А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Бібліотека - алгоритм

Бібліотека алгоритмів являє собою набір з 25 програмних модулів (табл. 6.1), призначених для вирішення найбільш часто зустрічаються завдань автоматичного регулювання ТОУ.

Диспетчерський пункт цеху зобладнанням АСУ Ефект. Бібліотека алгоритмів у міру накопичення досвіду експлуатації АСУ безперервно розширюється.

Бібліотека алгоритмів, зашита в постійну пам'ять Ремиконт, містить набір алгоритмів, що дозволяють вирішити більшість завдань, пов'язаних завтоматизацією технологічних процесів, і багатьох - для управління підприємством, кожен алгоритм має свій код, яким він може багаторазово використовуватися. Бібліотека включає в себе 25 найбільш уживаних в автоматичному регулюванні алгоритмів. Алгоритм жявляє собою комплекс елементарних функцій; наприклад, алгоритм ПІД-регулювання крім ПІД-преобраеованія дозволяє підсумовувати і масштабувати вхідні сигнали, виділяти і демпфувати сигнал неузгодженості, вводити зону нечутливості, обмежувативхідний сигнал, контролювати сигнали розузгодження, переводити алгоритм в режим каскадної зв'язку.

Бібліотека алгоритмів дозволяє укладачеві нової програми ознайомитися з перевіреними алгоритмами, які зберігаються в бібліотеці, і вибрати необхідні.

Блок-схема алгоритму Неш-оптимізації. Бібліотека алгоритмів має дворівневу структуру, де 1 - й рівень - елементи алгоритмів, П - й рівень - власне алгоритми Паре-то - Неш-ККУ-Шеплі-оптимізації, що організують роботу алгоритмів I-го рівня відповідно допевною логікою.

Бібліотеки алгоритмів, програм і програмних модулів підсистем і об'єктів АСУ повинні здійснювати: накопичення, систематизацію, зберігання, розмноження і розсилання матеріалів своїх фондів, вести інформаційно-довідкові картотеки,періодично інформувати центральну бібліотеку про зміни своїх фондів.

Бібліотеки алгоритмів умовної і безумовної мінімізації побудовані за принципом взаємного доповнення включених до них методів, що дозволяє в кожному конкретному випадку вибрати метод,найбільш адекватний розв'язуваної задачі.

Всього бібліотека алгоритмів БЕСМ (6) - Алгол містить в на-варте час кілька сот процедур, які можуть використовуватися в якості модулів програмування.

Тому видання Бібліотеки алгоритмів передбачаєтьсяпродовжити.

В якості бібліотеки алгоритмів зазвичай використовується бібліотека підпрограм системи програмування на машинній мові. Як правило, ця бібліотека також використовується трансляторами з алгоритмічних мов.

Алгоритмічна блок-схема пакетапрограм для синтезу колективних алгоритмів розпізнавання. Основою пакету є бібліотека алгоритмів розпізнавання та оптимізації. У бібліотеці мають бути об'єднані як параметричні, так і непараметричні алгоритми розпізнавання. В останньому випадкузадача зводиться до синтезу декількох вирішальних правил, що відповідають різним значенням якісних ознак.

Не всі програми з бібліотек алгоритмів можуть супроводжуватися детальним описом, що характеризує надійність його застосування, томунеобхідно досліджувати його поведінку на тестових прикладах або на модельних задачах, обумовлених вихідної постановкою завдання. Безумовно вирішальним моментом для такого способу перевірки алгоритму є вибір відповідного набору тестових завдань.

Маєтьсяможливість організувати спільну і індивідуальні бібліотеки алгоритмів, складові архів системи.

Алгоритмічна частина РемиконтP-100 Утворена бібліотекою алгоритмів, набором зв'язків (конфігурацією) і набором коефіцієнтів.

Показники якості тахарактеристики системи управління. У програмний комплекс входить доступна для поповнення бібліотека алгоритмів з наданим користувачеві базовим набором, що включає: стандартний пропорційно-інтегрально-диференціальний (ГТІД) - закон управління, різніваріанти алгоритмів налаштування його параметрів в реальному часі; варіанти реалізації алгоритму аналітичного конструювання оптимальних регуляторів, АКОP. Вибір цих двох класів алгоритмів пояснюється полярністю їх властивостей з позицій урахування ІЗ. Перший клас (ТТІД-закон) є представником інженерних алгоритмів, характерною властивістю яких є порівняно невисока точність при високій своєчасності видачі управляючих впливів. Другий клас представляє алгоритми, синтезовані виходячи з суворихоптимізаційних постановок; характерною властивістю таких алгоритмів є (навпаки, по відношенню до першого класу) висока точність при порівняно невисокій своєчасності видачі управляючих впливів. На прикладі дослідження цих класів алгоритмів вдаєтьсяекспериментально підтвердити якісні ефекти, пов'язані з ІЗ, і простежити за етапами конкурування між точністю та своєчасністю управління в міру ускладнення моделі об'єкта.

В системі БЕСМ-алгол є можливість організувати спільну ііндивідуальні бібліотеки алгоритмів, складові архів системи.

Функціональна структураPеміконта. У будь алгоблок може бути поміщений будь алгоритм з бібліотеки алгоритмів, причому один і той же алгоритм може бути використаний в декількох алгоблоков. Приреалізації системи управління може бути використана тільки частина ал-ків. Окремі канали системи управління можуть складатися з різного числа алгоблоков. У простому випадку канал управління може складатися з одного алгоблока, в який поміщений ПІД-алгоритм.Якщо канали управління працюють автономно,Pеміконт виконує функції багатоканального регулятора.

Віртуальна структура РемиконтP-100 Складається з алгоритмічних блоків, бібліотеки алгоритмів, засобів введення-виведення інформації, засобів настройки та контролю.

Вцьому випадку вихідним матеріалом для конкретних програм є бібліотека тіцових алгоритмів. Прив'язка алгоритмів бібліотеки до умов конкретного виробництва може проводитися тільки проектною організацією (в плані функції розрахунку ТЕП та обліку виробництва) іпроектною організацією спільно з НДІ технологічного або системного профілю стосовно до функцій аналізу стану обладнання та аналізу ситуацій.

Пакет складається з трьох взаємопов'язаних частин: бібліотеки модулів; бібліотеки алгоритмів; інтерактивноїпрограми DIALOG.

При розробці програмного забезпечення вимірювальних систем доводиться вирішувати такі основні завдання: формування бібліотеки алгоритмів і програм, необхідних для виконання передбачених функцій, і організація взаємодії міжпрограмними модулями бібліотеки. Такий поділ завдань забезпечує значну автономність і гнучкість в написанні і налагодженні прикладних програм різного рівня складності.

Алгоритми, що представляють інтерес для подальшого використання, об'єднуються вособливий фонд - бібліотеку алгоритмів.

Таким чином структурне програмування забезпечує можливість швидкої розробки та доопрацювання проекту на основі використання бібліотек алгоритмів і моделей і оперативної заміни моделей і алгоритмів як на етапірозробки ПМО, так і на етапі безпосередньо математичного моделювання.

Книга призначена для починаючих програмістів на Delphi, але завдяки чіткій структуризації матеріалу й багатій бібліотеці готових алгоритмів буде також цікава й фахівцям.

Кожен алгоритмічний мова повинна мати опис мови (алфавіт, синтаксис, семантика); бібліотеку алгоритмів, записаних на цій мові; транслятор з алгоритмічної мови на машинну мову.

Склад базових і проектно-компокуемих комплектівконтролерів Л-110112120122. Процес написання цієї програми нескладний зважаючи на простоту конструкції мови МІКPОЛ і наявності в програмному забезпеченні ЛОМІКОНТ бібліотеки алгоритмів, аналогічної бібліотеці алгоритмів Ремиконт.

Програмне забезпечення загальногопризначення включає різноманітні набори інструментальних засобів для побудови конкретних програм, які містять бібліотеки алгоритмів, програми моделювання, засоби візуалізації та інші інструменти, Пакети подібного типу розраховані на досвідченихпрограмістів, вимагають знання основ теорії еволюційних обчислень і характеризуються високою трудомісткістю освоєння, яка значною мірою залежить від кваліфікації користувача.

Програмне забезпечення загального призначення включає різноманітні набориінструментальних засобів для побудови конкретних програм, які містять бібліотеки алгоритмів, програми моделювання, засоби візуалізації та інші інструменти. Пакети подібного типу розраховані на досвідчених програмістів, вимагають знання основ теоріїеволюційних обчислень і характеризуються високою трудомісткістю освоєння, яка значною мірою залежить від кваліфікації, користувача.

Щоб полегшити взаємну інформацію, обмін і контроль наявності та стану наявного програмного фонду, доцільностворювати системи бібліотек алгоритмів, програм і програмних модулів. Одна з бібліотек повинна бути центральною, а інші повинні відповідати підсистем або об'єктам АСУ.

Функції алгоблоков заздалегідь не визначені-в процесі технологічногопрограмування оператор може заповнити кожен алгоблок будь-яким алгоритмом з числа вхідних в бібліотеку алгоритмів контролера.

У вхідному мові БЕСМ (6) - Алгол визначені наступні процедури: стандартні функції аналізу, архівні процедури, включені вбібліотеки алгоритмів загального або індивідуального користування.

Функціональна схема алгоблока. Інформація, що надходить наPеми-конт, обробляється відповідно до алгоритмами, запрограмованими у постійній пам'яті контролера і реалізованими в процесі цихпрограм. Бібліотека алгоритмів складається з 25 (45) найбільш уживаних в практиці управління технологічними процесами алгоритмів: аналогове або імпульсне ПІД-регулювання, диференціювання, інтегрування, програмне зміна сигналу, підсумовування,множення, ділення, витяг квадратного кореня, селектірованіе, деякі операції керуючої логіки та ін Кожен алгоритм має двозначний код, під яким він зберігається в бібліотеці.

Але бібліотека алгоритмів журналу Communications of the ACM[1], Що служивпершоджерелом для компонування даного випуску, суттєво відрізняється від усіх інших видань алгоритмів (і не тільки російською мовою) своєї значно більшою повнотою (на сьогодні опубліковано понад 400 алгоритмів) і різноманітністю тематики, а також багатствомнакопиченого в ній критичного матеріалу, найбільш повно і об'єктивно розкриває порівняльні характеристики і якості публікованих алгоритмів. У цих відносинах вищевказана бібліотека стоїть поза конкуренцією, і регулярна публікація її алгоритмів в зручному дляширокого кола радянських читачів і користувачів вигляді представляється абсолютно необхідною.

Технологія повинна передбачати спектр різних конструкцій контрольно-діагностичних приладів - від ручного до автоматизованого виконання при раціональномупоєднанні їх застосування в процесах виробництва, випробувань та експлуатації об'єктів. Вона повинна мати бібліотеку алгоритмів і програм діагностування, виконаних стосовно до конкретних виробів, операціям і задачам виявлення дефектів.

Дуже важливим приоцінці апарату процедур є та обставина, що процедури дозволяють в зручній формі включати в складових програми готові алгоритми, складені і перевірені іншими програмістами. Тим самим стає можливим накопичити бібліотеку апробованихалгоритмів для реалізації математичних методів. Процес включення готової і перевіреної процедури в свою програму можливо виконувати автоматично. Це зручність повинно передбачатися хорошим транслятором.

Система БЕСМ-алгол являє собою засновануна алгоритмічній мові алгол-60 систему програмування для обчислювальної машини БЕСМ-6. Система включає в себе транслятор з повного мови алгол-60 бібліотеку алгоритмів загального користування, архів індивідуальних бібліотек алгоритмів, транслятор з автокодом ібібліотеку програм, записаних на мові автокод. У системі передбачена зручна для користувача видача інформації про помилки в програмі, що значно полегшує віднайдення помилок та налагодження програм. У цьому параграфі буде розглянуто тільки та частина системи,яка пов'язана з транслятором з мови алгол. Транслятор виявляє всі синтаксичні та багато семантичні помилки. При друку інформації про помилку вказується номер рядка і друкується рядок, що містить помилку.

Накопичення таких готових алгоритмів, записаних напевній мові, приводить до появи бібліотеки алгоритмів.

Система БЕСМ-алгол являє собою засновану на алгоритмічній мові алгол-60 систему програмування для обчислювальної машини БЕСМ-6. Система включає в себе транслятор з повного мовиалгол-60 бібліотеку алгоритмів загального користування, архів індивідуальних бібліотек алгоритмів, транслятор з автокодом і бібліотеку програм, записаних на мові автокод. У системі передбачена зручна для користувача видача інформації про помилки в програмі, щозначно полегшує віднайдення помилок та налагодження програм. У цьому параграфі буде розглянуто тільки та частина системи, яка пов'язана з транслятором з мови алгол. Транслятор виявляє всі синтаксичні та багато семантичні помилки. При друку інформації про помилкувказується номер рядка і друкується рядок, що містить помилку.

Система БЕСМ-алгол являє собою засновану на алгоритмічній мові алгол-60 систему програмування для обчислювальної машини БЕСМ-6. Система включає в себе транслятор з повного мовиалгол-60 бібліотеку алгоритмів загального користування, архів індивідуальних бібліотек алгоритмів, транслятор з автокодом і бібліотеку програм, записаних на мові автокод. У системі передбачена зручна для користувача видача інформації про помилки в програмі, щозначно полегшує віднайдення помилок та налагодження програм. У цьому параграфі буде розглянуто тільки та частина системи, яка пов'язана з транслятором з мови алгол. Транслятор виявляє всі синтаксичні та багато семантичні помилки. При друку інформації про помилкувказується номер рядка і друкується рядок, що містить помилку.

Pеміконт є програмованим пристроєм. При програмуванні конкретної системи управління його доцільно представити у вигляді функціональної структури, наведеної на рис. 3.27.Функціональна структура являє собою умовне поле, що складається з 64 кліток, у кожній з яких може бути поміщений алгоритмічний блок (алгоблок), бібліотеку алгоритмів, засоби введення і виведення інформації і засоби зв'язку з оператором. Алгоблоков розміщені вконтролері по зонам управління, в кожній зоні по вісім алго-блоків.

Пакет складається з трьох взаємопов'язаних частин: бібліотеки модулів; бібліотеки алгоритмів; інтерактивної програми DIALOG. Бібліотека алгоритмів складається з семи підпрограм, що реалізовують алгоритмивирішення наступних завдань: оцінки параметрів рівняння множинної лінійної регресії (УМЛ?) методом найменших квадратів; оцінки параметрів УМЛPкроковим методом; сцгнкі параметрів рівняння поліноміальної регресії; канонічного кореляційного аналізу двохсукупностей змінних; визначення характеристик для аналізу багатофакторного експерименту; обчислення коефіцієнтів дис-крімінантних функцій; обчислення характеристик для факторного аналізу. Структура пакета обумовлює два режими роботи: 1) користувача (компіляції); 2) діалоговий. У першому режимі користувач самостійно складає основну програму, застосовуючи при цьому оператори звернення до підпрограм бібліотеки пакета.

Також створена програма з версією 2.0 яка володіє більшою базою математичнихметодів, включаючи моделі двох гетерогенно-каталітичних процесів. Програма дозволяє розробляти графічні моделі будь-яких процесів нафтохімії і нафтопереробки. Передбачена можливість додавання нових модулів розрахунків апаратів і відповіднорозширення бібліотеки розрахункових алгоритмів нафтохімічних процесів. Була введена модифікація в програму, яка дозволяє будувати динамічні моделі процесів. Моделі будуються за більш простим методам для прискорення вирішення задачі і являють собою прості залежності, отримані за фізико-хімічними моделям і імпортованим з інших програм моделювання. Програма має інтерфейс доступу до сервера баз даних за технологією ADO для обміну даними із системою автоматизованого управління і побудови тренажерів технологічних об'єктів.

Виділимо в програмі п'ять процедур. Перші з них - процедура знаходження кореня трансцендентного рівняння і процедура обчислення певного інтеграла - є типовими і можуть бути взяті з бібліотеки алгоритмів. Наведемо варіанти цих процедур, які реалізують спрощені алгоритми.

У періоди створення та вдосконалення АСУП відділ (або група) АСУ виконує важливі роботи. Він визначає заходи, які необхідно здійснити для вдосконалення структур підприємства і його підрозділів, впорядковує документацію і потоки інформації, розробляє технічні завдання та плани робіт, піклується про наявність методичних матеріалів, проводить техніко-економічне дослідження з метою обгрунтування доцільності створення АСУП або її частин, визначення очікуваного економічного ефекту. Відділ АСУ вирішує питання, пов'язані з програмно-технічною сумісністю різних рівнів системи управління, бере участь у виборі технічних засобів для АСУП, в їх дослідної перевірки, прийом в експлуатацію. Крім цього відділ готує нормативно-довідкову інформацію, створює бібліотеку алгоритмів і програм, веде звітність.

В даний час у багатьох організаціях ведуться роботи над діалоговими системами. Це пов'язано з багатьма причинами, насамперед з появою ефективно працюючих термінальних пристроїв та операційних систем, що дозволяють здійснити діалогове взаємодія користувача з електронно-обчислювальними машинами третього покоління. Створені перші, далеко не досконалі діалогові системи показують, що їх використання істотно спрощує і прискорює розрахунки в порівнянні з традиційними методами експлуатації ЕОМ. Організація діалогу істотно знижує непродуктивні витрати часу користувача, дає можливість максимально використовувати його досвід чисельних розрахунків та інтуїцію. Наявність у системі бібліотеки алгоритмів оптимізації звільняє користувача від трудомісткої роботи по програмуванню чисельних методів оптимізації. Діалоговий сервіс дозволяє швидко переходити від одного методу до іншого.