А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Математичне сподівання - випадковий процес

Математичне сподівання випадкового процесу характеризує середню траєкторію всіх можливих його реалізацій, а його дисперсія або середнє квадратичне відхилення - розкид реалізацій щодосередньої траєкторії...Математичний опис - модель

Математичний опис моделі[уравнения (10.5), (10.7) и (10.10) ]наведено в розд 10.3. У гл.

Математичний опис моделей для нестаціонарних умов руху потоків дано в табл...Матеріал - лінза

Матеріал лінз - сталь вуглецева, хромомолібденових, хромо-марганцева, хромомолібденоволь-фрамовая; вибір матеріалу залежить від тиску і інтервалу температур...Математичний опис - хіміко-технологічний процес

Математичні описи хіміко-технологічних процесів можуть бути отримані на основі аналізу наявних експериментальних даних різними способами...Матеріал - модель

Матеріал моделі (поверхневий шар) внаслідок своєї низької теплопровідності змінює температуру на меншу величину: 424 С при навантаженні і - 2 8 С при скиданні тиску...Матеріал - наконечник

Матеріал наконечника повинен володіти хорошою теплопровідністю для швидкого розподілу по всьому об'єму наконечника теплової енергії, отриманої однією з ділянок поверхні його каналу...Матеріалістична психологія

Матеріалістична психологія не заперечує відомої ролі в творчому процесі неусвідомлюваних дій; разом з тим вона виходить з того, що творчість в його розвинених формах є результатом праці...Матеріал - наукове дослідження

Матеріали наукових досліджень такого характеру можуть бути оформлені у вигляді звіту по темі, монографічних досліджень, статей і повідомлень, що публікуються в періодичній пресі...Матеріальна духовна потреба - людина

Матеріальні і духовні потреби людини складають основу мотивів його поведінки. Створити мотиви - значить перетворити потреби людини в стимули до трудової діяльності...Матеріал - оболонка

Матеріал оболонки, як правило, працює за межею пружності. Тому працездатність оболонки камери залежить не тільки від силового впливу в робочому режимі, але і від послідовності навантаження оболонки в процесівиготовлення та випробування двигуна...Матеріальний тепловий потік

Матеріальні і теплові потоки визначаємо з відповідних рівнянь матеріальних і теплових балансів вузла ректифікації та окремих апаратів, а координати полюсів для різних секцій колони - з матеріальних ітеплових балансів відповідних ділянок колон...Матеріал - оправлення

Матеріал оправок повинен мати також достатню теплопровідність, тому що в противному випадку в процесі роботи на поверхні її з'являються дрібні термічні тріщини, службовці вогнищами налипання металу...Матрична організація

Матрична організація намагається вирішити недоліки лінійної організації через відкриті зв'язку на всіх рівнях і знаходження керуючих під подвійною відповідальністю...Можлива неполадка

Можливі неполадки і несправності в елементах автоматики газифікованих котлів стріли і Стребеля.

Можливі неполадки в роботі щокових, конусних, молоткових і роторних дробарок, їх причини та способи усуненнянаведені в Додатку 1 (стор...Матеріал - відбивач

Матеріал відбивача повинен, крім того, володіти міннм.

Зміна потоку зворотного розсіювання бета-випромінювання /Og в залежності від товщини покриття h і основи h...Матричний оператор

Матричні оператори дозволяють вводити значення масивів, друкувати масиви, привласнювати масивам значення констант з DATA або значення іншого масиву (тільки для числових масивів, а для символьних використовується оператор MAT COPY),значення 0 і 1 а також значення одиничної матриці...Матеріал - плівка

Матеріал плівок часто характеризується високим ступенем кристалічності і орієнтацією молекул в напрямку витяжки в процесі вироб-ва...Машинний процес

Машинні процеси здійснюються машиною, робочим органом якої управляє робочий без докладання фізичних зусиль. Допоміжні операції при цьому можуть виконуватися вручну або з частковою механізацією...Можлива невідповідність

Можлива невідповідність на одиницю сумарних втрат сумі навантажувальних втрат і втрат холостого ходу пояснюється округленням значень на друку...Матеріал - поршневе кільце

Матеріал поршневих кілець повинен володіти зносостійкістю. При иа-пряжегаіях, що виникають в експлуатації на робочих поверхнях кільця, на матеріалі повинна утворюватися і тривало зберігатися гладка дзеркальнаробоча поверхня, що забезпечує гарне ковзання...