А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Фенілендіамін

Фенілендіамін використовують для синтезу гетероциклічних сполук.

Фенілендіамін слід використовувати хорошої якості, так як при проведенні синтезу з технічним діамніом потрібно багаторазова очищення продуктукип'ятінням з новими порціями активованого вугілля, що значно зменшує вихід карбинола...Фенілкарбінол

Фенілкарбінол 250 Фенілметан 225 Фенілметанол 250 фенілсаліцілат 264 Феноксільіий радикал 242 Фенол 243 Феноли 239 їв.

Фенілендіамін 408 Фенілкарбінол 375 Фенілметан 343 Феннлметанол 374 Фенілетанол 375 Феноксазін 511512 Феноксазінового підстависіль 512 Феноксільний радикал 364 Феноксиметилпеніцилін 494 Феноли 360 їв...Фенілпірідін

Фенілпірідін може бути легко отриманий дією на піридин феніл-літію.

Фенілпірідін; г) йодид N-метілпірідінія; д) 2-пірідон; з) 5-бромхінолін; до) 1-аміноізохінолін...Фенілтіогідантоін

Аміноацільние похідні фенілтіогідантоінов неважко ідентифікувати і кількісно визначити. Pеакціі амінокислот з фенілізотіоціа-НАТОм, так само як і реакції з ДНФБ, часто використовуються в структурних дослідженнях...Феноксікіслоти

Феноксікіслоти та їх похідні.

Похідні феноксікіслоти, наприклад 2 4 - Д і 2М - 4Х, при впливі на чутливі рослини ін-гібіруют як окислювання, так і фосфорилювання в мітохондріях, пригнічують природне підвищенняактивності пероксидази, яке спостерігається зі збільшенням віку тканин...Фенол - дають

Феноли дають характерне для всіх фенолів фарбування з водним розчиномPеС1ч внаслідок утворення комплексних солей (див...Фенолоксідаз

Фенолоксідази можна розділити на дві групи - поліфене-лази, або тирозинази, і лаккази.

Фенолоксідази, ймовірно, викликають зміну кольору пошкоджених тканин...Фенолят-іони

Фенолят-іони, подібно енолят-іонам, являють собою типові амбідентние аніони, у яких заряд делокалізован між атомом кисню і атомами вуглецю в орто - і пара-положеннях бензольного кільця...Фентіазін

Фентіазін дає двуосновних кислоту, причому обидві вступають групи займають дару-положення по відношенню до іміногруппе, і незначна кількість тріосновной кислоти, в якій карбоксібензоіль-ний залишок з'єднаний з азотом...Фенчер

Фенчер і Льюїс (Fancher and Lewis)[11.26]представили дані за течією рідин в пористому середовищі і встановили ту ж термінологію ламінарного турбулентної течії...Феодальна рента

Феодальна рента, як уже вказувалося, ви-ступала в тPех формах: відробітковій, продук-в капіталістичну печних і грошової. Грошова рента характерна для періоду розкладу феодалізму і швидкого розвитку товарно-грошових відносин...Фербенкс

Фербенкс і Фалько) з нерухомо встановленими окремими ваговими механізмами, тобто В. Шенка) з пересувними елементами (вагами), що дозволяють робити зважування паровозів будь-якої серії в межах своєї вантажопідйомності...Ферзь

Ферзь на шаховій дошці атакує всі поля, що знаходяться з ним на одній горизонталі, на одній вертикалі або на одній діагоналі...Ферма - цех

Ферми цехів, розташованих в районі джерел пилового-ділення (доменних печей, конверторів томасівського і бесемерівського виробництв), слід розраховувати на навантаження від виробничих виносів і пилу, відносячи її до основнихвпливів...Фермент - бактерія

Ферменти бактерій здатні каталізувати перенесення КоА від ряду низькомолекулярних жирних кислот до оцтової чи бурштинової кислот...Фермент - шардінгер

Фермент Шардінгера не робить ніякого впливу на молекулярний водень і переносить на відповідні субстрати тільки активний водень, що утворюється при розщепленні води...Ферментативна обробка

Ферментативна обробка високоспецифічним, а лізис проходить в м'яких умовах. Поки використання ферментів для лізису клітин стримується їх високою вартістю, але із застосуванням ре-комбінантних мікроорганізмів дляпромислового синтезу ферментів, що руйнують клітинні стінки, ця проблема буде вирішена...Ферментативне освіту

Ферментативне освіту а-кетолов також є поширеною реакцією; ця реакція каталізується, мабуть, багатьма карбокси-лазами та дегідрогеназ а-кетокислот...Фермі-взаємодія

Фермі-взаємодія електронного спина з ядром призводить до додаткового розщеплення ядерних рівнів, стор

Фермі-взаємодією називається безпосередню взаємодію чотирьох фермионов один з одним...Фермі-частка

Фермі-частинки поводяться зовсім інакше. Подивимося, що станеться, якщо ми спробуємо помістити дві ферми-частинки в один і той же стан...