А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Стабілізація - пігмент

Стабілізація пігменту в матковому розчині досягається нейтралізацією розчину до рН 6 5 - 7 5 промиванням осаду з метою видалення супутніх солей, а також додаванням до суспензії деяких сполук, які стабілізують коліросаду...Світова релігія

Світові релігії, поряд з національно-державними, охоплюють своїм впливом більшість віруючого населення земної кулі. Однак процес формування релігійних систем продовжується і в наш час...Соціобіологія

Соціобіологія використовує біологічні принципи для пояснення соціальної діяльності всіх громадських тварин, включаючи людину...Спосіб - стабілізація

Спосіб стабілізації шляхом з'єднання вільних радикалів пов'язаний з певними труднощами, так як при цьому повинно бути виключено збудження реакції передачі ланцюга з відривом атомів водню від піддаються стабілізаціїполімерів...Стабілізація - полиформальдегид

Стабілізація поліформальдегід припускає придушення всіх напрямків реакцій розкладання з тим, щоб забезпечити можливість переробки матеріалу і експлуатації виробів. Аналіз умов експлуатації деталей,виготовлених з поліформальдегід, дозволяє зробити висновок про те, що верхня температурна межа, при якому ще зберігаються досить високі показники механічних властивостей матеріалу, лежить близько 120 С...Соціокультурний чинник

Соціокультурні фактори впливають також на продукцію або послуги, що є результатом діяльності компанії. Гарним прикладом служить виробництво одягу...Спосіб - сушка

Спосіб сушіння індукційними втратами є більш зручним і економічним по витраті електроенергії. У тих випадках, коли одним яким-небудь методом не вдається отримати необхідну температуру сушіння, або ж, коли нагрів окремих частинвиходить нерівномірним, застосовують комбінований метод сушіння, що представляє поєднання двох будь-яких методів...Стабілізація - процес - горіння

Стабілізації процесу горіння при високих швидкостях сприяє, ймовірно, зазначений раніше поздовжній вихор, розташований поблизу гирла газового сопла.

Для стабілізації процесу горіння в деякихконструкціях інжекційних пальників замість тунелю передбачається установка кільцевого або пластинчастого стабілізатора...Соціологія - міжнародне ставлення

Соціологія міжнародних відносин є соціологією дії. Те й інше залежить від інформації.

У соціології міжнародних відносин проблеми міжнародного порядку належить одна з центральнихмісць ще й тому, що в даній проблемі концентрується уявлення про взаємодіючих на світовій арені соціальних спільнотах як про складові частини, елементах єдиного соціуму, - міжнародного суспільства, - характер відносин между7 якими все більше нагадуєхарактер відносин, що існують в рамках тих чи інших внутрішньодержавних кордонів...Спосіб - рахунок

Спосіб кореляційного рахунку полягає в тому, що при обробці осцилограм кожну пару експериментальних значень (мінімум і подальший максимум або навпаки) заносять в кореляційну таблицю, розділену відповідно доприйнятими рівнями навантаження...Стабілізація - витрата

Стабілізація витрати здійснюється автоматично регулятором 2 до складу якого входить гребінка з десяти елек-тропневмоклапанов з діафрагмами різного діаметру на вході.

Стабілізація витрати палива вкрайускладнюється і перетворюється в якісно нову проблему при спалюванні твердих палив...Соціум

Соціум як сукупність людей з їх потребами, здібностями, діяльністю, відносинами й інститутами - це і є предметна область соціології...Спосіб - гальмування

Спосіб гальмування шляхом впливу на пристрій для швидкого закриття впуску пари або води в турбіну розробляється науково-дослідними організаціями...Стабілізація - гума

Стабілізація гум з каучуків загального назна-чення //Каучуки і гуми.

Питання стабілізації гум в процесі старіння і втоми досить складні. Ефективність дії інгібітора в гуму залежить від структуривулканізаційної сітки, від складу гум, умов та технології отримання сумішей, характеру тих взаємодій, які мають місце між компонентами суміші в процесі отримання і подальшої експлуатації...Складальна лінія

Складальна лінія складається з низки робочих місць, на кожному з яких можна в процесі складання виробу виконувати одну або більше операцій...Спосіб - точне лиття

Спосіб точного лиття дає змогу виготовляти виливки деталей складної конфігурації з вуглецевих і легованих сталей, чавуну, кольорових сплавів, а також сплавів, що не піддаються механічній обробці...Стабілізація - зміщення

Стабілізація зсуву на керуючих сітках здійснюється стабілітроном в ланцюзі катодів.

Стабілізація робочої точки детектора тріодом каскаду підсилювача проміжної частоти. Замість діода для стабілізації зсувуможна використовувати інший кристалічний тріод, як показано на схемі рис...Спосіб - трафаретний друк

Спосіб трафаретного друку дозволяє отримувати чіткий малюнок схем (точність 0 1 мм) з мінімальними по ширині провідниками і проміжками до 0 5 мм, з чіткою рівною лінією контура...Стабілізація - суспензія

Стабілізація суспензії в миючому процесі виражається в здатності утримувати забруднення, про що докладніше буде сказано далі (див. стор

Вимоги до глин для цементного виробництва. Стабілізація суспензійнеобхідна тому, що вона дозволяє зменшити взаємодія між частинками системи та отримати стійкий седиментаційних процес...Спосіб - гасіння

Спосіб гасіння перемішуванням палаючих речовин найбільш зручно застосовувати для гасіння рідин, що зберігаються в місткостях великим шаром...