А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Потреба - соціалістичне суспільство

Потреба соціалістичного суспільства в нових машинах, що полегшують і заощаджують працю, дуже велика. У той же час впровадження нових машин, заміна старих машин новими пов'язані з новими капітальними вкладеннями...Потреба - суб'єкт

Потреби суб'єктівPФ у продукції, необхідної для вирішення завдань життєзабезпечення регіонів і реалізації регіональних цільових програм - поставки продукції для регіональних потреб, визначають органи державної владисуб'єктівPФ...Потьє

Потьє, необхідно визнати її велику практичну цінність не тільки для неявнопо-люсних, але також і для явнополюс-них машин.

Діаграма Потьє (суцільні лінії і діаграма напруг (штрихові лінії насиченого неявнополюсногосинхронного генератора...Похід - антанта

Нинішній похід Антанти є по числу третім.

Другий похід Антанти був зроблений восени 1919 року.

Третій похід Антанти відкривається при абсолютно новій обстановці...Похолодання

Акчагильскіх похолодання, що охопило південь європейської території - Союзу і що стало однією з основних причин трансгресії Каспію (Квасов, 19641966; Мілановский, 1968), поширилося і на Середню Азію...Почорніння - папірець

Почорніння папірці зумовлено утворенням на ній сірчистого свинцю (див. сторPЕакція дуже чутлива; її проводять у газовій камері.

Прилади для виявлення адсорбції газів...Пошана

Шана і повага героям праці, ранпеппе па їх досягнення - це вже звична для всіх пас норма радянської дійсності.

Пошани і медалі Ісікава...Поштове відомство

Поштові відомства, особливо в індустріально розвинених державах, найчастіше виступають як найбільші роботодавці в країні; в деяких країнах вони наймають до декількох сотень тисяч чоловік...Поява - активна частка

Поява активних частинок, що ведуть до утворення молекул С2P4 відбувається в основному в позитивному стовпі розряду.

Відмінною рисою ланцюгових реакцій є поява активних частинок, які викликають великечисло (ланцюг) перетворень неактивних молекул в кожному елементарному акті ланцюга...Поява - вакансія

Поява вакансії викликає зміна коливального спектру кристалу.

Поява вакансії викликає зміна частот коливань атомів.

Поява вакансії викликає порушення стехіометричного співвідношення міжкатіонами і аніонами речовини...Поява - вихор

Поява вихрів на порівняно близькій відстані від роздільника пояснюється тим, що в умовах дослідів обтюрація роздільників Л гр /г0 була значно менше одиниці...Поява - густий білий пар

Поява густих білих парів служить вказівкою, що азотна кислота видалена. Не слід змішувати пари НМО3 з парами SO3; останні схожі на білий дим, і вони з'являються тільки тоді, коли об'єм рідини зменшиться до 2 - 3крапель...Поява - жовтий осад

Поява жовтого осаду вказує на присутність хрому (стр. До краплі розчину в маленькій пробірці додають краплю концентрованої азотної кислоти і кілька крапель 3% - ний перекису водню...Поява - завдання

Поява завдання (19), мабуть, найпростіше пояснити так Хай у (х, і) при х Rv, і е R № розглядається як вектор-стовпець.

При появі завдання агенти, залучені в її розподілене рішення, виробляють загальний план...Поява - заряд - статичну електрику

Поява зарядів статичної електрики є результатом складних процесів, пов'язаних з перерозподілом електронів або іонів при зіткненні двох різнорідних речовин...Поява - земля

Поява землі на збірних шинах, на трансформаторах напруги і на ШСВ є самим важким випадком замикання на землю.

Схема захисту від подвійного замикання на землю в ланцюзі збудження турбогенератора...Поява - знос

Поява зносу по задній поверхні призводить до погіршення якості обробленої поверхні, зміни розмірів обробки, збільшенню сил, діючих на різець, і підвищеного витраті потужності...Поява - інтенсивна смуга

Поява інтенсивної смуги при 1716 см 1 свідчить[98, с. Полосы поглощения при 1630 и 865 см 1 относятся к азотсодержащим группам; они отсутствуют в спектрах полиэтилена, подвергавшегося действию разрядов в атмос фере кислорода...Поява - каверна

Поява каверн супроводжується зростанням рівня шуму і вібрації. Спостерігається падіння характеристик напору і потужності.

Поява першої каверни в центрі сферичного посудини, де напруженість поля була максимальною,розглядалося як початок кавітації, а відповідна цьому моменту величина тиску називалася кавітаційних порогом рідини...Поява - комплекс

Поява комплексів у розчині позначається не тільки на рівноважних потенціалах металів, але і на величині перенапруги і на характері катодних осадів...