А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Аварійно-попереджувальна сигналізація

Аварійно-попереджувальна сигналізація і захист вступають в дію при виникненні таких змін в агрегаті розвиток яких може швидко викликати аварію...Хвилі - тиск

Хвилі тиску, які супроводжують всі явища гідравлічного удару, описані у великій літературі наявної на цю тему...Вибір - структура - управління

Вибір структури управління комплексом підсистем, що входять в складну систему, розглянемо на прикладі одного з варіантів організації ієрархічної системи автоматичного управління хімічним комбінатом...Більш тонкий ефект

Більш тонкий ефект полягає в поведінці молекул при плавлений...Балковий кран

Балкові крани (рис. 1.1 б) складаються з їздовий двотаврової балки, підвішеною до опорних візків, що переміщуються по нижніх полиць підкранових балок...Внутрішня хвиля

Для внутрішніх хвиль, якими буквально пронизана майже вся товща вод Світового океану, істотно наявність зміна щільності в полі сили тяжіння...Англійський фізик

Англійський фізик і лікар Томас Юнг (1773 - 1829) предлагаетдля пояснення явища інтерференції хвильову теорію світла...Асинхронний двійковий лічильник

Асинхронний двійковий лічильник може бути реалізований у вигляді ланцюжка тригерів (як показано на рис...Вибір - трансформатор - ток

Вибір трансформаторів струму здійснюється відповідно до зазначених вимог для умов роботи схеми після спрацьовування захисту...Запитальна форма

Запитальна форма утворюється шляхом перестановки: дієслово ставиться перед підметом...Вибір - режим - сушка

Вибір режиму сушіння обумовлюється технологічними вимогами до одержуваному продукту і економічними показниками роботи установки...Абсолютний етиловий ефір

Абсолютний етиловий ефір отримують так. Зневоднюють протягом 1 - 2 тижнів 1 - 2 л товарного етилового ефіру над хлористим кальцієм, узятим в кількості10% від ваги ефіру...Внутрішнє якість

Внутрішні якості кожної системи характеризуються системно-компонентним, системно-структурним, системно-функціональним і системно-інтегративним аспектами...Відновлювальний елемент

Відновлювальний елемент здійснює перетворення дискретної послідовності у (п - 7), яка формується в обчислювальному пристрої в безперервний сигнал, який подається на виконавчий механізм...Апвелінг

Апвелінг - підйом холодних вод з глибини океану, коли вітри переміщують воду від крутого материкового схилу, а натомість їй з глибини піднімається вода, збагачена біогенними елементами...Банківська асоціація

Банківська асоціація, метою якої є стимулювання економії і заощаджень серед населення...Вибір - конкретний елемент

Вибір конкретних елементів для даної електронної схеми визначається в першу чергу необхідним номінальним значенням основного параметра елемента (наприклад, опором або ємністю) і його допустимим відхиленням...Абсорбційна камера

Абсорбційна камера являє собою сталевий горизонтальний скруббер, встановлений на залізобетонному піддоні...Воднево-кисневий елемент

Воднево-кисневий елемент складається з водневого і кисневого електродів, опущених в водний розчин електроліту...Вхідна взаємна провідність

Вхідні і взаємні провідності можуть бути визначені розрахунковим і досвідченим шляхами...