А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Практична реалізація - концепція

Практична реалізація концепції, розробленої ні основі синергетичного підходу до проблем геронтології, здійснюється в Медичному геронтологічного центру...Поява - ограновування

Поява ограновування пояснюється зміною положення миттєвого центра обертання при обробці деталі, що найчастіше спостерігається при Безцентрово шліфуванні...Приготування - вода

Приготування води для живлення парових котлів високого та середнього тисків.

Приготування води для питан ия парових котлів високого та середнього тисків...Практичний курс

Практичний курс повинен передбачати набуття навичок з експлуатації дефектоскопічного устаткування, проведенню дефектоскопії конкретних об'єктів, уміння користуватися діючої загальносоюзної та галузевої НТД...Поява - змінний струм

Поява змінного струму в первинній обмотці трансформатора ТР2 викликає розбалансування схеми. Вимірюваний струм збільшує напругу в одному з плечей і зменшує напругу в іншому плечі вторинної обмотки...Практичний маркетинг

Практичний маркетинг виступає як найважливіша функція управління підприємством, тісно змикається з менеджментом...Поява - перепад - тиск

Поява перепаду тиску, що сприяє надходженню газу з пласта в свердловину, може бути викликано наявністю аномально-високих пластових тисків в пласті...Приготування - каталітичний комплекс

Приготування каталітичного комплексу (рис. 53) здійснюється в атмосфері азоту, очищеного від домішок кисню і - води. При наявності домішок тетрахлорид титану переіспаряется в колоні 2 заповненоїнасадкою з мідної стружки...Практичне навчання

Практичне навчання повинно забезпечити придбання робочим навичок правильного і точного виконання відповідних робіт...Поява - пластичний шарнір

Поява пластичного шарніра в перерізі D переводить задану систему в розряд статично визначених.

У статично невизначених балках поява пластичного шарніра тільки знижує ступінь статичноїнеопределимости на одиницю, але не призводить до втрати несучої здатності...Приготування - керамічна маса

Приготування керамічної маси виробляють змішуванням вихідних матеріалів, що пройшли попередню підготовку. Підготовка сировини полягає в збагаченні сировини, дробленні і тонкому розмелюванні компонентів суміші...Превентивні заходи

Превентивні заходи повинні перервати ланцюг, за допомогою якої шкідливу речовину - хімікат, пил, джерело енергії - передається від джерела до робочого...Поява - пластичність

Поява пластичності, зазначене колишніми дослідниками[10], А також у роботі Казехагена, імовірно, обумовлено початковими реакціями гідрогенізації на поверхні частинок вугілля...Приготування - клейовий розчин

Приготування клейового розчину і склеювання деревини (смоляними клеями) повинні лроізводіться при температурі не нижче 16 сталості температурно-вологісного режиму на всіх стадіях виготовлення з прийняттям заходівпроти подальшого зволоження при зберіганні, транспортуванні, монтажі і експлуатації...Поява - пластова вода

Поява пластової води в свердловині, розташованій у внутрішньому контурі нафтоносності поклади, вказує на те, що поточний внутрішній контур в районі цієї свердловини перемістився...Приготування - мазок

Приготування мазків, їх забарвлення та інші мікробіологічні маніпуляції здійснюють на заздалегідь підготовленому робочому місці...Приготування - наповнювач

Приготування наповнювача для колонок і підготовку їх до роботи проводять за методикою, описаною вище (див. стор

Запропоновано спосіб приготування наповнювача контрольних трубок для визначення нітрозних газов24заснований на просоченні силікагелю спиртовим розчином діетіланіліна і сульфаниловой - кислоти...Поява - пористість

Поява пористості на поверхні шва може з'явитися наслідком недостатньої швидкості зварювання.

Поява пористості в швах пов'язано з високою розчинністю в міді не тільки кисню, але і водню, які зумовлюютьпротікання реакції (VII 1...Приготування - пиво

Приготування пива включає ряд складних біологічних і технологічних стадій, в яких неминуче відхилення від стандартів, що визначають якість готового продукту...Поява - продукт

Поява продукту в каналі буде вказувати на те, що яка-небудь з колонок не приймає харчування.

Поява продуктів окислення гасових фракцій дозволило в значній мірі спростити метод виготовлення оліфи,рекомендований Г...