А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Реакція - дегидроциклизации - парафінові вуглеводень

Pеакція дегидроциклизации парафінових вуглеводнів протікає неглибоко.

Pеакція дегидроциклизации парафінових вуглеводнів в ароматичні також була вперше відкрита в РадянськомуСоюзі...Реакція - катодне виділення - водень

Pеакція катодного виділення водню - складна двухелект-ронная реакція, що протікає послідовно через кілька більш простих проміжних стадій...Реакція - непряме відновлення

Pеакціі непрямого відновлення є значно менш ендотермічну. Підвищення температури, однак, робить процес більш ендотермічну в межах 1400 - 3000 К...Реакція - пряма гідратація

Pеакція прямої гідратації була вивчена Беллом з співро.

Pеакція прямий гідратації етилену йде з виділенням значної кількості тепла...Реакція - трансетеріфікація

Pеакція трансетеріфікаціі вивчена досить мало, але Мерорта[45 ]успішно використовував її для отримання теоретичних алкоксидами цирконію і гафнію, і вона, мабуть менш чутлива до стеричним утрудненням попорівнянні з реакцією спиртового обміну...Реакція - треххлорістий фосфор

Pеакція трихлористого фосфору на алкоголят, навіть в ефірному розчині, вельми бурхлива, тому треба строго стежити за тим, щоб ефір сильно не закипів...Реакція - уран

Pеакція урану з плавиковою кислотою гальмується через утворення нерозчинної плівки тетрафторида урану. Соляна кислота реагує з металом дуже швидко...Реакція - фішер

Pеакція Фішера - Тропша може бути модифікована при варіюванні вихідних сировинних продуктів і умов, в результаті чого можна отримати вищі вуглеводні...Реакція - фотосинтез

Pеакціі фотосинтезу, яким необхідне світло і які не можуть протікати в темряві.

По реакції фотосинтезу зв'язування 1 г вуглецю вуглекислого газу супроводжується виділення 2 7 г кисню...Реакція - фотохімічне хлорування

Pеакція фотохімічного хлорування інгібується (уповільнюється) деякими домішками, які пов'язують атоми хлору і обривають ланцюг...Реакція - Халлер

Pеакція Халлер - Бауера була застосована до багатьох не-енолізірующімся кетонів. Вона лежить в основі одного з небагатьох загальних методів синтезу амідів карбонових кислот з третинним радикалом - речовин, що застосовуються в якості проміжнихпродуктів при отриманні відповідних карбонових кислот та первинних амінів з третинним вуглецевим радикалом...Реакція - хлорування

Pеакціі хлорування відносяться до числа найважливіших процесів нафтохімічної промисловості. Парафіни і особливо олефіни легко реагують з хлором, даючи в результаті продукти, які є найважливішими проміжними і кінцевимипродуктами сучасної промисловості аліфатичної хімії...Реакція - ланцюг

Pеакція ланцюга спрямована по НД; реакція в шарнірі не відома ні за модулем, ні за спрямуванням. Складемо графічно за допомогою силового і мотузкового багатокутника дані в задачі паралельні силиPі Q...Реакція - циклогексен

Pеакція циклогексен з йодистим метиленом і цинк-мідної парою є найбільш зручним способом отримання норкарана; при цьому виходить препарат високого ступеня чистоти...Реакція - Шифф

Pеакція Шиффа найбільш широко застосовується для визначення слідів альдегідів. Однак при її використанні необхідно враховувати наступне...Реакція - епихлоргидрина

Pеакція епихлоргидрина з біс-фенолом полягає у взаємодії як хлору, так і епоксидних груп епихлоргидрина з обома Гідроксили бггс-фенолу...Реакція - етиленгліколь

Pеакція етиленгліколю з аміаком при 400 в присутності А12О3 як це встановлено нами в роботі, виконаній спільно з Е. І. Мінгуліной[39], Протікає абсолютно так само, як і з окисом етилену, і призводить до утворення сумішігомологів піридину, з яких нами виділені та ідентифіковані а - і у-піколіни, а також альдегідамміак...Реакція - ефіроліз

Pеакція ефіроліза значно прискорюється в присутності лужних і в ще більшій мірі кислотних каталізаторів.

Зміна частки розірваних зв'язків (п кислота-гліколь (суцільні лінії і кислота-спирт (пунктирні лінії в ходігідролізу поліефірів з кінцевими бу ток си-групами...Реалізація - блок

Pеалізація блоку ДСС пов'язана з формуванням структури об'єкта управління, специфічною для кожної конкретної моделі. Однак оператори освіти, поповнення і зміни отриманої структури гару переході від однієї моделі до іншоїне змінюються...Реалізація - вираз

Pеалізація вирази (3.113) приводить до досить ефективному часткового скорочення подібних, при якому усуваються члени, що містять параметри компонентів в квадраті або в більш високого ступеня...