А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Запитальна форма

Запитальна форма утворюється шляхом перестановки: дієслово ставиться перед підметом...Вибір - режим - сушка

Вибір режиму сушіння обумовлюється технологічними вимогами до одержуваному продукту і економічними показниками роботи установки...Абсолютний етиловий ефір

Абсолютний етиловий ефір отримують так. Зневоднюють протягом 1 - 2 тижнів 1 - 2 л товарного етилового ефіру над хлористим кальцієм, узятим в кількості10% від ваги ефіру...Внутрішнє якість

Внутрішні якості кожної системи характеризуються системно-компонентним, системно-структурним, системно-функціональним і системно-інтегративним аспектами...Відновлювальний елемент

Відновлювальний елемент здійснює перетворення дискретної послідовності у (п - 7), яка формується в обчислювальному пристрої в безперервний сигнал, який подається на виконавчий механізм...Апвелінг

Апвелінг - підйом холодних вод з глибини океану, коли вітри переміщують воду від крутого материкового схилу, а натомість їй з глибини піднімається вода, збагачена біогенними елементами...Банківська асоціація

Банківська асоціація, метою якої є стимулювання економії і заощаджень серед населення...Вибір - конкретний елемент

Вибір конкретних елементів для даної електронної схеми визначається в першу чергу необхідним номінальним значенням основного параметра елемента (наприклад, опором або ємністю) і його допустимим відхиленням...Абсорбційна камера

Абсорбційна камера являє собою сталевий горизонтальний скруббер, встановлений на залізобетонному піддоні...Воднево-кисневий елемент

Воднево-кисневий елемент складається з водневого і кисневого електродів, опущених в водний розчин електроліту...Вхідна взаємна провідність

Вхідні і взаємні провідності можуть бути визначені розрахунковим і досвідченим шляхами...Вибір - робоча поза

Вибір робочої пози обумовлюється величиною фізичних зусиль: якщо вони не перевищують 5 кг, то раціональніше працювати сидячи; при фізичних зусиллях від 5 до 10 кг раціональніше працювати, періодично змінюючи позу - то сидячи, то стоячи; при зусиллях від 10 до 20 кг робота стоячи сприяє використанню сили тяжіння самого робітника і дозволяє підключити до роботи велику частину м'язової маси...Валентний кристал

Валентні кристали, прототипом яких є алмаз характеризуються сильно вираженою спрямованістю валентностей...Вхід - вольтметр

Вхід вольтметра (гніздо ПО) замикається і включається тумблер АНОД. Обертанням осі резистора R148 встановлюють стрілку приладу ІП-1 в нульове положення...Ад'юнкт

Ад'юнкт Д /г виходить з визначника Д видаленням k - ro шляху, а оскільки в даному випадку має місце єдиний прямий шлях 1 ьто порядок чисельника передавальної функції W ц завжди буде на одиницю менше порядку знаменника...Всесоюзний з'їзд - колгоспник

Всесоюзний з'їзд колгоспників скликається не рідше ніж один раз на п'ять років. Via міру необхідності на вимогу не менш як однієї третини колгоспів може скликатися позачерговий з'їзд колгоспників...Вандерліп

Вандерліп від 17 березня 1921 В. І. Ленін писав: Ви знаєте, яке значення ми надаємо нашим майбутнім діловим відносинам з Америкою (стор...Вудхалл

Тижневик Вудхалл і Клафлін) - американський тижневик, видавався в 1870 - 1876 рр. в Нью-Йорку буржуазними феміністками В...Апларат

Апларат АКД-55 розроблений в Ленінградському електротехнічному інституті ім...Временіподобная крива

Временіподобная крива, яка також часто називається світової лінією, може бути визначена за допомогою рівнянь виду х х (т), де т, взагалі кажучи, - довільний параметр...