А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Масив - прихід

Масив приходу і витрати матеріалів сортується за кодами складів, балансових рахунків, субрахунків і кодам матеріалів...Масив - умовно-постійна інформація

Масиви умовно-постійної інформації утворюють дані, розглянуті в цій главі: бібліотека конструктивних елементів пристосувань, бібліотека типових зображень, каталог відомостей про устаткування,нормативно-довідкова інформація, відомості про виробництво пристосувань і ін Це масиви різних, слабо піддаються змінам констант або програмні модулі, що містять функціональні залежності для визначення різних змінних даних про компонентиінформаційної бази...Масив - осередок

Масиви осередків (cell array), так само як і структури, дозволяють об'єднати в одній змінній різнорідні дані.

Масиви осередків МЯ (про один їх окремому випадку вже згадувалося в розд...Масова частка - свинець

Масова частка свинцю в бронзах марок БрО10Ц2 і БрО8Ц4 за узгодженням виготовлювача зі споживачем допускається до 1 5% верб загальну суму домішок не входить...Масова частка - частка

Масові частки частинок, наведені в цій таблиці, визначалися на основі дисперсного аналізу ряду проб летючого попелу на сепараторі типу Бахко...Масова література

Масова література, десятки пудів - цей ваш бойовий клич є не що інше, як саме вигаданий рецепт для лікування вас з боку від вашої власної неактивності...Масове обурення

Масове обурення політикою правих призвело 18 березня 1876 до парламентської революції, в результаті якої до влади прийшла ліва партія, яка представляла в основному інтереси нових торгово-промислових і фінансових груп...Масовість - застосування

Масовість застосування цих сталей (будівництво, газопровідні труби великого діаметру, суднобудування) та можливість зниження маси виготовлених виробів роблять впровадження контрольованої прокатки важливим завданням...Массопередачі

Массопередачи до крапель it з крапель останнім часом досліджується досить інтенсивно. У результаті стає більш зрозумілим вплив різних факторів на массопередачи в окремі моменти існування краплі...Маси - адсорбент

Маси адсорбенту Мул 1г припадають на одиницю площі тарілок, і середня швидкість десорбується агента w в десорбері вибираються таким чином, щоб забезпечити якісне кипіння адсорбенту на тарілках...Маси - ізотоп

Маси ізотопів, необхідні для вирішення багатьох з вміщених тут завдань, можна знайти в довідниках з фізики та хімії.

Маси ізотопів вимірюються у фізичній шкалою по відношенню до маси ізотопу 16О, якому приписується величина16000000 атомних одиниць маси (а...Маси - покриття

Маси покриття визначають в електролізерах, з'єднаних послідовно.

Маси покриття визначають в електролізерах, приєднаних послідовно...Маси - розчинена речовина

Маси розчинених речовин, принесені річковими водами в моря, щорічно досягають колосальних цифр. Так, наприклад, річка Дон щорічно вносить в Азовське море близько 1610е кг розчинних речовин, головним чином, кальцієвих,магнієвих і натрієвих солей...Маси - ядро ​​

Маси ядер не грають першорядної ролі в хімічних перетвореннях, так як сили взаємодії визначаються скоріше електронними та ядерними зарядами, ніж масами...Мастика - марка

Мастики марок 4 і 7 рекомендується застосовувати для виробництва робіт при температурі повітря до - 15 С, мастики марок 5 і 6 - ДО - 25 С...Мастикових покрівлях

Мастичні покрівлі допускається виконувати в поєднанні з рулонними покрівельними матеріалами.

Мастичні покрівлі застосовують при тих же ухилах схилів, що і рулонні...Масштаб - величина

Масштаби величин, що входять в умови однозначності, повинні бути узгоджені з вибраними масштабами для величин полів. Внутрішні граничні умови на поверхнях розділу середовищ, якщо матеріали і розміри середовищ обрані правильно,виконуються самі собою в силу однакової природи явищ в моделі і оригіналі...Масштаб - графік

Масштаби графіка зручніше взяти такі: 1 см дорівнює 0 1 в і 1 см дорівнює десяти розподілам міліамперметра.

Масштаб графіка по обидва координатним осям повинен бути витриманий у певних співвідношеннях...Масштаб - діяльність - фірма

Масштаби діяльності фірми і особливості планування обмежують або, навпаки, розширюють можливості планування в організації...Масштаб - вимір

Масштаби вимірювань часу значно зросли внаслідок збільшення потреби в них в різних галузях господарства, особливо у зв'язку з розвитком машинної техніки...