А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Літерне позначення - легуючий елемент

Літерне позначення легуючого елемента в марці стали, як правило, збігається з першою літерою його найменування, але це не завжди витримується.

Літерні позначення легуючих елементів:P- Бор, Ю -алюміній, С - кремній, Т - титан, Ф - ванадій, X - хром, Г - марга нец, Н - нікель, М - молібден, В - вольфрам.

Літерні позначення легуючих елементів в сталях і сплавах: Г - марганець; С - кремній; X - хром; Н - нікель; М - молібден, Ф - ванадій; Т - титан; В - вольфрам; Ю - алюміній.

Прийнято наступне буквене позначення легуючих елементів: Г - марганець, С - кремній, X - хром, Н - нікель, М - молібден, В - вольфрам, Ф - ванадій, Т - титан, К - кобальт, Д - мідь.

У ГОСТі прийняті наступні літерні позначення легуючих елементів, що входять до складустали: X-хром, Н - нікель, А - азот, Е - селен, В-вольфрам, Г - марганець, Т - титан, К-кобальт, Д - мідь, Б - ніобій, П - фосфор,P- Бор, Ф - ванадій, Ю - алюміній, С-кремній, Ц - цирконій, М - молібден.

У ГОСТ прийняті наступні літерні позначення легуючих елементів, що входять в маркистали: X - хром, Н - нікель, А - азот, Е - селен, В - вольфрам, Г - марганець, Т - титан, Д - мідь, Б - ніобій, П - фосфор,P- Бор, Ф - ванадій, Ю - алюміній, С - кремній, Ц - цирконій, М - молібден.

У ГОСТ прийняті наступні літерні позначення легуючих елементів, що входять до складустали: Х - хром, Н - нікель, А - азот; Е - селен, В - вольфрам, Г - марганець, Т - титан, Д - мідь, Б - ніобій, П - фосфор,P- Бор, Ф - ванадій, Ю - алюміній, С - кремній, Ц - цирконій, М - молібден.

У ГОСТі прийняті наступні літерні позначення легуючих елементів, що входять до складустали: X-хром, Н - нікель, А - азот, Е - селен, В-вольфрам, Г - марганець, Т - титан, К-кобальт, Д - мідь, Б - ніобій, П - фосфор,P- Бор, Ф - ванадій, Ю - алюміній, С-кремній, Ц - цирконій, М - молібден.

У ГОСТі прийняті наступні літерні позначення легуючих елементів, що входять всклад стали: X - хром, Н - нікель, А - азот, Е - селен, В - вольфрам, Г - марганець, Т - титан, К - кобальт, Д - мідь, Б - ніобій, П - фосфор,P- Бор, Ф - ванадій, Ю - алюміній, С - кремній, Ц - цирконій, М - молібден.

Цифра, що стоїть після буквеного позначення легуючого елемента,вказує на середній вміст (у%) даного елемента в сплаві; цифра, що стоїть перед першою літерою, - зміст (у%) вуглецю. Наприклад, марки сталі ОХ13 і 2X13 розшифровуються таким чином: хромиста сталь, що містить 12 - 14% хрому і відповідно 008 і 016 - 024% вуглецю.

Цифра, що стоїть після буквеного позначення легуючого елемента вказує на середній вміст (у%) даного елемента в сплаві; цифра, що стоїть перед першою буквою - зміст (у%) вуглецю. Наприклад, марки сталі 0X13 і 2X13 позначають: хромиста сталь, що містить 12 - 14%хрому і відповідно 008% і 016 - 024% вуглецю.

Цифра, що стоїть після буквеного позначення легуючого елемента вказує на середній вміст (в /о) даного елемента в сплаві; цифра, що стоїть перед першою буквою - зміст (у%) вуглецю. Наприклад, марки сталі 0X13 і2X13 позначають: хромиста сталь, що містить 12 - 14% хрому і відповідно 008% і 016 - 024% вуглецю.

Мікроструктура латуні. х200. Бронзи маркірують буквами Бр, після яких дається буквене позначення легуючих елементів і вказується вміст їх у відсотках.

Вмарці оброблюваних тиском бронз після букв Бр варто буквене позначення легуючих елементів в порядку убування їх концентрацій, а в кінці в тій же послідовності через дефіс вказуються концентрації відповідних елементів. У ливарних бронзах післякожного літерного позначення легуючого елемента вказується його зміст.

У позначеннях марки бронз застосовуються літери Бр, потім дається буквене позначення легуючих елементів. Після букв йдуть цифри, що позначають кількість легуючихелементів. Наприклад, марка БрОЦС6 - 6 - 3 означає, що в бронзі міститься олова 6%, цинку 6%, свинцю 3%, решта - мідь.

У позначеннях високоякісних (легованих) сталей і кольорових металів введено буквене позначення легуючих елементів і матеріалів,складових сплав.

Латуні, оброблювані тиском, маркіруються буквою Л (латунь), після якої ставляться літерні позначення легуючих елементів; цифри, наступні за буквами, вказують вміст міді і кількість відповідного легуючого елемента ввідсотках. Наприклад, латунь Л62 містить 62% Си і 38% Zn. Ливарні латуні маркуються літерою Л, після якої ставиться вміст цинку та інших легуючих елементів у відсотках.

При позначенні легованих сталей прийнято цифрове позначення вуглецю, як і дляякісних вуглецевих сталей, і буквене позначення легуючого елемента. Цифра вмісту вуглецю в сотих відсотка проставляється попереду, а за нею - літерне позначення легуючого елемента. Якщо марка стали високоякісна, то в кінці позначенняпроставляється літера А, що означає присутність сірки і фосфору в сталі менш 003% кожного.

Умовні позначення елементів стали. | Класифікація сталей за якістю. При позначенні легованих сталей прийнято цифрове позначення вуглецю, як і для якіснихвуглецевих сталей, і буквене позначення легуючого елемента. Цифра вмісту вуглецю проставляється попереду, а за нею буквене позначення легуючого елемента. Кремній і марганець показуються в позначенні марки тільки в тих випадках, коли їх змістперевищує звичайні технологічні норми. Якщо марка стали високоякісна, то в кінці позначення проставляється літера А.

Для наплавок і сплавів, що не мають торгового найменування, ми прийняли систему умовного позначення за складом, аналогічну прийнятій устандартах для легованих сталей; цифри безпосередньо за літерою У вказують вміст вуглецю в десятих частках відсотка; потім умовної буквою вказується елемент легування і його вміст у цілих відсотках, якщо воно більше одного відсотка; відсутність цифрипісля буквеного позначення легуючого елемента означає, що його міститься менше одного відсотка.

Перші дві цифри вказують вміст вуглецю в сотих частках відсотка, а цифри після букви, що вказує легуючі домішки, - кількість даного елемента ввідсотках. Відсутність цифри після буквеного позначення легуючого елемента означає, що цього елемента в матеріалі дроту менше одного відсотка.

З - кремній, X - хром, Н - нікель, М - молібден, Т - титан, Ю - алюміній, Ц - цирконій та ін Перші дві цифри, наступні заіндексом Св вказують вміст вуглецю в сотих частках відсотка, а цифри після букв - зміст даного елемента у відсотках. Відсутність цифри після буквеного позначення легуючого елемента означає, що цього елемента в дроті менше одного відсотка. Наприклад,зварювальний дріт марки Св - 08ХГ2С містить 008% вуглецю, до 1% хрому, до 2% марганцю і до 1% кремнію.

У позначенні вуглецевих сталей (наприклад, ВСтЗпсб): буква В визначає групу поставки; СтЗ - власне марку сталі; пс - полуспокойную зі ступенем розкислення;цифра 6 - категорію поставки. Для низьколегованих сталей вводять буквене позначення легуючих елементів (Г - марганець, С - кремній, X - хром, Н - нікель, Д - мідь, А - азот, Ф - ванадій, П - фосфор, Т - титан, М - молібден,P- бор) і цифри, що вказують кількісний вмістелемента у відсотках.

В марці оброблюваних тиском бронз після букв Бр варто буквене позначення легуючих елементів в порядку убування їх концентрацій, а в кінці в тій же послідовності через дефіс вказуються концентрації відповідних елементів.У ливарних бронзах після кожного літерного позначення легуючого елемента вказується його зміст.

При позначенні легованих сталей прийнято цифрове позначення вуглецю, як і для якісних вуглецевих сталей, і буквене позначення легуючогоелемента. Цифра вмісту вуглецю проставляється попереду, а за нею буквене позначення легуючого елемента. Кремній і марганець показуються в позначенні марки тільки в тих випадках, коли їх вміст перевищує звичайні технологічні норми. Якщо марка сталивисокоякісна, то в кінці позначення проставляється літера А.

При позначенні легованих сталей прийнято цифрове позначення вуглецю, як і для якісних вуглецевих сталей, і буквене позначення легуючого елемента. Цифра вмісту вуглецю в сотих відсотка проставляється попереду, а за нею - літерне позначення легуючого елемента. Якщо марка стали високоякісна, то в кінці позначення проставляється літера А, що означає присутність сірки і фосфору в сталі менш 003% кожного.

При маркуванні бронзу позначають буквами Бр. Мідь у марках бронзи не позначають ні буквами, ні цифрами; її процентний вміст визначають по різниці між 100% і сумою чисел, що стоять після літерних позначень легуючих елементів.

Позначення зварювального дроту складається з букв Св (зварювальний) і буквено-цифрового позначення її складу. Легуючі елементи, що містяться в металі дротів, позначаються: Б - ніобій, В-вольфрам, Г - марганець, Д - мідь, М - молібден, Н - нікель, С - кремній, Ф - ванадій, X-хром, Ц - цирконій, Ю - алюміній. Цифри після букв Св вказують на вміст в дроті вуглецю в сотих частках відсотка, а цифри після буквеного позначення легуючого елемента вказують на зміст даного елемента в складі дроту у відсотках. Відсутність цифр після букви означає, що даного легуючого елемента в дроті менше одного відсотка. Буква А в кінці умовного позначення марок низьковуглецевої і легованої дроту вказує на підвищену чистоту металу за вмістом сірки і фосфору. Здвоєна літера А вказує на знижений вміст сірки і фосфору в порівнянні з дротом, в позначенні якої одна буква А.

Позначення зварювального дроту складається з букв Св (зварювальний) і буквено-цифрового позначення її складу. Легуючі елементи, що містяться в металі дротів, позначаються: Б - ніобій, В - вольфрам, Г - марганець, Д - мідь, М - молібден, Н - нікель, С - кремній, Ф - ванадій, X - хром, Ц - цирконій, Ю - алюміній. Цифри після букв Св вказують на вміст в дроті вуглецю в сотих частках відсотка, а цифри після буквеного позначення легуючого елемента вказують на зміст даного елемента в складі дроту у відсотках. Відсутність цифр після букви означає, що даного легуючого елемента в дроті менше одного відсотка. Буква А в кінці умовного позначення марок низьковуглецевої і легованої дроту вказує на підвищену чистоту металу за вмістом сірки і фосфору. Здвоєна літера А вказує на знижений вміст сірки і фосфору в порівнянні з дротом, в позначенні якої одна буква А.