А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Текстовий курсор

Текстовий курсор може бути встановлений клацанням миші в будь-якій точці тексту для видалення прилеглих елементів клавішами Backspace або Del, a також інших дій...Текстовий редактор

Текстовий редактор може використовуватися для редагування файлів із записами фіксованої і змінної довжини.

Текстовий редактор забезпечує можливість роботи з двома форматами екрану: звичайним та спеціальним,надає користувачеві деякі додаткові зручності при редагуванні файлів...Телеграфний маніпуляція

Телеграфний маніпуляція може здійснюватись і не в ланцюзі антени. Якщо в потужному радіотелеграфного передавачі між генератором і антеною стоїть підсилювач (він може бути і багатокаскадного), то телеграфний ключ в ланцюзі антениповинен був би маніпулювати великими струмами, перебуваючи при цьому під великою напругою, Щоб уникнути цього, телеграфний ключ можна поставити на вході підсилювача, який при цьому буде підсилювати не коливання (2), а телеграфний радіосигнал...Телеграфний телефонна лінія

Телеграфні і телефонні лінії за своїм значенням поділяються на три класи.

Класифікація пристроїв введення інформації за принципом роботи...Телекомунікаційне обладнання

Телекомунікаційне обладнання класифікується у відповідності з категорією користувача.

Система забезпечує управління змішаним телекомунікаційним обладнанням, єдину базу даних для всіхприкладних програм, одночасне виконання різних програм, керований доступ до баз даних, управління ресурсами для забезпечення безперервної роботи системи, управління пріоритетами обробки...Телефонна телеграфна лінія

Телефонні і телеграфні лінії (лінії електропровідного зв'язку), лінії телекерування, телевимірювань і сигналізації (лінії телемеханіки), радіотрансляційні лінії призначені для передачі інформації (повідомлень,відомостей) за допомогою електричних сигналів...Телефонний маркетинг

Телефонний маркетинг широко використовується у відносинах між підприємствами з метою виявлення кваліфікованих потенційних покупців (qualified lead), скорочення транспортних та інших витрат, пов'язаних з особистою продажем...Телефонний номер

Телефонні номери в місті N складаються їх п'яти цифр, причому перша цифра не є нулем. Щасливим називається такий номер, в якому всі цифри різні і розташовані в порядку спадання або зростаючому порядку...Температурна амплітуда

Карти температурних амплітуд відображають в ізолініях регіональні закономірності зміни температури в часі на певній глибині і для певних періодів...Температурна нерівномірність

Температурні нерівномірності з'являються: при введенні в барабан холодної живильної води без парової сорочки в місці введення; при незадовільному розподілі живильної води в барабані; несправності системирозподілу живильної води в барабані; при розпалюванні і в режимі гарячого резерву з періодичними підживлення і великою витратою води; подачі холодної води на заповнення неостиглого після зупину котла; упускаючи води; попаданні при аваріях перегрітої пари зворотнимходом в барабани (особливо в сухопарник); ушкодженнях (обвалах) обмурівки, що захищає від обігріву заклепувальний шов нижнього барабана...Температурна область - кристалізація

Температурна область кристалізації, окреслена в координатах СPК-температура і служить практичної мірою кристалізаційної здатності...Температурна стабільність

Температурна стабільність позамежних хвилеводно-діелектріческнх фільтрів //Pадіотехніка.

Температурна стабільність досягається в даній схемі легко, оскільки пускові властивості тиристорів порівняно малозалежать від температури...Температурний дрейф

Температурний дрейф R1 безпосередньо впливає на точність перетворення і повинен бути мінімальний. Діапазон регулювання опору R5 повинен знаходитися в межах 10 - 100 кОм, а його температурний дрейф не повинен перевищувати 10 - 4 /С...Температурний режим - кування

Температурні режими кування п термічної обробки встановлюють залежно від марки сталі, з якої виготовляють шток...Температурний режим - опалюване приміщення

Температурний режим опалювального приміщення в основному залежить від температури зовнішнього повітря, швидкості і напряму вітру, сонячної радіації, присутності: В приміщенні різної кількості людей івід теплоаккумулирующей здатності будівельних огорож...Температурний режим - охолодження

Температурний режим охолодження є чинником, що впливає як на параметри робочого процесу, потужність і економічність двигуна, так і на знос його деталей...Температурний режим - розчинення

Температурний режим розчинення відіграє надзвичайно важливу роль, оскільки при підвищенні температури збільшується концентрація насичення КС1 і зростає швидкість розчинення...Температурний режим - сушка

Температурний режим сушіння робить винятково великий вплив на ступінь проклейки паперу каніфольним клеєм. З підвищенням температури сушіння підвищується гідро-фобізація самих волокон...Теоретико-множинне об'єднання

Теоретико-множинне об'єднання всіх циклічних груп, розташованих навколо ідемпотента, є групою і містить в якості підгрупи кожну підгрупу моноіда, розташовану навколо цього ідемпотента...Теоретична база - метод

Теоретична база методу - 1 - й закон термодинаміки, закон збереження і перетворення енергії. Виходили з того, що вся енергія, загублена в насосі, нагріває робочу рідину і корпус насоса і може бути оцінена по перепадутемператур рідини на вході і виході насоса...