А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Тривалість - відпустка

Тривалість відпустки встановлюють виходячи з вимог до механічних і пружним властивостям.

Тривалість відпусток приймається відповідно до чинного законодавства. Невиходи на роботу в зв'язку з відпусткамивстановлюються на основі даних про чисельність робітників, які користуються черговими і додатковими відпустками.

Тривалість відпусток встановлюється відповідно до чинного законодавства. Невиходи на роботу в зв'язку з відпустками обчислюються за чисельністюробітників, які користуються основними і додатковими відпустками. Невиходи в зв'язку з відпустками па вагітності та пологах, навчанням, виконанням державних і громадських обов'язків плануються на основі аналізу звітних даних.

Тривалість відпустоквстановлюється відповідно до чинного законодавства. Невиходи на роботу в зв'язку з відпустками обчислюються на основі даних про чисельність робітників, які користуються основними і додатковими відпустками.

Тривалість відпусток встановлюється відповідноз чинним законодавством.

Тривалість відпустки у годинах приблизно відповідає величині діаметра Нирки валка в сантиметрах.

Довговічність підшипника НД 217 При СТшах. | Контактна витривалість. Тривалість відпустки, зазначена в табл. 88 обрана зміркувань забезпечення хорошого прогріву деталей і отримання гарантії однорідності результатів відпустки. При активних способах нагріву тривалість відпустки може бути значно скорочена (але при відповідному підвищенні його температури) без шкоди длямеханічних властивостей сталі і довговічності підшипників, так як зміна контактної витривалості однозначно визначається ступенем зниження твердості при відпуску. У зв'язку з цим перспективним є швидкісний індукційний відпустку.

Вплив тривалостівідпустки при 325 на твердість і мікро-твгрдость сплавів з 125 (криві 1 - 3) і 168% In (криві 4 5), загартованих від 575: 1 - HV сплаву з 125% In; 2 - мікротвердість вихідної а -фази; 3 - мікротвердість ділянок а б; 4 - HV сплаву з 168% In; 5 - мікротвердість вихідної а-фази.

Вплив тривалостівідпустки на зміну залишкових напруг представлено на фіг.

Збільшення тривалості відпустки при одній і тій же температурі спочатку призводить до збільшення схильності до МКК, а потім до її зникнення, що пов'язано, як вже обговорювалося раніше, з вирівнюваннямвмісту хрому і роз'єднанням суцільної сітки карбідів (або інших фаз) на межах зерен. Знати мінімальний час відпустки, що приводить до появи МКК (fmin) дуже важливо для підбору відповідних технологічних режимів нагріву сплавів. Якщо Тшш1 ч, метал доситьтехнологічний і його гаряча обробка (зварювання і Др. Слід зазначити, що на схильність до МКК впливає не тільки температура відпустки, але і температура попередньою гарту. В сталях, стабілізованих титаном, при високих температурах гарту можливорозчинення карбідів титану, в результаті чого збільшиться вміст вуглецю в твердому розчині. При наступних відпустках у зоні небезпечних температур буде утворюватися велика кількість карбідів хрому на кордонах, так як титан внаслідок малої швидкості дифузіїможе не встигати зв'язувати вуглець в карбіди.

При подальшому збільшенні тривалості відпустки ці св'йства практично не змінюються, що свідчить про достатню стабілізації структури.

Відпускна крихкість розвивається з підвищенням тривалостівторинного відпустки, і ударна в'язкість сталі безперервно знижується аж до досягнення мінімального значення (фіг. При подальшій витримці[32]охрупчіваніе стали зменшується, що, мабуть, пов'язано з коагуляцією випали частинок, і ударна в'язкість може стативище вихідних значень.

Зміна зі складом твердості електролітичних (крива /і приготованих сплавленням і відпалених (крива 2 сплавів золота з міддю. Величини твердості взяті з кривим, тривалість відпустки 1 - 15 годин. За даними[249]Твердість за Віккерсусплаву складу АіСіз як в неврегульованих, так і в упорядкованому стані дорівнює 115 кГ /мм2; близькі результати (HV 108 і 107 кг /мм.

Шураков[81]наводять дані А. М. Немчінского про вплив тривалості відпустки на межу міцності цементованних зразків розміром8X10X60 мм.

Була отримана залежність ширини лінії (112) від тривалості відпустки для сталі 50ХГ, що застосовується для виготовлення ресор автомобіля. Виявилося, що при збільшенні тривалості відпустки ширина лінії (112) практично не змінюється, і, отже, немає підставприпускати наявність яких-небудь особливо глибоких змін структури сталей. На цій підставі тривалість відпустки була скорочена з 90 до 30 хв.

Збільшення значення характеристики ав /ат може бути досягнуто збільшенням тривалості відпустки або числа операційвисокого відпустки. Позитивний вплив на стійкість сталі в сероводородсоде ржащей середовищі багаторазового відпуску полягає в усуненні залишкового мартенситу, що сприяє зменшенню схильності сталі до сульфідного розтріскування.

Збільшення значенняхарактеристики ав /ат може бути досягнуто збільшенням тривалості відпустки або числа операцій високого відпустки. Позитивний вплив на стійкість сталі в сероводородсодержащих середовищі багаторазового відпуску полягає в усуненні залишкового мартенситу, щосприяє зменшенню схильності сталі до сульфідного розтріскування.

Зведений графік зміни ширини зневуглецьована прошарку в зоні сплавлення середньовуглецевої сталі з аустенітних швами, які мають різний вміст нікелю. Старіння в інтервалітемператур 350 - 550 С тривалістю 10 год | Вплив тривалості відпустки при температурі 700 С на механічні властивості зварних з'єднань сталей марок 3035ХНЗМ і 25ХЗВМФ зі швами типу ЕА-3 (Х25Н20. В залежності від вмісту в менш легованої сталі енергійнихкарбидообразующие елементів тривалість відпустки, яка призводить до крихким руйнуванням у зоні сплавлення, змінюється. У зразках ж зварного з'єднання сталі 35ХНЗМ подібні злами проходять лише при тривалості відпустки, починаючи з 6 - 8 год, а для зварних з'єднань сталі 25ХЗВМФ,містить найбільшу кількість карбидообразующие елементів, навіть сточасовой відпустку при 700 С не призводить до руйнувань в зоні сплавлення.

Для порівняння на цьому ж рисунку наведені криві зміни (в залежності ст тривалості відпустки) механічних властивостей івеличини зерна.

Соціально-економічні фактори характеризуються формами взаємовідносин у колективах, привабливістю праці, рівнем заробітної плати, тривалістю відпустки, якістю праці, ставленням до праці, плинністю кадрів і іншими показниками.

У відношенні осіб, що працюють з отруйними речовинами, законодавство передбачає обмеження робочого дня, збільшення тривалості відпустки, більш ранні терміни виходу на пенсію. На ряд виробництв, де є підвищена небезпека отруєнь або дії отрут наспецифічні функції організму, не допускаються жінки та підлітки.

PРосійсько трудове законодавство передбачає у відношенні осіб, що працюють з отруйними речовинами, обмеження робочого дня, збільшення тривалості відпустки; для робітників ряду виробництвпередбачено раціональне харчування, обов'язковим є облік та реєстрація професійних отруєнь і захворювань.

На рис. 7 показано зміну властивостей в залежності від температури відпустки, а на рис. 8 - в залежності від температури і тривалості відпустки.

За цим же елементу відбивається резерв на оплату відпусток, утворений у встановлених відсотках від планового фонду основної зарплати, з урахуванням тривалості відпусток для окремих груп робітників.

Однак у довідках, які подаються адміністрацією влікувально-профілактичний заклад у зв'язку з направленням працівника на санаторно-курортне (амбулаторно-курортне) лікування, повинна вказуватися тривалість відпустки, належного працівникові, без зменшення його на число днів прогулу.

У вельми схильних до відпускноїкрихкості хромистих та хромонікеле-вих сталей присадки молібдену, особливо спільно з ванадієм[36]або вольфрамом, помітно збільшують тривалість вторинного відпустки, що викликає охрупчіваніе, і підвищують мінімальне значення ударної в'язкості (фіг.

Дані по фазовому аналізу хромонікелевих сталей типу 18 - 820 - 2025 - 20 з різним вмістом вуглецю в залежності від температури і тривалості відпустки вказують, що максимальна кількість хрому, пов'язаного в карбіди, виділяється при 800 - 900 С і максимальне зміцненняпри впливі відпустки відноситься до 650 - 700 С. Зміцнення, пов'язане з виділенням карбідів, залежить від ступеня дисперсності; воно максимальне, коли карбіди мають високий ступінь дисперсності (близько 10 - 5 см) і видні тільки при великих збільшеннях в електронномумікроскопі. Максимальне число карбідів в сталі типу 18 - 8 виділяється при 800 С, а максимальна втрата корозійної стійкості відноситься до 600 С.

У загартованих з поверхні (газовим пальником) зубьях також можуть матися залишкові напруги розтягнення порядку 2000 -3000 кг /см2 в залежності від температури і тривалості відпустки після поверхневого гарту. При розрахунку на вигин загартованих з поверхні зубів поліпшених зубчастих коліс необхідно також враховувати зниження механічних властивостей матеріалу у кореня зуба, що відбувається вВнаслідок високого відпустки при поверхневому загартуванні.

Якщо в умовах капіталізму автоматизація викликає безробіття та прискорення темпів зубожіння мас, то при соціалізмі автоматизація сприяє скороченню тривалості робочого дня і робочого тижня,збільшення тривалості відпусток і подальшому зростанню тривалості життя людей. Це є переконливим доказом переваги соціалістичного суспільства перед капіталістичним.

Зміна твердості металу околошовной зони в залежності відтемператури і часу витримки. На рис. 59 а показано зміна твердості зразків Cr-Mo-V стали, підданих попередньою нагріванню до 1300 С (для імітації термічного циклу зварювання), в залежності від температури і тривалості відпустки. У всьому інтервалі температур відпусток -а) ка (550 - 700 С) твердість спочатку помітно зростає, а потім падає. Чим нижче температура відпустки, тим вище обсолютно значення максимальної твердості, однак для досягнення її потрібно відносно велика тривалість відпустки.

Наведені температури, однак,не можна вважати цілком збігаються із зазначеними квітами, так як колір мінливості може змінюватися і від тривалості витримки; однієї і тієї ж температурі можуть відповідати різні кольори, якщо тривалість відпустки буде різна.

При вмісті хрому в сталіпонад 10% при відпустці утворюється перехідна фаза, близька по складу до тригональному карбіду хрому (Cr, Fe) 7C3 і позначена як у - фаза[40]; Зі збільшенням тривалості відпустки вона переходить в трігональная карбід.

Номінальна робоча аремя в підрозділахпідприємства з перериваним виробничим процесом визначають відніманням з календарного фонду г-оемені вихідних і святкових днів, а в підрозділах з безперервним виробничим процесом - винятком і ч км, ударного фонду невиходів за графіком змінності.Тривалість відпусток встановлюють у відповідності з чинним законодавством.

Номінальна раГючее час в підрозділах підприємства з перериваним виробничим процесом визначають відніманням з календарного фонду часу вихідних та святкових днів,а в підрозділах з безперервним виробничим процесом - виключенням з календарного фонду невиходів за графіком змінності. Тривалість відпусток встановлюють у відповідності з чинним законодавством. Невиходи у зв'язку з навчанням, виконанням державнихі громадських обов'язків планують на основі аналізу звітних даних.

Pежім термічної обробки для зм'якшення нержавіючої сталі. Pежім, зазначені в табл. 23 відносяться до умов нагрівання в камерній печі садки вагою до 1 м. Час охолодження у воді, вказане втабл. 23 дозволяє придушити перлітного перетворення, яке спостерігається при температурі вище 600 подальше охолодження на повітрі гарантує відсутність тріщин. Тривалість відпустки південно змінювати від 3 до 8:00.

Особливо великомасштабні операції по термообробці (наприклад, отжиг листа та дроту, сталевих, алюмінієвих, мідних і інших металевих виробів) здійснюються в прохідних печах, через які метал простягається роликами або шпульного моталки. Для збільшення тривалості відпустки, нормалізації або старіннявикористовують метод багаторазового проходження металу через камеру нагріву. Швидкості нагріву і охолодження регулюють за допомогою випромінюючих і конвективних пальників, розташовуваних уздовж шляху проходження металу. Багато установки обладнані системами безпеки,запобігають перегрів і оплавлення металу при раптовому зниженні швидкості протягування. Дія цих систем заснована на блокуванні приводу протягує барабана з органом, що регулює витрату палива на пальники.

Теорія збідніння, пов'язана зутворенням карбідів хрому або інших фаз, багатих хромом, добре пояснює вплив а МК. До температури і тривалості відпустки, вмісту в сталі вуглецю, карбідообра-зующіх елементів, а також елементів, що забезпечують корозійну стійкість сталей: хрому, молібдену,кремнію я ін На підставі цієї теорії запропоновані ефективні заходи боротьби з МКК - відповідні режими термічної обробки сталі, введення кар-бідообразующіх елементів (Ti, Nb, Та), зниження вмісту вуглецю в сталі.

Метал шва найбільш поширенихскладів 12-процентних хромистих швів у вихідному стані після зварювання має високу міцність і низькими пластичністю і в'язкістю (мал. 109), що виключають можливість його використання. З підвищенням температури і тривалості відпустки міцнісні характеристикишва знижуються, а пластичність і в'язкість ростуть. Після такої відпустки міцність металу шва близька.

Тривалість відпустки, зазначена в табл. 88 обрана з міркувань забезпечення хорошого прогріву деталей і отримання гарантії однорідності результатів відпустки. Приактивних способах нагріву тривалість відпустки може бути значно скорочена (але при відповідному підвищенні його температури) без шкоди для механічних властивостей сталі і довговічності підшипників, так як зміна контактної витривалості однозначновизначається ступенем зниження твердості при відпуску. У зв'язку з цим перспективним є швидкісний індукційний відпустку.

Була отримана залежність ширини лінії (112) від тривалості відпустки для сталі 50ХГ, що застосовується для виготовлення ресор автомобіля.Виявилося, що при збільшенні тривалості відпустки ширина лінії (112) практично не змінюється, і, отже, немає підстав припускати наявність яких-небудь особливо глибоких змін структури сталей. На цій підставі тривалість відпустки була скорочена з 90 до 30 хв.

Межі тривалості робочого часу робітників і службовців встановлюються законами, проекти яких попередньо розглядаються профспілками. У такому ж порядку встановлюються норми про тривалість відпусток. Норми робочого часу ітривалість щорічної відпочинку працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, визначені законодавством Союзу ССPі на його підставі - Госкомтрудом СССPі ВЦРПС. Pаспределеніе норми робочого часу по днях, встановлення часу початку ізакінчення щоденної роботи, перерв протягом робочого дня здійснюється на кожному підприємстві адміністрацією за погодженням з профкомом в правилах внутрішнього трудового розпорядку, графіках змінності. Черговість надання відпусток передбачаєтьсявідповідними графіками, щорічно затверджуваними адміністрацією за погодженням з профкомом. Також за участю профспілок підготовляються або приймаються акти з питань оплати праці.

Після гартування та охолодження в проточній воді або в рідкому кисніпроводиться відпуск. Для вимірювальних інструментів відпустку поєднується з штучним старінням, тому тривалість відпустки збільшена до 3:00. Плоскопараллельние кінцеві міри проходять штучне старіння протягом 12 год.

Повне зняття зварювальнихнапружень у зазначених деталях в умовах звичайної дли-вво ності відпустки близько 2 - 5 год. При більш низьких температурах ефективного зниження напружень не відбувається поза залежністю від тривалості відпустки. Відпустка при 300 призводить до зниження лише 42% від початкового рівнянапружень.

Зведений графік зміни ширини зневуглецьована прошарку в зоні сплавлення середньовуглецевої сталі з аустенітних швами, які мають різний вміст нікелю. Старіння в інтервалі температур 350 - 550 С тривалістю 10 год | Вплив тривалості відпусткипри температурі 700 С на механічні властивості зварних з'єднань сталей марок 3035ХНЗМ і 25ХЗВМФ зі швами типу ЕА-3 (Х25Н20. В залежності від вмісту в менш легованої сталі енергійних карбидообразующие елементів тривалість відпустки, яка призводить до крихким руйнуваннямв зоні сплавлення, змінюється. У зразках ж зварного з'єднання сталі 35ХНЗМ подібні злами проходять лише при тривалості відпустки, починаючи з 6 - 8 год, а для зварних з'єднань сталі 25ХЗВМФ, що містить найбільшу кількість карбидообразующие елементів, навіть сточасовой відпустку при 700 С не призводить до руйнувань в зоні сплавлення.

За вирахуванням з календарного часу неробочого (вихідних і святкових днів) отримують максимально можливий час. У нього входять використовуване час, неявки на роботу і простої, до-рьге залежать від тривалості відпусток, регламентованих перерв, прогулів і втрат робочого часу.

Pазмер оплати за час виконання державних і громадських обов'язків встановлюється на основі аналізу звітних даних за попередній період. Витрати на оплату чергових відпусток встановлюються на основі даних про кількість працівників, які йдуть у відпустку в планованому періоді, тривалості відпусток та середньої заробітної плати робітників і службовців.

По елементу Заробітна плата у витрати включають основну та додаткову заробітну плату всього штатного персоналу підприємства, також відображають заробітну плату неспісочного складу працівників. За цим же елементу відображають резерв на оплату відпусток, утворений у встановлених відсотках від планового фонду основної зарплати, з урахуванням тривалості відпусток для окремих груп робітників.

Якщо для даної деталі важливо отримати більш високу ударну в'язкість, то це може бути досягнуто шляхом зниження межі міцності, наприклад, підвищенням температури і тривалості відпустки. У тих сл учаях, коли потрібно одержати максимальну міцність, доводиться йти на деяке зниження ударної в'язкості.

В Зімбабве, наприклад, жінки мають право на відпустку по вагітності та пологах один раз в два роки і щонайбільше - три рази протягом періоду роботи у одного і того ж роботодавця. Число країн, що мають обмеження на відпустку по вагітності та пологах або грошові виплати до певної кількості вагітностей, дітей або живих дітей (між 2 і 4), по видимому, зростає, незважаючи на те, що неправильно вважати тривалість відпустки по вагітності та пологах вирішальним фактором в мотивації рішення про розміри сім'ї.

Цей розпад протікає при цих температурах найбільш повно (майже до кінця) по межах зерен, в результаті чого з'являється велика відмінність між міцністю прикордонних шарів зерна та тілом самого зерна. У цьому випадку менш міцні прикордонні шари починають грати роль концентраторів напруги, що і призводить до тендітному типу руйнування. При збільшенні тривалості відпустки або при підвищенні температури ступінь розпаду - розчину повинна вирівнюватися по зерну, а в'язкість стали відновлюватися.