А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Інший пункт

Інші пункти цього указу не наведені, бо вони до башкирам відношення не мають.

Інший пункт щодо хімічної природи ментеннітрозохлоріда, отриманого з ксантогенового ментів, які уявлялося цікавим з'ясуватиполягає в тому, наскільки речовина це може вважатися хімічно однорідним...Інший шлях - побудова

Інший шлях побудови реверсно-сопряженноі структури заснований на переході в рівнянні (1) до умовного рішенням щодо старшої похідної твори а4 (/- t) g (t, T) і побудови по ньому правій частині структури...Інший технологічний варіант

Інший технологічний варіант полягає в тому, що на низькоомних пластину - типу нарощують високоі-ний шар, а поверх нього - низькоомний шар р-типу...Інший штам

Інші штами накопичують проміжні сполуки, що утворилися після фосфошікімовой кислоти (рис. 12), і для з'ясування цієї схеми необхідно було вивчити такі штами...Ідеальне уявлення

Ідеальне уявлення про ing - формою, вільно перетвореної на noun, іноді вже реалізовано довгої практикою розвитку англійської мови...Ідеальний дисперсний потік

Ідеальний дисперсний потік може бути описаний двошвидкісний моделлю взаємопроникних руху двох нестискуваних фаз у полі сил тяжіння, з однаковим тиском у фазах, однаковими частками, форма яких близька досферичної, за відсутності в'язкого тертя на стінках колони, дроблення і коагуляції частинок...Ідейно-виховна робота

Ідейно-виховна робота нині ведеться більш цілеспрямовано, в тісному зв'язку з конкретними завданнями господарського і культурного будівництва, повніше враховуються інтереси і запити людей...Ідентифікує ознака

Ідентифікуючі ознаки відокремлюють один від одного крапкою з комою або комою.

В якості ідентифікують ознак можуть застосовуватися географічні назви, номери, дати, які призводять після найменуванняколективу в круглих дужках...Ізоляційний остов - введення

Ізоляційний остов введення при наявності в ньому зрівняльних обкладок використовується для вводів типу МТП (див...Ізомерне перетворення - кетон

Ізомерне перетворення кетонів в деяких випадках, однак, може протікати і по інших механізмах.

До ізомерних перетворень кетонів у кетони при нагріванні з хлористим цинком...Ізометричне перетворення

Ізометричні перетворення утворюють групу.

Ізометричні перетворення називаються також рухами. Якщо репери, з якими асоційовано рух, одноімен-ни, то воно називається власним, у противномувипадку - невласним...Ізопериметричні обмеження

Ізопериметричні обмеження у вигляді рівностей, природно, мають місце в тих прикладних задачах, в яких загальна кількість ресурсів або загальна кількість енергії, що витрачається протягом усього періоду часу,повинна дорівнювати заданому значенню...Ізотермічні умови

Ізотермічні умови відкривають великі можливості для деформування малопластічних матеріалів.

Ізотермічні умови розширюють можливості вибору оптимального термомеханічного режиму деформації...Ізотермічний процес - розширення

Ізотермічний процес розширення 1 - 2 перегрітої пари в координатах is показаний на рис. 12.8. Визначення початкової /і кінцевої 2 точок процесу зрозуміло з раніше викладеного...Ізотермічне перетворення - переохолоджений аустеніт

Ізотермічне перетворення переохолодженого аустеніту при будь-якій температурі в інтервалі температур Ai - М призводить до утворення суміші фериту з цементитом...Ізотермічне пресування

Ізотермічне пресування в контейнері, нагрітому до температури деформації, застосовують порівняно давно при обробці алюмінієвих сплавів...Ізохорний потенціал

Ізохорний потенціал, будучи похідним поняттям по відношенню до ентропії, являє собою практично більш зручний критерій напрямки процесів, ніж ентропія...Ізоентропний процес

Ізоентропний процес - термодинамічний процес, що відбувається при постійній ентропії (див. с.

До задачі. Ізоентропний процес стиснення фреону в компресорі зображується лінією 1 - 2 причому ентальпія точки 2 по таблицяхперегрітої пари при тиску Р20743 МПа, відповідна температурі насичення фреону 330 С і ентропії szs i4761 кДж /кг, дорівнює: /г25875 кДж /кг...Ілюмінаційні установка

Ілюмінаційні установки можуть приєднуватися безпосередньо до мереж енергосистеми і до мереж споживачів. Заявки на приєднання зазначених установок необхідно завчасно (за 20 днів до їх включення) направлятив енергозбер...Іменний покажчик

Іменний покажчик містить прізвища та ініціали осіб, які брали участь у створенні книг: авторів, співавторів, редакторів, коментаторів, перекладачів, авторів вступних статей, передмов, післямов...