежність від імпортних поставок.

Підводячи підсумки зовнішньоекономічної діяльності машинобудування і металообробки заPеспубліка за 1997 р., необхідно відзначити намічену тенденцію збільшення частки експорту в обсязі виробленої за рік продукції убільшості підприємств і організацій галузі, що говорить про зростання конкурентоспроможності та ліквідності продукції республіканського машинобудування на світовому ринку.

Наявність статистичних даних дає можливість досліднику звести кількісні оцінкирівня та динаміки розвитку зовнішньоекономічної діяльності в макромасштабі до бажано більш широкому набору показників, куди входять: частки експорту та імпорту у валовому національному продукті досліджуваної країни; частка національного капіталу даної країни, вкладена вформі прямих іноземних інвестицій за кордоном; кількість промислових виробів, випущених на іноземних підприємствах у досліджуваній країні або обсяг продажу товарів, виготовлених на цих підприємствах, на внутрішньому і зовнішньому ринках; частка активів іноземнихпромислових фірм в загальних індустріальних фондах досліджуваної країни; кількість зайнятих на іноземних підприємствах, віднесене до загальної кількості зайнятих.

Спеціалізація промислового чи сільськогосподарського виробництва дає сильний поштовх розвитку зовнішньоїторгівлі, що дуже актуально для невеликих по території і чисельності населення розвинених капіталістичних країн: Голландії, Норвегії, Бельгії, Фінляндії та ін Ці країни мають частку експорту у валовому національному продукті близько 50%, і приблизно така ж часткаімпортується.

Pинок нафти є одним ш самих глобалізованих ринків. Частка експорту у світовому видобутку нафти постійно зростає. Це є головним чинником розмаху біржових операцій.

Велика частина целюлозно-паперового устаткування, виготовленого в США,надходить на внутрішній ринок. Частка експорту в загальному обсязі виробництва папероробної обладнання коливається в межах 15 - 22%; 467% експортованого обладнання припадає на обладнання для переробки паперу і картону; 453% - на обладнання для виробництвапаперу та картону і тільки 8% на целюлозне.

Частка радянського експорту в ФPГ по відношенню до сукупного суспільного продукту СССPстановить 009 відсотка. А частка західнонімецького експорту в СССPпо відношенню до валового суспільного продукту ФPГ обчислюєтьсяцифрою 0 6 відсотка.

Башцефтехім, розташовуючи на сьогоднішній день комплексом унікальних технологій, що дозволяють отримувати продукцію найвищої якості, подальший свій розвиток бачить в тісній співпраці з науково-технічним потенціаломвітчизняної науки з урахуванням досвіду світової нафтопереробки і нафтохімії. Збільшення частки експорту продукції компаній на ринку країн Європи, Азії та Америки свідчать про високу конкурентоспроможність на зовнішньому ринку, а обсяг їх виробітку визначається тількипотребами ринку.

Башнефтехім, розташовуючи на сьогоднішній день комплексом унікальних технологій, що дозволяють отримувати продукцію найвищої якості, подальший свій розвиток бачить в тісній співпраці з науково-технічним потенціалом вітчизняноїнауки з урахуванням досвіду світової нафтопереробки і нафтохімії. Збільшення частки експорту продукції компаній на ринку країн Європи, Азії та Америки свідчать про високу конкурентоспроможність на зовнішньому ринку, а обсяг їх виробітку визначається тільки потребамиринку.

Індекс експорту багатонаціональних компанії (%. В наших них важко знайти докази того, що частка експорту у багатонаціональних корпорацій істотно вище, - ніж у інших компаній. Біля 780 материнських компаній, що мають більше одного філії за кордоном, часткаекспорту значно вище, ніж у всіх японських корпорацій (включаючи багатонаціональні), що оперують в тих же галузях.

Найбільш поширене пряме зниження податків з фірм, компаній у залежності від частки експорту в їх виробництві. Часто застосовується дозвілфірмам-експортерам здійснювати відрахування в резервні фонди розвитку експортного виробництва з неоподаткованої податком частки прибутку.

У період підйому в 1928 р. експорт поглинав 47% всього річного випуску, але під впливом кризи частка експорту значно впала.

В цілому в світовому експорті частка коштів від міжнародного туризму становить 9% всіх надходжень, причому розподіляються вони таким же чином, що і надходження від експорту товару. Висока концентрація спостерігається в країнах північноамериканського та європейського регіонів, ачастка країн, що розвиваються так само, як і частка експорту інших видів послуг, дуже незначна: майже в 2 рази менше частки експорту товарів, незважаючи на те що багато з них живуть за рахунок цих надходжень.

В цілому в світовому експорті частка коштів від міжнародноготуризму складає 9% всіх надходжень, причому розподіляються вони таким же чином, що і надходження від експорту товару. Висока концентрація спостерігається в країнах північноамериканського та європейського регіонів, а частка країн, що розвиваються так само, як і частка експортуінших видів послуг, дуже незначна: майже в 2 рази менше частки експорту товарів, незважаючи на те що багато з них живуть за рахунок цих надходжень.

Так, часто підраховують експортну квоту, тобто відношення експорту до ВВП країни. Цей показник можна трактувати якчастку експорту у всьому обсязі ВВП, тому що експорт враховується за цінами експортованих товарів і послуг, а ВВП - лише за доданою вартістю. Проте величина експортної квоти говорить про важливість експорту для національної економіки.

У наших них важко знайтидокази того, що частка експорту у багатонаціональних корпорацій істотно вище, - ніж у інших компаній. У 780 материнських компаній, що мають більше одного філії за кордоном, частка експорту значно вище, ніж у всіх японських корпорацій (включаючибагатонаціональні), що оперують в тих же галузях.

ЗЛІТ - фаза розвитку економіки країни відзначена появою автоматизму господарського зростання внаслідок вивільнення з лорочного кола слаборазвитости. Факторами є: поступове і всебічнийполіпшення менталітету і звичаїв (освіта, демографія), політика пом'якшення внутрішніх відмінностей, організація виробництва та створення дієвого ринку, пристрій каналів збуту, мобілізація людського потенціалу та колективних заощаджень, використання самих різних джерел капіталу, для фінансування промислового розвитку. Як правило, явища зльоту відображаються в структурі платіжного балансу: збільшується частка експорту готової продукції і зменшується частка імпортованої готової продукції.

Європа для британських видавців не відкриває нових можливостей, а розглядається лише як частина єдиного музичного цілого. Коли в 1945 році змінювали один одного уряду країни почали поступово звільнятися від імперського вантажу, багато британські видавці прагнули висвітлювати урядову діяльність в своїх книгах, але лише деякі передбачали, якими будуть наслідки цієї діяльності. За збільшенням частки книжкового експорту з Великобританії не було помітно зменшення частки британського книговидання в загальносвітовому.

Експорт може стати заміною диверсифікації, тому можна припустити, що у спеціалізованої компанії відношення експорту до випуску досить високо. Однак це припущення не підтверджується фактами. RMT і RT) частка експортної продукції лише незначно-вище середнього рівня і що експорт пов'язаний з наукоем-кісткою. Серед спеціалізованих компаній висока частка експорту у компаній автомобільної, металургійної та годинникової промисловості, а серед диверсифікованих - компаній суднобудівної промисловості, про-електропобутових приладів та фотоапаратури.

Податкові пільги можуть надаватися також в залежності від строків і розмірів іноземних інвестицій, обсягу забезпечуваного СП експорту, в тому числі на вільно конвертовану валюту, ступеня використання товарів і послуг вітчизняного виробництва. Адже залучення в народне господарство СССPдодаткових ресурсів, розвиток експортної бази країни - стратегічні завдання, що стоять перед СП. В інших країнах, що йдуть по шляху залучення іноземного капіталу для підвищення ефективності національної економіки, такого роду пільги застосовуються дуже широко. Наприклад, в провінції Фуцзянь (КН?) Підприємства з іноземним - капіталом виробничого характеру, термін діяльності яких становить 10 і більше років, повністю звільняються від сплати податків на два роки з початку отримання прибутку. У Польщі ставка податку з прибутку обернено пропорційна частці експорту в загальному обсязі виробництва продукції. Податкові пільги можуть надаватися також при досягненні СП певної абсолютної суми експорту.