А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Частка - розсіяна енергія

Частка розсіяною енергії визначається головним чином відношенням довжини пружної хвилі до середнього розміру D кристаліта.

Якщо TX - частка розсіяної енергії із загальної кількості поглиненої енергії, то ах ух х являєсобою коефіцієнт розсіювання, а х (1 - Тх) ах - коефіцієнт істинного поглинання.

Як легко переконатися, частка розсіяної енергії незначна. Зазвичай значення тілесного кута ЙО, в межах якого вдається перехопити і виміряти потік розсіяного випромінювання, важко зробитибільше 10 - 3 стерад.

Перший з них являє собою частку розсіяною енергії, витраченої на освіту носіїв струму.

Інтегральна інтенсивність розсіяння таким обсягом складає J /J032 - Z-10-7 звідки частка розсіяної енергії дорівнює 10 - 4 - 10 - 6 що по порядкувеличини відповідає експериментальним даним.

Таким чином, для частинок, малих порівняно з довжиною хвилі світла, справедлива формулаPєлею; в цьому випадку превалює частка розсіяної енергії в порівнянні з відбитою. Зі збільшенням розміру частинок частка розсіюваннязменшується і при подальшому зростанні розмірів частинок дійсні закони геометричного відображення.

Запасається пружна енергія не може вся перейти в поверхневу енергію, тому що остання є рівноважною характеристикою матеріалу, а руйнування -нерівноважний процес, в якому істотна частина енергії розсіюється. Частка розсіяною енергії, безсумнівно, буде менше, ніж при роздираючи або розриві, де руйнування передують великі деформації, але її необхідно враховувати.

Залежність спектральнихбезрозмірних коефіцієнтів ослаблення k, поглинання. | Залежність відносини коефіцієнта поглинання до коефіцієнта ослаблення від довжини хвилі і параметра рд для частинок вуглецю різних розмірів. З малюнка видно, що при малих рд розсіювання енергії майже відсутня. Заміру збільшення рд частка розсіяної енергії збільшується і при великих рд значення коефіцієнтів розсіювання іноді перевищують коефіцієнти поглинання.

Тут ми розглянемо лише роботу, виконану під ОТІ. Як відомо[28], Для порівняно довгих лопаток часткарозсіяною енергії коливань в скріплюють зв'язках і в хвостовому з'єднанні становить значну величину. Однак демпфування в цих елементах може, мабуть, змінюватися в процесі експлуатації. Дійсно, зміна вібраційних характеристик лопатокбагатьох обстежених турбін вказує на те, що їх власні частоти коливань з плином часу можуть змінюватися за рахунок щільності посадки і зчленувань в скріплюють зв'язках. Останнє повинне відбитися на величині демпфуючих здатності пакетів лопаток. У зв'язкуз цим автором цієї роботи було зроблено спеціальне дослідження для з'ясування того, як змінюється демпфірує здатність реальних пакетів лопаток турбін під час експлуатації. У такій постановці розглянута робота була виконана вперше.

Впопередньому розділі було показано, що для термодинамічно оборотного процесу спад енергії Гельмгольца при jTconst дорівнює максимальній роботі W. Якщо в системі протікає необоротний процес, то при цьому зростає частка марно розсіяною енергії і процес виробляєвже менше роботи й необр, ніж в оборотному процесі.

У попередньому розділі було показано, що для термодинамічно оборотного процесу спад енергії Гельмгольца при Тconst дорівнює максимальній роботі W. Якщо в системі протікає необоротний процес, то при цьому зростаєчастка марно розсіяною енергії і процес виробляє вже менше роботи № необр, ніж в оборотному процесі.

У попередньому розділі було показано, що для термодинамічно оборотного процесу спад енергії Гельмгольца при Tconst дорівнює максимальній роботі W. Якщо всистемі протікає необоротний процес, то при цьому зростає частка марно розсіяною енергії і процес виробляє вже менше роботи WHe06p, ніж в оборотному процесі.

Ентропія служить мірою невпорядкованості стану системи і відповідає термічномувзаємодії системи з навколишнім середовищем при даному термічному потенціалі - температурі. Кількість термічного взаємодії визначається як добуток термічного потенціалу на елементарне зміна координати стану і характеризує частку розсіяноюенергії, віднесеної до 1 град.

Переходимо до другого способу захисту від радіаційного теплового потоку, який заснований на ослабленні випромінювання за рахунок вдуву в прикордонний шар газопилової хмари з великим числом розподілених в ньому мікрочастинок. При цьомуефективність такого захисту визначається не стільки збільшенням коефіцієнта поглинання суміші, скільки значним зростанням частки відбитої і розсіяної енергії.

Схема нефелометрія, що працює за принципом вимірювання інтенсивності розсіяного світловогопотоку. При нефелометричні вимірювання характер взаємодії світлових променів і зважених часток залежить від відносного показника заломлення і коефіцієнта поглинання речовини частинки, розмірів часток і довжини хвилі падаючого світла. Відомо, що рівняння?єлею характеризує інтенсивність розсіяного випромінювання частинками з розмірами менше довжини хвилі світла. У цьому випадку переважає частка розсіяної енергії в порівнянні з відбитою. Зі збільшенням розмірів частинок частка розсіяної енергії зменшується.

Спектрипоглинання (1 - 8 і флуоресценції (5 - Т розчинів. Зв'язок метал-ліганд, включена в сполучену систему зв'язків, викликає зміни тг-електронної взаємодії у всій молекулі і призводить до утворення додаткового циклу, виникнення якого рівносильноподовженню ланцюга зв'язаних зв'язків, і суттєво впливає на енергію як нерівноважного, так і рівноважного збуджених станів молекули. Pазность цих енергій характеризується величиною стоксово зсуву. Тому виявилося доцільним вивчити спектри поглинання і флуоресценції внутрішньокомплексних з'єднань і особливу увагу звернути на величину стоксово зсуву, що характеризує частку розсіяною енергії від енергії поглиненого кванта.

При нефелометричні вимірювання характер взаємодії світлових променів і зважених часток залежить від відносного показника заломлення і коефіцієнта поглинання речовини частинки, розмірів часток і довжини хвилі падаючого світла. Відомо, що рівнянняPєлею характеризує інтенсивність розсіяного випромінювання частинками з розмірами менше довжини хвилі світла. У цьому випадку переважає частка розсіяної енергії в порівнянні з відбитою. Зі збільшенням розмірів частинок частка розсіяної енергії зменшується.

Схема нефелометрія, що працює за принципом вимірювання інтенсивності розсіяного світлового потоку. При нефелометричні вимірювання характер взаємодії світлових променів і зважених часток залежить від відносного показника заломлення і коефіцієнта поглинання речовини частинки, розмірів часток і довжини хвилі падаючого світла. Відомо, що рівнянняPєлею характеризує інтенсивність розсіяного випромінювання частинками з розмірами менше довжини хвилі світла. У цьому випадку переважає частка розсіяної енергії в порівнянні з відбитою. Зі збільшенням розмірів частинок частка розсіяної енергії зменшується.

При порушенні перетворювачем біжать пружних хвиль у зразку ультразвуковий пучок не буде обмежений областю, яка визначається перетином перетворювача. Деяка частина енергії вийде за межі цієї області і розсіється, що обумовлено дифракційними ефектами, викликаними кінцевими (в порівнянні з довжиною хвилі) розмірами діаметра випромінювача. Дифракційна картина від випромінювача, який можна уподібнити абсолютно жорсткого плоскому поршню, яка вчиняє поздовжні коливання в отворі плоского нескінченного екрану, повністю аналогічна дифракції світла від отвору. Pоль останнього в даному випадку грає перетин перетворювача. Використовуючи принцип Гюйгенса (поверхню випромінювача являє собою сукупність точкових джерел сферичних хвиль), можна визначити акустичний тиск від випромінювача в будь-якій точці поля і, отже, знайти частку розсіяною енергії. При проведенні подібних обчислень зустрічаються великі труднощі, оскільки розрахунок доводиться вести за допомогою складних рядів або з використанням чисельних методів розв'язання на ЕОМ.