А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Доповідь - учасник

Доповіді учасників публікуються у тій послідовності, в якій вони були зроблені на нараді.

Доповіді учасників публікуються у тій послідовності, в якій вони були - зроблені на нараді.

Заслухавши та обговорившидоповіді учасників наради з теорії електродних процесів, електроосадження металів, хімічних джерел струму й технічному електролізу, нарада відзначає великі успіхи, досягнуті радянськими електрохіміків в зазначених областях електрохімії.

Булиопубліковані тези доповідей учасників конференції та збірник розроблених нормативно-правових документів.

У четвертому випуску наводяться рекомендовані редколегією до опублікування доповіді учасників цієї конференції, в яких значна увага приділенаісторії виникнення вищого нафтового освіти вPеспубліка Башкортостан, багатьом історичним аспектам хімічної освіти і науки, старговленія та розвитку нафтогазового комплексуPоссии, ролі окремих вчених у розвитку фундаментальних напрямків науки і практики.

Ленін має на увазі факт, наведений у доповіді учасника козачого з'їзду в станиці Каменської на засіданні III з'їзду Рад 16 (29) січня 1918 року (див. Третій Всеросійський з'їзд Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів, Петербург, 1918 стор

Каталізуються ZrCl4 взаємодія тріізобутілалюмінія з тріетілортоформіатом і ацеталями //Тези доповідей учасників школи молодих вчених Органічна хімія в XX столітті Москва.

Конкурсна комісія на своїх засіданнях розглядає представлені претендентами заявочні матеріали, ТЕПи і інші конкурсні пропозиції, висновки експертизи, заслуховує доповіді учасників конкурсу та визначає учасників конкурсу, чиї конкурсні пропозиції відповідають умовам проведеного конкурсу, що фіксується в протоколі комісії.Pешеніе про визнання ТЕПов та інших конкурсних пропозицій не відповідають умовам конкурсу повинна бути мотивована і відображено в протоколі конкурсної комісії.

Доповіді учасників наради, поміщені в цьому збірнику в оновленому і переробленому вигляді, знайомлять читачів з досягненнями вітчизняної науки і практики в галузі переробки пластичних мас. Всі доповіді через обмеженість обсягу збірника при редагуванні декілька скорочені.

Однак оперативна незалежність не перешкоджає компаніям визнавати взаємні інтереси, добровільно співпрацювати без використання формальних інструментів контролю або вступати в партнерські відносини з іншими членами кейрецу для реалізації проектів, що мають стратегічне значення. Рада президентів, складається з 49 голів рад директорів і президентів, збирається щомісяця, зазвичай у другу п'ятницю місяця. Хоча офіційна порядок денний включає, як правило, обговорення участі в благодійних і суспільно значущих заходах, а також лекцію експерта з певної поточної проблеми, на зборах також заслуховуються короткі доповіді учасників, в яких піднімаються стратегічні проблеми і обговорюються можливості, що представляють інтерес для декількох учасників групи, а також приймаються головні рішення. В таких випадках вважається, що той член групи, який може здійснити корисні підприємницькі дії, зробить це. Зборів Ради президентів служать також зміцненню особистих зв'язків, сприяють обміну інформацією, визначенню взаємних інтересів і подальших дій стосовно підлеглих.