А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Техніко-економічне обгрунтування - проектування

Техніко-економічне обгрунтування проектування СМОД і технічне завдання на її розробку затверджуються на пред-проектної стадії і є підставою для проведення робіт надалі...Техніко-економічне порівняння

Техніко-економічне порівняння трьох розглянутих сорб-ційних методів знефторювання води свідчать про те, що найбільш доцільно застосовувати для зазначеної мети гідроксид магнію...Технічна можливість

Технічна можливість, економічну доцільність і санітарно-гігієнічна безпека застосування підземного поховання промислових стічних вод визначаються на основі комплексу науково-дослідних,геолого-розвідувальних і проектно-конструкторських робіт...Технічна література

Технічна література по електробезпеці зазвичай не розділяє ці два види впливу і не протиставляє їх один одному...Технічна мідь

Технічна мідь в залежності від марки може мати різну кількість домішок: Bi, Sb, As, Fe, Ni, Pn, Sn, S, Zn, P, О. Сплави па мідній основі в залежності від складу легуючих елементів відносяться до лату-пям, бронзам, модно-нікелевого сплаву...Технічна норма - завантаження - вагон

Технічні норми завантаження вагонів (місцеві або мережеві) встановлюються в результаті проведення досвідчених навантажень і перевезень у відповідності з затвердженими МШС Методичними вказівками...Технічна реконструкція - народне господарство

Технічна реконструкція народного господарства, що проводилася на основі першого п'ятирічного плану, підняла ще вище роль винахідництва та раціоналізації...Технічна облікова документація

Технічна та облікова документація повинна відображати діяльність обслуговуючого персоналу, результати контролю та обліку технологічного процесу, якість експлуатація та ремонту обладнання, витрата матеріалів,електроенергії та інші види витрат...Технічні заходи - захист

Технічні заходи захисту полягають в екрануванні, за допомогою якого можна знизити опромінення на робочому місці до будь-якого заданого рівня...Технічні засоби - захист

Технічні засоби захисту від електромагнітних полів виконуються з використанням явищ віддзеркалення і поглинання енергії випромінювача...Траншейний спосіб

Траншейний спосіб найбільш простий. Траншеї влаштовуються так само, як і при отриманні шлакового щебеню. Сутність технології зводиться до обробки шлаку водою при його зливанні з ковша...Третинні аліфатичні амін

Третинні аліфатичні аміни не реагують з азотистої кислотою у водному середовищі і можуть бути виділені з такої суміші без зміни...Третинний амін

Третинний амін виділяється при додаванні лугу до солянокислого розчину. Первинне підставу як таке втрачається...Трикутна матриця

Трикутна матриця нільпотентні тоді і тільки тоді, коли всі її діагональні елементи нульові.

Трикутна матриця може бути звернена за допомогою простого чисельного алгоритму...Триадресну машина

Триадресну машина з примусовим порядком виконання команд працює, як двохадресна.

Триадресну машини з природним порядком виконання команд вельми зручні; вони більше за інших відповідають характеруарифметичних дій...Трьохатомний фенол

Трьохатомні феноли характеризуються властивостями, притаманними всім фенолу. З них краще вивчені і знаходять велике застосування пирогаллол і флороглюцин...Тризначний номер

Тризначний номер означає групу, яка не розділена на підгрупи.

Тризначний номер типу; перша цифра вказує число камер Буква, яка вказує па приналежність приладу до определ...Тривимірна матриця

Тривимірна матриця а третього порядку має перетину k 1 і k 2 що складаються з одиниць, а перетин k 3 - з нулів.

Тривимірна матриця aijh другого порядку має перетин k 1 що складається з одиниць, а перетин k 2 - з нулів...Трехрогой гак

Трехрогой гаки виконують литими або складовими, так як штампування трехрогой гака вельми складна.

Трехрогой гак виконаний литим зі сталі зі стопорним пристроєм...Трехстержневой магнітопровід

Трехстержневой магнітопровід 1 (мал. 127) дроселя набраний з Ш - образних листів сталі марки Е-48 товщиною 035 мм. Pабочіе обмотки дроселя охоплюють по одному стрижню магнітопрово-да, а обмотка управління - всі три стрижня...