А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Бізнес-інкубатор

Бізнес-інкубатор - мале підприємство, створюване місцевими органами або.

Бізнес-інкубатор як одна з форм такої підтримки значно полегшує розвиток нових фірм.

Бізнес-інкубатори на етапі їх становлення не можнарозглядати як комерційні (хоча комерційна діяльність їх як один з джерел фінансування чисто інкубаційної діяльності є можливою і навіть бажаною) і вже тим більше вони не можуть бути високорентабельною формою вкладення капіталу.

Бізнес-інкубатори, технопарки та інші структури підтримки малих організацій, незважаючи на об'єктивні труднощі перехідного періоду, можуть створювати сприятливі умови для розвитку науково-інноваційних і технологічно орієнтованих фірм.

Бізнес-інкубатори або центри допомоги надають новим і починаючим компаніям доступні за ціною приміщення, послуги за низькими цінами і допомогу в управлінні компаніями - від користування оргтехнікою до консультацій з бухгалтерського обліку та маркетингу.

Бізнес-інкубатори на етапі їх становлення не можна розглядати як комерційні (хоча їх комерційна діяльність як один з джерел фінансування чисто інкубаційної діяльності є можливою і навіть бажаною), і вже тим більше вони не можуть бутивисокорентабельної формою вкладення капіталу.

Щоб бізнес-інкубатор не деградував в звичайний діловий чи комерційний центр, необхідно обов'язково розробити технологію бізнес-інкубатора або розраховану на 3 - 4 роки схему проходження інкубіруемихфірм-клієнтів через його адаптивну середовище.

Особливістю бізнес-інкубатора є те, що він не фінансує фірми, які опікає.

Діяльність бізнес-інкубаторів досить ефективна. За різними даними від 70 до 80% випускників інкубаторів живуть щемінімум 3 роки, в той час як щонайменше 3/4 внеінкубіруемих компаній гинуть у перші півтора року свого існування. Важливе значення має організація фінансових взаємовідносин фірми, що вийшла з бізнес-інкубатора, з ним.

Особливістюбізнес-інкубатора є те, що він не фінансує фірми, які опікає.

Діяльність бізнес-інкубаторів незалежно від спеціалізації носить характер інноваційної діяльності без заздалегідь визначеної ефективності вкладення капіталу, тобто інвесторвиступає, як правило, у вигляді венчурного капіталіста, але його діяльність може розглядатися і як благодійна (як діяльність спонсорів), що при відповідній правовій опрацюванні даного питання (особливо в сфері оподаткування) може бути вельмипривабливим для потенційних інвесторів.

Організаторами бізнес-інкубаторів можуть бути поставлені і завдання соціально-економічного характеру: зниження рівня безробіття за рахунок створення нових робочих місць, зниження рівня монополізму в тій чи іншій сферідіяльності, формування якісно нової структури виробництва і сфери послуг.

Для бізнес-інкубатора, що створюється на базі навчального або наукового центру необхідно представити матеріали, що підтверджують ефективність науково-дослідних розробок, їхпрактичну спрямованість, можливість реалізації в ІС. Необхідно вказати наявність унікального обладнання та матеріально-технічної бази, яка може бути надана навчальним центром для діяльності бізнес-інкубатора.

Успіх першого експериментальногобізнес-інкубатора призвів до того, що місцева влада багатьох штатів США почали широко фінансувати подібні ініціативи, вони навіть самі наймали юристів та економістів, виділяли пільгові кредити під проекти, спонсорували розвиток бізнес-інкубаторів. Бізнес-інкубаторрозглядався як освітній заклад для підприємців, своєрідна стартовий майданчик, яка не повинна бути прибутковою.

Між бізнес-інкубаторами є серйозні відмінності, що робить практично неправомірним універсальний підхід приосвіті розглянутих структур. Представляється доцільним відзначити, що детальна розробка нормативних засновницьких документів при створенні бізнес-інкубаторів, навіть в країнах з великим досвідом функціонування цих структур, практично не гарантуєїх ефективного функціонування. Можна навести масу прикладів, коли через поточної практичної діяльності управлінського блоку бізнес-інкубатора він фактично втрачав властиві йому якості і деградував в звичайний діловий чи комерційний центр з великим, аледосить стабільним набором функціонуючих у ньому фірм.

Між бізнес-інкубаторами є відмінності, якщо вони створені на базі різних структур. Необхідно відзначити, що детальна розробка створення інкубаторські структур навіть у країнах з великим досвідомспочатку практично не гарантує їхнього ефективного функціонування. Є приклади, коли через поточної практичної діяльності управлінського блоку бізнес-інкубатора він фактично втрачав властиві йому якості і деградував в звичайний діловий чи комерційний центрз великим, але досить стабільним набором функціонуючих у ньому фірм.

В бізнес-інкубаторах діє пільгове оподаткування, поширене венчурне фінансування, виявляються посередницькі послуги: технічна експертиза, маркетинг, інформаційнезабезпечення, управлінське консультування, ліцензування.

При організації бізнес-інкубатора слід звернути особливу увагу на забезпечення організаційно-правового статусу взаємин інкубатора з інкубіруемимі фірмами як в процесі їхфункціонування в інкубаторі, так і після залишення ними останнього. Дане положення особливо актуально в силу того, що інкубіруемие фірми з самого початку їх функціонування в інкубаторі є юридичними особами, а також з причини недостатнього розвиткусистеми правового забезпечення господарської діяльності, що властиво становленню ринкової російської економіки. Необхідний чіткий облік діючих податкових, антимонопольних та інших правових актів. У процесі цього повинен бути розроблений типовий договір міжбізнес-інкубатором та інкубіруемой фірмою.

Оскільки функціонування бізнес-інкубатора в певному регіоні сприяє вирішенню соціально-економічних територіальних проблем, то при його створенні організаторам спільно з місцевими органами доцільнорозробити програму підтримки та пільгового оподаткування розглянутих структур.

Успішна діяльність бізнес-інкубатора може бути забезпечена гнучкою політикою в підборі потенційних клієнтів, наявністю надійної експертизи, пропонованих до реалізаціїпроектів і ідей, диференційованим підходом до діяльності інкубіруемих організацій на різних етапах їх функціонування. Наприклад, інкубатором можливо вирощування організацій не тільки в своїх приміщеннях, але і за їх межами.

При організаціїбізнес-інкубатора рекомендується розробити забезпечення організаційно-правового статусу взаємин інкубатора з ІВ як в процесі їх функціонування в інкубаторі, так і після залишення ними останнього.

Засновниками та організаторами бізнес-інкубаторів всучасних умовах можуть бути великі наукові та навчальні центри із залученням комерційних банків, інвестиційних фондів, що мають стабільне фінансове становище, так як створення бізнес-інкубаторів можливо при наявності досить значного обсягу фінансовихресурсів, як уже капіталізованих в нерухомість (будівлі, приміщення), так і забезпечують поточне фінансування діяльності бізнес-інкубатора. Специфіка діяльності бізнес-інкубаторів зумовлює, що надходження фінансових коштів від інкубіруемих фірм,перш за все на першому етапі функціонування інкубатора (не менше 2 - 3 років), не в змозі покривати навіть поточні витрати на діяльність бізнес-інкубаторів.

Інноваційні центри типу бізнес-інкубаторів і технопарків в 1990 - ті роки отримали широкий розвиток вкраїнах з трансформованою економікою. Так, Польща для початку направила в США за досвідом близько десятка фахівців. Пройшовши двомісячне навчання, вони розгорнули підготовку таких же кадрів у себе на батьківщині. Справа пішла непогано, за допомогою бізнес-інкубаторів вдалосявдихнути життя в омертвілі промислові гіганти, що залишилися від соціалістичних часів. Подібні інноваційні структури вже існують у Чехії, Угорщині.

Напрямки діяльності малих організацій, що функціонують у технопарках СНД. Приступаючи до створеннябізнес-інкубаторів і технопарків в країнах з перехідною економікою, уявляли, що фундаментальна наука інтернаціональна, але інноваційна діяльність, інноваційне підприємництво більше носить національний характер. Ця діяльність базується наменталітеті людей, на їх історичне коріння. На основі саме такого підходу формувалися інноваційні структури вPоссии. При цьому, природно, були використані рішення, загальні схеми та принципи, взяті з досвіду інших країн.

Крім технопарків, існуютьбізнес-інкубатори, мета яких - реалізація будь-якого обіцяє прибуток проекту. Бізнес-інкубатори зазвичай патронує банк, готовий інвестувати в деякі проекти інкубатора ризиковий капітал.

Крім технопарків створюються так звані бізнес-інкубатори - цільовіструктури, які виконують різноманітні функції з відбору, прийому, розміщення і підтримки початківців компаній. Бізнес-інкубатори часто патронує банк, готовий інвестувати в їх деякі проекти ризиковий (венчурний) капітал.

На попередньому етапі формуваннябізнес-інкубаторів та стимулювання інноваційної діяльності слід чітко визначити, що відмінною рисою бізнес-інкубатора від усіх підприємницьких структур є специфічний характер випускається ними продукту. Продукт діяльностібізнес-інкубатора - незалежний господарюючий суб'єкт, добре адаптований до функціонування в специфічних умовах зовнішнього ринкового середовища. Дана особливість є визначальною при розгляді принципових підходів при організації бізнес-інкубаторів. Їхфункціонування передбачає більш сприятливу зовнішню середу для знову створюваних господарюючих суб'єктів (інкубіруемих фірм) за рахунок надання цілого ряду послуг або за цінами, значно нижчими, ніж поза інкубатором, або безкоштовно. Томуякісною характеристикою, що визначає потенційну результативність функціонування бізнес-інкубатора, є співвідношення між умовами зовнішнього економічного середовища та умовами, скоригованими за рахунок бізнес-інкубатора для інкубіруемой фірми.Слід підкреслити, що надання тих чи інших послуг бізнес-інкубатором - лише засіб, що забезпечує виробничий процес у цій специфічній структурі.

На попередньому етапі формування бізнес-інкубаторів якісною характеристикою,визначальною потенційну результативність їх функціонування, є співвідношення між умовами зовнішнього економічного середовища та умовами, скоригованими за рахунок бізнес-інкубатора для ІС. На цьому етапі повинні бути чітко визначені якісні параметри ІО,користуються підтримкою бізнес-інкубатора.

Формування і швидкий розвиток інноваційних бізнес-інкубаторів, в рамках яких проходить розробка і промислове освоєння нових технологій і виробів, можливе лише при створенні системи їх організаційно-правової тафінансово-економічної підтримки. Сприяння інноваційним інститутам будь-якого типу, як правило, надає держава, спеціалізовані громадські фонди і великі корпорації, які займають провідне місце в певній галузі виробництва. У всіх країнах,проводять державну політику підтримки інноваційності виробництва, її форми та зміст, як правило, досить різноманітні. Характерна риса підтримки - участь різних організацій і відомств, множинність каналів отримання такої підтримки, відсутністьмонополізму якогось одного державного органу, але наявність координуючого складу в особі того чи іншого відомства чи міністерства.

Чи може школа стати бізнес-інкубатором.

Ці дані дозволяють потенційним організаторам бізнес-інкубаторівоцінити свої можливості. Однак, як уже зазначалося, і надання приміщень на пільгових умовах, та захист від несприятливих факторів зовнішнього середовища (кримінальний фактор) є в російських умовах потужною підтримкою.

Ці дані дозволяють потенційниморганізаторам бізнес-інкубаторів оцінити свої можливості. Однак, як уже зазначалося, і надання приміщень на пільгових умовах, та захист від несприятливих впливів зовнішнього середовища (кримінальний фактор) є в російських умовах потужною підтримкою.

Як показав досвід, діяльність бізнес-інкубаторів досить ефективна. За різними даними, від 70 до 80% випускників інкубаторів живуть ще мінімум 3 роки, в той час як, щонайменше, 3/4 внеінкубіруемих компаній гинуть у перші півтора року свого існування.Важливе значення має організація фінансових взаємовідносин фірми, що вийшла з бізнес-інкубатора, з ним.

Актуальним завданням є створення вPБ бізнес-інкубаторів.

Доцільно також привести класифікацію потенційних клієнтівбізнес-інкубатора.

Залежно від обраної стратегії розвитку бізнес-інкубатора повинна бути сформована і організаційно-технологічна структура бізнес-інкубатора.

На Україні утворена активно діюча Асоціація бізнес-інкубаторів. Налагодженоінтенсивний процес обміну інформацією по концепціям інноваційного бізнесу і менеджменту з фахівцями із США, який переслідує мету дати молодим українським дослідникам та інженерам інформацію, пов'язану з дифузією технологій з лабораторій на ринок.

У чомуполягає місце і роль бізнес-інкубаторів в інноваційній сфері.

Необхідно відзначити, що відмінною рисою бізнес-інкубаторів від усіх підприємницьких структур є специфічний характер випускається ними продукту - незалежногогосподарюючого суб'єкта, добре адаптованого до функціонування в специфічних умовах зовнішнього ринкового середовища.

Залежно від обраної стратегії розвитку бізнес-інкубатора повинна бути сформована і його організаційно-технологічна структура.

Вагомість кожного з перерахованих критеріїв для різних бізнес-інкубаторів неоднакова. Якщо бізнес-інкубатор створений при науковому центрі і основним його завданням є комерціалізація нововведень, то на перший план висувається показник рівня наукоем-костіклієнтів у поєднанні з параметрами їхньої економічної діяльності. Якщо акцентуються проблеми пожвавлення економіки регіону, боротьба з безробіттям, то важливіше виявляються загальне число робочих місць, вік, час становлення фірми і її походження. Адже якщо паркпоповнюється не за рахунок знову створених підприємств, а за рахунок переїзду вже існуючих, то для даного регіону ефект буде нульовим, хоча самому парку в плані його комерційної ефективності це вигідно.

Одним з найважливіших функціональних ланок технопарківє бізнес-інкубатор, який вирощує малі науково-інноваційні організації. Бізнес-інкубатор забезпечує підприємцю-новатору менеджмент, маркетинг, пошук партнерів; допомагає правильно визначити свою нішу на ринку наукомісткої продукції, скластибізнес-план, пройти навчання основам ринкової економіки і особливостям ділової поведінки періоду формування ринкових відносин.

Знову виникаючі високотехнологічні фірми знаходяться під опікою бізнес-інкубатора, користуються його допомогою, залишаючись при цьомуекономічно і юридично самостійними.

Знову виникаючі високотехнологічний-сюіе фірми знаходяться під опікою бізнес-інкубатора, користуються його допомогою, залишаючись при цьому економічно і юридично самостійними.

Інвесторам надаються необхідні відомості про характер діяльності бізнес-інкубатора для формування у них чіткого розуміння умов і характеру вкладень капіталу в дану сферу.

При об'єднанні декількох фірм і створенні ними бізнес-інкубатора зазначається причина злиття. Звертається увага на те, що якщо одна з зливаються фірм несла збитки (особливо це стосується наукових і навчальних центрів), то які заходи при об'єднанні будуть зроблені для того, щоб була усунена причина невдач і забезпечене процвітання компанії. При підрахунку сумарної власності компанії визначаються вік і вартість товарно-матеріальних цінностей, терміни погашення заборгованостей, вік і стан основних виробничих фондів. При розробці питань злиття або поділу фірм бажана допомога кваліфікованих юристів і бухгалтерів.

Слід зазначити, що створення значного числа бізнес-інкубаторів, діючих в технопаркових структурах при університетах в постіндустріальних країнах, пояснюється значною мірою і тим фактором, що університети за свою багаторічну, іноді й вікову, історію сформували достатньо великі фінансові й інші фонди й є великими власниками землі та іншої нерухомості. Таким чином, вище керівництво країни повинно не заважати підприємницької діяльності навчальних закладів, а підтримувати її. У російському ж випадку в питанні придбання приміщень для бізнес-інкубатора необхідно звертатися за підтримкою до місцевих органів влади. Створення інкубатора вирішує багато питань регіонального рівня, однак не завжди знаходить розуміння місцевої адміністрації. За кордоном інкубаторські структури багато в чому фінансуються за рахунок коштів місцевих органів влади.

Особливо докладно дається характеристика тим послугам, які бізнес-інкубатор збирається надавати інкубіруемим фірмам. Причому це має бути тісно пов'язане з тим корисним ефектом, який забезпечується наданням цих послуг на пільгових умовах для підвищення життєдіяльності інкубіруемих фірм. Показується, що надання послуг інкубіруемим фірмам не є кінцевим продуктом діяльності бізнес-інкубатора, а служить способом досягнення основної мети інкубатора - створення життєздатної фірми, адаптованої до умов зовнішнього економічного середовища і забезпечує високу прибутковість і стабільність її діяльності.