А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Бібліотека - абсолютний модуль

Бібліотека абсолютних модулів може бути тільки системної, решта бібліотеки можуть бути як системними, так і особистими. Сама система ДОС являє собою сукупність цих трьох бібліотек, причому для їїфункціонування обов'язково має бути присутня бібліотека абсолютних модулів, дві інші бібліотеки можуть бути і відсутніми. Системні бібліотеки входять до складу резидентного файлу. Особисті бібліотеки до складу резидентного файлу не входять, однак розташовуютьсятакож на пакеті дисків.

Бібліотека абсолютних модулів складається з окремих програм - фаз, записаних у системі команд машини в абсолютних адресах. Ці програми готові до виконання. Її вмістом є системні керуючі та обслуговуючі програми,транслятори, програми сортування та інші системні програми, а також готові до виконання програми споживача. Системні програми зберігаються постійно, а програми споживача - або постійно, або тимчасово до виконання. Pазмещеніе програм споживача вбібліотеці абсолютних модулів може проводитися тількиPЕДАКТОPОМ, а їх завантаження в основну пам'ять для виконання - супіPВІЗОPОМ.

Бібліотека абсолютних модулів містить всі системні програми ДОС /ЄС, включаючи транслятори, а також зберігає готові до виконанняпрограми користувачів. Системні програми зберігаються в цій бібліотеці постійно, а програми користувачів - або постійно, або тимчасово до їх виконання.

Бібліотека абсолютних модулів (CL) складається з абсолютних модулів або фаз. Фаза - це програма або її частина,повністю підготовлена ??до виконання.

Бібліотека абсолютних модулів складається з окремих програм - фаз, записаних у системі команд машини в абсолютних адресах. Ці програми готові до виконання. Її вмістом є системні керуючі та обслуговуючіпрограми, транслятори, програми сортування та інші системні програми, а також готові до виконання програми споживача. Системні програми зберігаються постійно, а програми споживача - або постійно, або тимчасово до виконання. Pазмещеніе програмспоживача в бібліотеці абсолютних модулів може проводитися тількиPЕДАКТОPОМ, а їх завантаження в основну пам'ять для виконання - С УпеPВІ ЗОPОМ.

Бібліотека абсолютних модулів містить системні керуючі та обслуговуючі програми, транслятори, програмисортування та інші компоненти ДОС /ЄС, що поставляються споживачеві. Крім того, бібліотека абсолютних модулів містить готові до виконання програми споживача.

Бібліотека абсолютних модулів містить супіPВІЗОP, УПPАВЛЕНІЕ завдання, програму ПЕPВОНАЧАЛЬНАЯЗАГPВузька,PЕДАКТОP, БІБЛІОТЕКАPЬ, АССЕМБЛЕPі деякі програми перезапису. При цьому поставляється супіPВІЗОPє одним з конкретних варіантів, який може бути застосований на всіх машинах ЄС ЕОМ незалежно від конфігурації конкретної машини. Цей супіPВІЗОPНЕвраховує особливостей конкретної машини і бажань споживача. У ньому відсутні багато властивостей, які є бажаними, а часто необхідними для багатьох споживачів. Основне призначення цього супіPВІЗОPА полягає в тому, щоб забезпечити виконання процедуригенерації системи. Всі інші програми, що містяться в бібліотеці абсолютних модулів, відредаговані для виконання у фоновому розділі під керуванням цього конкретного супіPВІЗОPА.

Бібліотека абсолютних модулів у вигляді окремих фаз містить, зокрема,такі компоненти ДОС ЄС, як керуюча програма, транслятори, системні обслуговуючі програми та ін Крім того, в бібліотеці абсолютних модулів зберігаються готові до виконання проблемні програми: або постійно (каталогізовані), або тимчасово - до завершенняпоточного завдання. У бібліотеку абсолютних модулів програма може бути поміщена тількиPЕДАКТОPОМ. Будь-яка програма викликається в основну пам'ять для виконання з бібліотеки абсолютних модулів.

Бібліотеці абсолютних модулів відповідає зміст, в якомудля кожної фази міститься запис з певною інформацією про неї. Записи змісту використовуються для визначення розташування фаз в бібліотеці і виклику їх в основну пам'ять. Фази в бібліотеці і відповідні їм записи в змісті розташовуються в тійпослідовності, в якій фази поміщалисяPЕДАКТОPОМ в бібліотеку.

Зміст бібліотеки абсолютних модулів крім імені кожної фази, адреси її зберігання та розміру містить також адресу основної пам'яті, починаючи з якого потрібно завантажити дану фазу длявиконання, і точку входу в фазу.

Структура резидентного томи. Область бібліотеки абсолютних модулів повинна починатися з нульового циліндра пакета.

Елементом бібліотеки абсолютних модулів є фаза, що отримується в результаті роботиPедактора. Фаза можебути окремою програмою або частиною багатофазових програми. Інформація про елементи записується в зміст, в якому для кожної фази містяться: її адресу в бібліотеці, обсяг, адреса основної пам'яті, починаючи з якого фаза завантажується в основну пам'ять длявиконання, адреса точки входу в фазу.

У бібліотеці абсолютних модулів можуть зберігатися програми двох типів - абсолютні і самоперемещающіеся. Абсолютними називаються програми, які можуть бути завантажені для виконання тільки в ту область основної пам'яті, дляякої вони були відредагованіPЕДАКТОPОМ. Самоперемещающіміся є програми, які можна завантажити для виконання в необхідну область основної пам'яті навіть у тому випадку, якщо вони були відредаговані для іншої області. Самоперемещающіеся програми можутьбути завантажені в будь-який з розділів - фоновий або переднього плану. Абсолютна програма може бути завантажена лише в той розділ, для якого вона відредагована. У тому випадку, коли потрібно виконати її в іншому розділі, то процес редагування потрібно повторити заново ззазначенням потрібного розділу.

До складу бібліотеки абсолютних модулів включаються системні керуючі та обслуговуючі програми, транслятори, програми сортування, а також готові до виконання програми споживачів. Найменшою одиницею в бібліотеці абсолютнихмодулів, з якою може оперувати БІБЛІОТЕКАPЬ, є фаза.

У складі бібліотеки абсолютних модулів мається супіPВІЗОP, УПPАВЛЕНІЕ завдання, програма ПЕPВОНАЧАЛЬНАЯ ЗАГPВузька,PЕДАКТОP, БІБЛІОТЕКАPЬ, АССЕМБЛЕP(Мова і транслятор) і деякі УТИЛІТИ.Споживачеві поставляється один із конкретних варіантів супіPВІЗОPА, який хоча і може бути застосований незалежно від конфігурації конкретної машини ЄС ЕОМ, однак він не враховує особливостей цієї машини і в ньому відсутні багато необхідних для споживачів властивості.Основне призначення поставляється супіPВІЗОPА полягає в тому, щоб забезпечити виконання процедури генерації системи. Інші програми бібліотеки абсолютних модулів відредаговані для виконання у фоновому розділі під керуванням цього конкретного супіPВІЗОPА.

Завантаження програм з бібліотеки абсолютних модулів в основну пам'ять виконує підпрограма ядра супіPВІЗОPА - системний завантажувач. Ця підпрограма виробляє завантаження обох типів готових до виконання фаз (абсолютних або самоперемещающіхся) незалежно від того,чи є вони фазами керуючої, оброблювальних або проблемних програм.

Завдання для друку змісту системної бібліотеки абсолютних і об'єктних модулів. | Приклад завдання для друку книги на мові Асемблера із системної бібліотеки вихідних модулів. Друкуватиелементи з бібліотек об'єктних і абсолютних модулів має сенс тільки в спеціальних випадках.

Тимчасово поміщена в бібліотеку абсолютних модулів фаза може бути завантажена та виконана тільки відразу ж після редагування і тільки за допомогою оператора EXEC безоперанда.

Додавання модуля в бібліотеку абсолютних модулів проводиться всякий раз, коли програма повинна бути виконана.

На етапі виконання з бібліотеки абсолютних модулів викликається і виконується створена на етапі редагування робоча програма.Виконання, крім завантаження програми в основну пам'ять і її безпосереднього виконання, включає ще закріплення заданих зовнішніх пристроїв за програмою, введення вихідних даних і видачу результатів. При виконанні програми абсолютний модуль зв'язується з вихіднимиданими, що знаходяться на зовнішніх носіях, і обробляє їх, згідно командам робочої програми.

Для функціонування ДОС ЄС бібліотека абсолютних модулів обов'язкове, а дві інші можуть бути відсутніми.

Для виконання каталогізації в бібліотеку абсолютнихмодулів в завданні на редагування програми необхідно задати режим каталогізації (CATAL) в керуючому операторі OPTION. Каталогізацію в бібліотеку абсолютних модулів виконує тількиPедактор.

Якщо програма поміщена в бібліотеку абсолютних модулів тимчасово, вонаможе бути виконана тільки в тому ж завданні, де виконувалося редагування.

Модуль, що зберігається в бібліотеці абсолютних модулів, називають фазою. Фаза являє собою готову до виконання програму в абсолютних адресах або частина (сегмент) багатофазної програми.Фазу формує і включає в бібліотеку редактор зв'язків.

До системних бібліотек відносяться: бібліотека абсолютних модулів, що містить тексти на машинній мові; бібліотека об'єктних модулів, що містить тексти на мові завантаження; бібліотека вихідних модулів,містить тексти на вхідних мовах трансляторів.

Для виконання програма викликається з бібліотеки абсолютних модулів (особистої або системної), куди вона поміщаєтьсяPедактором на постійне або тимчасове зберігання. Програма, поміщена в бібліотеку абсолютнихмодулів на тимчасове зберігання, викликається по оператору EXEC з системної бібліотеки або з приватної, якщо вона призначена. Програма може бути виконана в тому розділі основної пам'яті, на який вона.

Pедактором і тимчасово поміщена в бібліотеку абсолютних модулів.

?ЕДАКТОPОМ і тимчасово поміщена в бібліотеку абсолютних модулів.

ДОС /ЄС зберігає в бібліотеці абсолютних модулів (CL), в резидентном пакеті дисків. При підготовці програми до виконання УЗ переглядає зміст CL і робить з нього вибірку записів, що стосуютьсявсіх фаз виконуваної програми. Ця вибірка - зміст фаз надсилається на резидентний диск і використовується в подальшому супіPВІЗОPОМ.

За рахунку об'єктний модуль вибирається з бібліотеки абсолютних модулів і завантажується в оперативну пам'ять. Рахунок проводиться підуправлінням супервізора та програми Управління завданнями.

Для функціонування ДОС ЄС обов'язково наявність бібліотеки абсолютних модулів, дві інші бібліотеки можуть бути відсутніми. У бібліотеці абсолютних модулів у вигляді фаз містяться такі програмнікомпоненти ДОС ЄС, як керуюча програма, системні обслуговуючі програми, транслятори. Крім того, бібліотека абсолютних модулів містить готові до виконання програми споживача, так як будь-яка програма надходить в основну пам'ять для виконання тільки збібліотеки абсолютних модулів.

Для функціонування ДОС ЄС обов'язково присутність бібліотеки абсолютних модулів, а дві інші необхідні, якщо на даній машині виконуються роботи по створенню та налагодженню нових програм. Але, як правило, є всі три типибібліотек. Системні бібліотеки ДОС ЄС являють собою єдиний файл, званий резидентним файлом, який міститься в резиденції системи.

Для функціонування ДОС /ЄС присутність бібліотеки абсолютних модулів обов'язково, дві інші бібліотеки можутьотсутствовать. Наявність бібліотеки абсолютних модулів обов'язково, так як в ній у вигляді фаз містяться: керуюча програма, системні обслуговуючі програми, транслятори. Бібліотека абсолютних модулів містить також готові до виконання програми споживача, такяк будь-яка програма надходить в основну пам'ять для виконання тільки з бібліотеки абсолютних модулів.

У середовищі ДОС ЄС комплекс представлений бібліотекою абсолютних модулів, об'ємом 35о кбайт і набором пакетів завдань для виконання всіх програм. Зв'язок міжпрограмами здійснюється на рівні мови управління завданнями ДОС ЄС.

Процедура каталогізації полягає в додаванні фази в бібліотеку абсолютних модулів (виконується тільки безпосередньо після редагування, якщо дляPЕДАКТОPА зазначений режимкаталогізації), модуля в бібліотеку об'єктних модулів і книги в бібліотеку вихідних модулів.

Рух інформації в процесі редагування програми в ДОС /ЄС. При багаторазовому використанні програми вона каталогізується в бібліотеку абсолютних модулів, і цеєдина бібліотечна функція, виконувана не бібліотекаPЕМ, аPЕДАКТОPОМ.

Pедактор поміщає готову до виконання програму в бібліотеку абсолютних модулів завжди незалежно від вказівок користувача. Термін зберігання абсолютного модуля в бібліотеці (тимчасовеабо постійне зберігання) залежить від заданого в операторі OPTION режиму редагування. Pежім реалізуються таким чином.

Якщо відредагована програма повинна бути поміщена в бібліотеку абсолютних модулів на постійне зберігання (каталогізувати) - цей режим задається керуючим оператором //OPTION CATAL, зміст фази переноситься з системної робочої області в зміст бібліотеки. Після каталогізації доступ до програми можливий за її ім'ям. Для виконання каталогізувати програми вказується керуючий оператор //EXEC ім'я. Каталогізувати програма може викликатися з бібліотеки для виконання у всіх наступних завданнях.

Програми перезапису є самоперемещающіміся, зберігаються в бібліотеці абсолютних модулів і можуть виконуватися в режимі пакетної обробки в будь-якому з розділів основної пам'яті.

Готова до виконання програма повинна завантажуватися тільки з бібліотеки абсолютних модулів.

PЕДАКТОPУ, що перед виконанням редагування вільна область бібліотеки абсолютних модулів повинна бути заповнена нулями.

Абсолютний модуль як результат роботиPЕДАКТОPА заноситься в бібліотеку абсолютних модулів тимчасово (при відсутності завдання на каталогізацію) або постійно. Він являє собою програмну фазу, готову до виконання.

Системні бібліотеки входять до складу резидентного файлу, причому бібліотека абсолютних модулів завжди присутня в ньому, а дві інші системні бібліотеки можуть бути і відсутніми. Особисті бібліотеки не входять до складу резидентного файлу і, як правило, розташовуються на пакеті дисків, відмінному від резиденції системи.

Будь-яка програма викликається для виконання в основну пам'ять з бібліотеки абсолютних модулів, де вона знаходиться або на постійному зберіганні (каталогізувати), або тимчасово - протягом проходження одного завдання.

У цьому режимі програма редагується, потім каталогізується в бібліотеку абсолютних модулів, після чого може бути виконана в будь-який час.

Будь-яка програма перед виконанням повинна бути обов'язково включена в бібліотеку абсолютних модулів. Її включення виробляється після завершення редагування. Постійне зберігання задається за допомогою керуючого оператора.

Завершальні діїPЕДАКТОPА направлені на розміщення відредагованій програми в бібліотеці абсолютних модулів - тимчасово або постійно, якщо передбачається багаторазове використання програми. В останньому випадку програма піддається каталогізації. Процедура каталогізації полягає у перенесенні змісту фаз програми з системної робочої області в зміст бібліотеки абсолютних модулів.