А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Облік - численний фактор

Облік численних факторів, що впливають на розтікання струму з заземлювачів, ускладнює розрахунок. В проектних організаціях він проводиться за спеціально складеною програмою на ЕОМ...Обсяг - виробничий запас

Обсяг виробничих запасів вимірюється в відносних, натуральних і вартісних показниках.

Слід також зупинитися ще на одній функції запасів-оптимізації обсягів виробничих запасівматеріальних ресурсів у промисловому виробництві і їх ролі в економії та раціональному використанні сировини, матеріалів, готових і комплектуючих виробів в народному господарстві...Облік - надійність

Облік надійності для схем цього виду, на прийнятому рівні абстракції, обмежується дотриманням заданих значень коефіцієнта розгалуження і недопущенням перевищення заданого числа ступенів у потенційних комбінаційних схемах...Облік - накладна витрати

Облік накладних витрат ведуть за вказаною вище номенклатурою статей в журналі-ордері № Юс, в якому для рахунку № 27 відведений спеціальний розділ...Обсяг - промислова продукція

Обсяг промислової продукції в нашій країні перевищує нині рівень 1928 року в 128 разів.

Обсяг промислової продукції за роки п'ятирічки збільшився майже на 62 відсотки, валова продукція сільського господарства зросла на42 відсотки, і весь приріст її отриманий за рахунок зростання продуктивності праці...Облік - насичення

Облік насичення в цій діаграмі ускладнюється тим, що насичені значення реактивностей xdH і хч змінюються при зміні режиму...Обсяг - публікація

Обсяг публікацій, присвячених теорії та практичного застосування жідкометалліческім пристроїв, досить обмежений...Облік - непостійність

Облік непостійності Л /0 особливо істотний при опроміненні стабільних ядер, що володіють вельми високими значеннями ам...Облік - оборот

Облік оборотів і результатів реалізації матеріалів, палива, готових виробів і виконаних робіт господарські одиниці ведуть на рахункуPеалізаціі продукції, матеріалів і робіт...Обладнання - виробництво

Устаткування виробництв ООС і СК дуже різноманітно. Іноді це обладнання має деякі особливості, але в цілому відомостей, що повідомляються про нього в загальному курсі процесів і апаратів хімічної технології, достатньо длявибору, розрахунків і аналізу роботи...Облік - відображення

Облік відображення, якщо це необхідно, може бути виконаний шляхом введення фіктивного джерела теплоти, що розпочинає рух одночасно з дійсним джерелом теплоти з точки О, переміщаючись в протилежному напрямку...Облік - пакет

Облік пакетів і незаконвертованних документів в технологічному аспекті тісно пов'язаний з урахуванням надійшли (вхідних) конфіденційних документів...Облік - погрузка

Облік навантаження і розвантаження вантажів на станціях ведеться щодобово за станом на 18 год, а на дорогах Далекого Сходу - на 12 год, на Західно-Сибірської, Кемеровської, цілинного і Л п-ма - Атинській - на 14 год московського часу...Облік - післядія

Облік післядії в математичних моделях дозволив багатьом дослідникам отримати результати, добре узгоджуються з досліджуваними явищами...Облік - останній фактор

Облік останнього фактора вимагає при нагріванні скорочення часу перебування вугілля в камері, що забезпечується підвищенням аксіальної швидкості газу-теплоносія, а іноді також підвищенням тангенціальною швидкості газу в соплах...Облік - прихід

Облік приходу і витрати путівок у фабричних, заводських і місцевих комітетах профспілок ведеться в книзі обліку путівок (форма 13) згідно з установленими правилами...Облік - виробнича витрата

Облік виробничих витрат і калькуляція продукції енергоцеху здійснюється 1) в енерг'ремонтних цехах - по нормативному та по замовленому методу; 2) в енергоцеху - за передільного методу із застосуванням елементівнормативного обліку...Обесклеіваніе - ікра

Обесклеіваніе ікри проводять протягом 30 - 40 хв річковою водою (що має рН близько 6 7), багаторазово змінюючи її в тазу...Облік - відбувається

Облік відбуваються в економіці змін здійснюється у випадках, коли ціна або окремі її елементи встановлені шляхом посилання на чинну до відповідного моменту ставку рефінансування Центрального банкуPФ...Обсяг - зварювальна робота

Обсяг зварювальних робіт, виконуваних централізованим способом на прирейкових майданчиках або на складах, залежить, головним чином, від місцевих умов: стану доріг, топографії місцевості, де проходить траса трубопроводу,готівкового транспорту, числа і розташування місць розвантаження труб на залізничному і водному транспорті та ін

Обсяг зварювальних робіт, як найбільш високопродуктивного способу з'єднання полімерів при виготовленні конструкцій, постійно зростає, і тому великеувагу в даний час набувають питання зварюваності полімерів...