А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Потік - збудливий світло

Потік збуджуючого світла //, навпаки, Дає потоки люмінесценції J u - kb - з коливаннями вздовж осі z, і Jyii - an - з ко лебанія вздовж осі у...Потік - газова суміш

Потік газової суміші охолоджує чутливий елемент, виконаний з металу з великим температурним коефіцієнтом опору, і тим самим змінює його електричний опір...Потік - газова фаза

Потоки газової фази з колони і сепаратора С-2 змішуються і після рекуперації холоду в теплообміннику Т-1 послідовно стискуються в компресорі детандерна агрегату і в дотискувальної компресорної станції...Потік - гелій

Потоки гелію і азоту з балонів /і 2 подаються в певному співвідношенні в змішувач 3 з якого газова суміш надходить в порівняльну камеру детектора 6 і далі в колонку 8 з досліджуваним адсорбентом, в якій при охолодженнівідбувається адсорбція азоту...Потік - деталь

Потік деталей, що виходять з бункера, можна легко зупиняти найпростішими способами, наприклад за допомогою легкої заслінки, не побоюючись поломки механізмів бункера...Потік - дифузія

Потік дифузії г в моль /сек, помножений на молекулярну вагу, рівний потоку дифузії, вираженого в г /сек.

Дифузійна трубка-дозатор...Потік - завдання

Потік завдань[Workflow ]- Автоматизація програми виробничої діяльності (в цілому або окремої її частини), що дозволяє передавати документи, інформацію або завдання від одного учасника виробничого процесу іншому длявиконання певних дій відповідно до процедурними правилами[/Workflow]...Потік - інфрачервоні променів

Потік інфрачервоних променів, що проникають через кювету з аналізованих газом, послаблюється за рахунок часткового його поглинання, причому ступінь цього ослаблення залежить від концентрації газу...Потік - каталізатор

Потік каталізатора позначимо GK, його теплоємність ск.

Принципова схема установки каталітичного крекінгу з рухомим. Потоки каталізатора і сировини описуються роздільно...Потік - компонент

Потік компонента В до поверхні (qB) в початковий момент часу дорівнює нулю. Швидкість же реакції (w) на поверхні максимальна. У міру зменшення св на поверхні швидкість реакції убуває, а потік зростає...Потік - зворотна послідовність

Потік зворотній послідовності обертається щодо ротора з подвійною синхронною швидкістю і наводить струми подвійний частоти в обмотці збудження і в сталевому тілі ротора (ряс...Потік - оперативна інформація

Потоки оперативної інформації як зовнішні, так і внутрішні, що містять змінну інформацію про стан керованого об'єкта в реальному масштабі часу, а також інформацію про сам процес управління,перетворюються R поточні масиви, які використовуються в процесі вирішення завдань функціональних підсистем АСУнефтеснабPСФСPна ЕОМ з подальшою видачею результатів рішення апарату управління ГлавнефтеснабPСФСP...Потік - основний носій - заряд

Потік основних носіїв заряду переміщається в каналі, що представляє напівпровідник п - або р-типу. Управління потоком основних носіїв здійснюється зміною поперечного перерізу каналу під дієюелектричного поля керуючого електрода...Потік - відмова - елемент

Потік відмов елементів є потоком з обмеженим післядією.

Потік відмов елементів агрегату в розглянутому випадку є нестаціонарним пуассоновским...Потік - продукт - горіння

Потік продуктів горіння за викривленим фронтом полум'я виявляється вихровим, навіть якщо рух холодної горючої суміші є потенційним...Потік - розсіювання - додатковий полюс

Потік розсіювання додаткових полюсів в 2 - 3 рази перевищує комутуючих потік.

Конструкція магнітної системи малопотужних машин. Щоб зменшити потік розсіювання додаткових полюсів, котушку наближають до поверхні якоря...Потік - реагент

Потік реагентів проходить через реактор.

Потоки реагентів повинні вводитися в реакційну трубку таким чином, щоб час повного перемішування з основним потоком було мінімальним; час змішування має бути суттєвокоротше часу напівперетворення реагентів у досліджуваній реакції...Потік - рентгенівське випромінювання

Потік рентгенівського випромінювання від цього джерела дорівнює 3 - Ю8 К-фотон /см - сек на відстані 305 см, що приблизно вдвічі менше виходу джерела оптимальних розмірів...Потік - сірчистий газ

Потоки сірчистого газу F і окислювача З розподіляються між усіма шарами каталізатора.

Pезультати рішення задачі про оптимальний розподіл навантаження...Потік - стиснений газ

Потік стисненого газу (наприклад, повітря) підводиться до соплових введенню, розташованому відносно до стінки труби. У трубі газ закручується в спірально рухомий потік...