А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Альдер

Альдер і Якобе[224]прийшли до висновку, що норкарадіен (X) конденсується з діенофілом тією стороною площині циклу, яка не екранується метиленової групою ціклопропанового кільця.

Альдер і Шумахер[5]прийшли до висновку, що 11-діметілбутадіен, як і інші гемінальнозамещенние аліфатичні дієни, в умовах дієнового синтезу ізомеризуються в 1 3-діметілбутадіен (IV), менш заміщений при крайніх вуглецю ланцюга диена, який, далі, і реагує з діенофілом.

Альдер і Трібенек[201]знайшли,що бромстіроли теж вступають в дієнові синтези по загальному типу.

Альдер іРіккерт[65]в 1938 р. знайшли, що шестичленна димер дивинила з бутадіеном утворюють при 170 - 180 (14 год.

Альдер іШтайн[268, 268а ]показали, що в залежності від умов Дімі-ризації циклопентадієнутворює ту чи іншу стереоізомерних форму димеру. Нагрівання цього диена при 100 протягом декількох годин дає суміш обох стеричних форм димеру, а нагрівання при більш високій температурі (- 170) приводить головним чином до екзо-ізомерів (6-формі) дициклопентадієн.Обидва ізомери приєднують фенілазід, утворюючи різні гідротріазоли.

Альдер і Якобе[224]прийшли до висновку, що норкарадіен (X) конденсується з діенофілом тією стороною площині циклу, яка не екранується метиленової групою ціклопропанового кільця.

Альдер і Шумахер[5]прийшли до висновку, що 1 1-діметілбутадіен, як і інші гемінальнозамещенние аліфатичні дієни, в умовах дієнового синтезу ізомеризуються в 1 3-діметілбутадіен (IV), менш заміщений при крайніх вуглецю ланцюга диена, який, далі, і реагує здіенофілом.

Альдер і Трібенек[201]знайшли, що бромстіроли теж вступають в дієнові синтези по загальному типу.

Альдер іРіккерт[65]в 1938 р. знайшли, що шестичленна димер дивинила з бутадіеном утворюють при 170 - 180 (14 год.

Альдер іШтайн[268, 268а ]показали, ЩОБЗалежно від умов Дімі-ризації циклопентадієн утворює ту чи іншу стереоізомерних форму димеру. Нагрівання цього диена при 100 протягом декількох годин дає суміш обох стеричних форм димеру, а нагрівання при більш високій температурі (--- 170) призводитьголовним чином до екзо-ізомерів ф - формі) дициклопентадієн. Обидва ізомери приєднують фенілазід, утворюючи різні гідротріазоли.

Альдер запропонував замінити перспективне зображення умовним плоским, в якому проміжний комплекс як би розглядають знизу, збоку діенофіла.

Альдер іРіккерт[48]встановили, що вінілацетат може конденсуватися за схемою дієнового синтезу з сполуками, що містять дві сполучені зв'язку СС. Реакцію проводять і автоклаві в присутності інгібітора полімеризації, наприкладгідрохінону або пірогалолу.

Альдер припускає, що вони є результатом подальшого приєднання малеїнового ангідриду до утворюється речовин.

Альдер іРіккерт184 вже давно встановили, що вінілацетаг здатний вступати в реакцію дієнового синтезу.

Альдер і Флок в 1956 р. отримали А2 - ціклопентенон з виходом 60 - 70% окисленням ціклопентенілхлоріда, легко одержуваного гідрохлорування ціклопента-диена.

Альдер запропонував замінити перспективне зображення умовним плоским, в якому проміжнийкомплекс як би розглядають знизу, з боку діенофіла.

Альдера або Міхаеля (див. розд.

Альдера полягає в приєднанні - У циклогексен.

Альдера[3], Причому нагрівання не обов'язково.

Альдера або Міхаеля (див. розд.

Альдера, так яктермохімічні обчислення і деякі експериментальні результати[14, 15, 83]вказують на існування дискретних проміжних продуктів цього типу в деяких реакціях. У недавній дискусії на основі діаграм взаємодії 184]були окреслені ті випадки, для якихздійснення несинхронного механізму найбільш ймовірно. Полярні реакції Дільса - Альдера повинні бути синхронними, але неполярні можуть протікати і по механізмам двуступенчатий циклоприєднання. Необхідно також чітко зрозуміти, що стереохімічес-кий результатретродіенових реакцій, що протікають при високій температурі в газовій фазі, може не відповідати механізму прямого циклоприєднання по Дільса-Альдера в рідкій фазі лри кімнатній температурі. Якщо два механізми конкурують, то вимога більшої негативноїентропії для синхронних процесів може з'явитися причиною експериментального спостереження синхронних реакцій при знижених температурах, тоді як при більш високих температурах можуть переважати бірадікальние процеси.

Альдера з тетраціанетіленом не вступає.Таким чином, Дімі-тіленціклопропан (як і передбачено розрахунками) виявився менш стабільним, ніж метіленціклоіропан.

Альдера, похідні піролу піддаються цим конденсації (якщо вони взагалі відбуваються) лише зі значними труднощами.

Альдера в 1950 р.була присуджена Нобелівська премія. У цій главі навмисно не розглядається маханізм реакції Дільса-Альд єра. Механізм цієї реакції, як і інших узгоджених реакцій циклоприєднання, докладно обговорюється в гл.

Школа Альдера показала, що завдякиактивності циклопентадієну стають доступними різноманітні цінні похідні біцикло[2.2.1]гептилу.

Згідно Альдера 170], вільні електрони кисню, ааота або галоида можуть розглядатися рівним чином як кепаситценност'. У більш широкому сенсіпросторове розташування компонентів перед приєднанням обумовлюється наявністю пеподелешгих електронів.

Запропоноване Альдера правило еідо-приєднання добре виконується в случав циклічних дієнів і циклічних діенофілов. Структура адуктівцикло-октатетраена або циклопентадієну з бензохинона і гексахлорбіцікло[2.2.1]гептил-диена з ціклопентадіеном була доведена за допомогою витонченої реакції фотоізомеря-зації Куксон[581](Стор.

Запропоноване Альдера правило акдо-приєднання добре вьшолняютв случав циклічних дієнів і циклічних діенофілов. Структура адуктів цикло-октатетраена або циклопентадієну з бензохинона і гексахлорбіцікло[2.2.1]гептил-диена з ціклопентадіеном була доведена за допомогою витонченої реакції фотоізомеризації Куксон[581](Стор.

Надалі Альдер і Шмітц-Іост[157]описали конденсацію стиролу з малеїновим ангідридом в присутності йоду і гідрохінону. При цьому вони теж отримали очікувані аддукти (I), (II) і (IV) і докладно вивчали різні їх перетворення. Цими дослідниками, а такожроботами Лора-Тамайо і співробітниками[158]остаточно було встановлено, що стирол реагує з малеїновим ангідридом за загальною схемою дієнового синтезу, з утворенням біс-аддукт.

Дільс і Альдер[165]показали, що особливо легко йде конденсація дієнових сполук з Етиленові в тому випадку, якщо подвійний зв'язок в етиленових компоненті сполучена з карбонільної групою. Так, дивинил легко вступає в реакцію з акролеїн, кріт-новим альдегідом з утворенням Д3 - тетрагкдробензой-ного і А3 - тетрагідротолуілового альдегідів відповідно[165,166], З вінілацетатом[166а ]з утворенням ацетату А3 - ціклогексенола.

Дільс і Альдер[165]показали, що особливо легко йде конденсація дієнових сполук з Етиленові в тому випадку, якщо подвійний зв'язок в етиленових компоненті сполучена з карбонільної групою. Так, дивинил легко вступає в реакцію з акролеїн, кріт-новим альдегідом з утворенням А3 - тетрагкдробензой-ного і А3 - тетрагідротолуілового альдегідів відповідно[165,166], З вінілацетатом[166а ]з утворенням ацетату А3 - ціклогексенола.

Дільса - Альдера, реакція дієнового синтезу 289 - 295 діенофіли 290 механізм 293 - 295 стереоспеціфічность 290 і їв.

Хайкок, Альдер і Хільдебранд[47]показали, що сучасна техніка мікроаналізу значно покращує точність цього методу.

Дільса - Альдера реакція - див дієнових сів.

Згідно з правилом Альдера, I повинен легко реагувати з електронодефі-цітной діенофіламі, наприклад з такими, як малеїновий ангідрид.

Дільса - Альдера, який дає аддукти з більш високою температурою плавлення, ніж малеїновий ангідрид.

Дільса - Альдера, отримані за участю сс-хлоракрілонітріла, мбжно.

Дільса - Альдера дані відсутні.

Дільса - Альдера дає незначні виходи.

Дільса - Альдера дуже мало.

Дільса - Альдера з 1 3-дифеніл-зобензофураном, були отримані з хорошими виходами за тією ж методикою.

Дільса - Альдера між 1 4-діеіамі і деякими діенофі-лами, що дозволяє знизити температуру і скоротити час реакції.

Властивості вулканізат потрійних сополімерів на основі бутадієну і винилиденхлорида. Дільса - Альдера утворюється 4 4-діціанціклогексен, що піддається потім тримаючи. С) 113 3-тетраціанпро-пана, що утворюється при конденсації діпітріла малонової к-ти і формальдегіду.

Дільса - Альдера), чи можна вважати, НТО продукт, отриманий при реакції циклопентадієну з Кьотен, відповідає очікуваному.

Дільса - Альдера з дієн, але розглядали це як особливий випадок, в якому виняткова реакційна здатність обумовлена ??напругою кільця. Однак Джошел і Бутц знайшли (1941), що найпростіший олефін етилен також може реагувати в якості діенофіла.