А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Загальна маса - проба

Загальна маса проби повинні бути 60 кг. Від партії солі, зануреної в вагони, пробу відбирають щупом з шести різних точок кожного вагона...Знайдена пряма

Знайдені прямі є межами насипу, від яких починають її відсипання.

Знайдені прямі є межами насипу, звідки починають її відсипання...Збільшення - час - життя

Збільшення часу життя залежить зазвичай від обсягу наповнювачів.

Зміна потенційної енергії вздовж координати реакції...Загальна норма - амортизаційні відрахування

Загальна норма амортизаційних відрахувань складається з двох частин.

Відрахування на амортизацію встановлюють множенням вартості обладнання або споруди на загальну норму амортизаційних відрахувань (навідновлення і капітальний ремонт) для даного виду обладнання або споруди...Знайдене обертання

Величини знайдених обертань суть не що інше, як сума швидкостей двох витікань щодо точок О і О, поміщених на початку і кінці елемента dz і мають коефіцієнти - а й - f - a...Збільшення - час - відпускання

Збільшення часу відпускання досягається збільшенням ходу якоря, зменшенням протидіючого зусилля до кінця ходу якоря, а також збільшенням коефіцієнта запасу...Загальна середу

Загальна середу або макросередовище - це найширша і найскладніша область, що впливає на організацію, і саме на ній ми сфокусуємося в цій главі...Збільшення - час - релаксація

Збільшення часу релаксації, затримка плинності при незмінній довжині зразка сприяють підвищенню однорідності напруженого стану і дають можливість проводити випробування при більш високих швидкостях, поки небуде досягнута така нерівномірність деформаційного стану по довжині зразка, що відбудеться його руйнування внаслідок вичерпання ресурсу пластичності поблизу навантажувати перетину...Збільшення - ви-хід

У деяких випадках метал, що знаходиться в надставці, штучно підігрівають газовим пальником або вводять в неї невелику кількість термітного суміші...Збільшення - виліт - електрод

Збільшення вильоту електрода дозволяє, не змінюючи струму, підвищити швидкість подачі дроту. Це призводить до збільшення кількості наплавленого металу і зменшенню глибини проплавлення...Загальне бібліотекознавство

Загальне бібліотекознавство вивчає проблеми організації суспільного користування книгами, розглядаючи при цьому бібліотечну систему як цілісне явище...Збільшення - висота

Збільшення висоти в два рази збільшує момент опору в чотири рази, відповідно зменшуються напруги.

Збільшення висоти (площі) одного з піків на кінцевій хроматограмі без зміни їх числа може бутивикликано і випадковим накладенням...Збільшення - висота - ребро

Збільшення висоти ребер, достигавшееся в даному випадку збільшенням їх зовнішнього діаметра d, до певної межі позитивно позначається на тепловіддачі; при подальшому зростанні висоти ребер (d5Q мм) опіршвидко збільшується, і застосування високих ребер стає неефективним...Загальне математичне забезпечення

Загальне математичне забезпечення розробляється, як правило, для певного класу Нд, і параметри останніх істотним чином впливають на його структуру та зміст...Збільшення - витяжка

Збільшення витяжки спочатку призводить до зростання двопроменезаломлення, але потім двулучепреломленіе знову зменшується, так як орієнтація стає все більш безладної...Загальне загострення

Загальне загострення на світовому ринку, що пояснюється, головним чином, змінами промислового становища Західної Європи в бік кризи, що перейшло в 1908 році в форму депресії, і революційними рухами на Сході, що знаменуютьсобою створення національних капіталістичних держав, посилює конкуренцію, веде до почастішання міжнародних зіткнень, загострюючи цим класове протиріччя між буржуазією і пролетаріатом і роблячи загальну міжнародну обстановку все більш революційною...Збільшення - вихід - продукція

Збільшення виходу продукції з ферм служить показником, який зазвичай цитують в якості доказу вигідності регулювання чисельності шкідливих організмів...Загальна освіта

Загальна освіта діти отримують також в школах-інтернатах. Фінансування шкіл-інтернатів (зарплата вчителів, вихователів та ін персоналу, харчування вихованців, придбання для них одягу, білизни та постільних речей,господарські, навчальні та ін витрати), включаючи фінансування будівництва та обладнання цих шкіл, проводиться з державного бюджету...Збільшення - в'язкість - перекачиваемая рідина

Збільшення в'язкості рідини, що перекачується при будь-якому витраті призводить до зниження напору і коефіцієнта корисної дії насоса...Загальне обстеження

Загальне обстеження проводять в проектах реконструкції забудови з метою отримання вичерпних відомостей про кожному будинку, що входить в цю забудову...