А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ліквідність - комерційний банк

Ліквідність комерційного банку як якісний стан, на яке впливає безліч факторів, складно у вимірі. Про це свідчить зарубіжний досвід оцінки ліквідності комерційних банків...Ліквідність - поточний актив

Ліквідність поточних активів є головним фактором, що визначає ступінь ризику вкладень капіталу в оборотні кошти.

Отже, знизилася ліквідність поточних активів, що свідчить про погіршенняфінансового становища підприємства...Ліквідні кошти

Ліквідні кошти - це активи організацій, які можуть бути досить швидко реалізовані. Необхідно виробляти угруповання статей балансу за термінами можливої ​​реалізації активів організації...Лікер

Лікер на основі 40 трав, коріння і квітів, включаючи лаванду, аніс, деревій, мускус, корицю і ваніль, золотисто-жовтого кольору. Продається в характерних високих пляшках...Лімацід

Лімаціди - отрутохімікати, здатні знищувати різних молюсків, у тому числі голих слимаків, майже позбавлених раковин. У СССPналічується до 100 видів слимаків...Ліміт - каса

Ліміт каси - сума грошей, яка є в касі підприємства, встановлена ​​за погодженням з банком.

Ліміт каси - сума грошових коштів, яка може постійно знаходитися в касі підприємства...Ліміт - відповідальність - страховик

Ліміт відповідальності страховика за даним полісом становить 1250000 дол

Ліміт відповідальності страховика - страхова сума (страхове покриття), зафіксована в договорі або страховому полісі, якубереться забезпечити (виплатити) страховик при настанні страхового випадку...Ліміт - вартість

Ліміт вартості МШП розрахований виходячи із встановленого МPВІД, що становить 83 руб. 49 коп.

В межах ліміту вартості по ТЕО розробляються кошториси до подальших стадій проектування...Ліміт - експозиція

Ліміти експозиції ICNIRP були розроблені для гомогенного (однорідного) поля.

Ліміти експозиції для стандартних лазерів. Фактично всі лазерні промені перевищують допустимі ліміти експозиції...Лімітуючим реакція

Лімітуючим реакція є реакцією першого порядку, отже, і загальна реакція розкладання 2N2O5 - реакція першого порядку.

Лімітуючої реакцією, що визначає ступінь нерівноважності течії, є реакція ВІН Н АН20 А...Лінгвістичне забезпечення

Лінгвістичне забезпечення містить сукупність мовних засобів, які використовуються на різних етапах створення і експлуатації АСУВ з метою полегшення спілкування людини з ЕОМ...Лінденбаум

Лінденбаум (1904 - 1941) - відомий польський математик.

Поглинання бісульфат - показано вплив концентрації сер-іонів сільноосновним аніонів - ної кислоти на молярну частку те дауекс-1 Х10...Лінеал

Лінеал з певним за формулою (2.27) відстанню називається лінійним простором С.

Лінеал М, на якому визначена норма, що володіє властивостями (7.8) - (7.11), називається лінійним нормованим простором...Лінеаризація - нелінійне рівняння

Лінеаризація нелінійного рівняння завжди проводиться щодо деякого, заздалегідь обраного, режиму роботи динамічної ланки. Найчастіше в якості режиму, прийнятого при лінеаризації за вихідний,вибирається сталий режим, що характеризується постійністю всіх узагальнених координат...Лінійка - тип

Лінійки типу //використовуються в основному при обробці деталей в центрах.

Плоскі кутові заходи та приладдя для їх використання. Лінійки типу ///дозволяють встановлювати деталі з нахилом в двох взаємно перпендикулярнихнапрямках...Лінійна норма

Лінійні норми встановлюються для міських умов експлуатації в літній період і коректуються стосовно до конкретних умов.

Лінійні норми витрат автомобільного палива та умови їх застосування розробляютьсяНІІПіН Держплану СССPспільно з зацікавленими міністерствами і відомствами СССPі союзних республік...Лінійне зростання

Лінійне зростання свідчить про те, що позитивний стовп стає однорідним і що його поздовжнє електричне поле залишається постійним. Однорідність може бути перевірена також вимірюванням інтенсивностівипускається світла па одиницю довжини стовпа, яка виявляється постійною...Лінійність - перетворювач

Лінійність перетворювача по сигнальному входу зберігається до ампліг, ТУД сигналу, рівних 0 1 амплітуди напруги гетеродина, тобто при опту. Ця обставина вимагає отримання від УВЧ мінімально необ - дімого длязаданої чутливості посилення та наявності його автоматичного регулювання...Лінійність - шкала

Лінійність шкали при даному способі виходить хорошою.

Лінійність шкали спідометра можна поліпшити, використовуючи для живлення пристрою джерело напругою 9 В - батарею Корунд, Крона або 7Д - 0...Лінійна ділянка - графік

Лінійна ділянка графіка і є лінійна область (або лінійний динамічний діапазон) детектора. Таким чином, лінійність детектора відповідає інтервалу концентрацій від нижнього порогу чутливості до концентрації, приякої починається помітне відхилення зазначеної вище пропорційній залежності...