А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Потенціал - платиновий електрод

Потенціал платинового електрода в розчині біхромату погано відтворюємо і має тенденцію повільно змінюватися. Більш того, потенціал нечутливий до змін концентрації СГШ і не перебуває в лінійнійЗалежно від рН, що варто було б очікувати...Потенціал - напівреакцій

Потенціали напівреакцій вже розраховані на один електрон і тому не повинні попередньо змінюватися при підсумовуванні відповідних напівреакцій...Потенціал - протікання

Потенціали протікання ще не дуже детально вивчені. Невидимому їм слід приписати електричний заряд води у водоспадах, який часто досягає значної величини...Потенціал - розряд - водень

Потенціал розряду водню характеризується останніми горизонтальними ділянками обох кривих.

Зі зменшенням концентрації іонів водню в розчині потенціал розряду водню на катоді стає більшелектронегативний, і росте вихід металу по струму...Потенціал - ртуть

Потенціал ртуті залежить тільки від концентрації іонів закисному ртуті в розчині: концентрація Hg2 не змінюється, тому й потенціал ртуті є постійною величиною...Потенціал - шар

Потенціал антенного шару (або антенний потенціал) будується наступним чином.

Пониження потенціалу шару п призводить до того, що з шару р в шар п інжектується більше дірок...Потенціал - гальмування

Потенціал гальмування обертанню СН3 - груп по аналогії з пропаном[20J принят равным 3300 кал /моль.

В потенциал торможения у галогенэтанов водородная связь, очевидно, не делает вклада, но она играет роль в соединениях типа зтиленхлоргидрина С1Н2С - СН2ОН, потому что, как показали Мидзусима и соавторы в 1954 г...Потенціал - хингидрона електрод

Потенціали хингидронного електрода для різних температур наступні.

Потенціал хингидронного електрода встановлюється швидко, проте в присутності сильних окислювачів і відновників (окісних солейзаліза, закисному солей титану, концентрованих розчинів азотної і хромової кислот і ін) хінгід-ронний електрод використовувати не можна...Потенціал - цинк

Потенціал цинку в залежності від температури змінюється значно швидше і на більшу величину, ніж потенціал заліза, досягаючи значень від - 036 до - 025 В...Потенціал - емітер

Потенціали емітерів близькі до Е, так як сигнал логічної одиниці знімається з замкненого транзистора, а навантаження на замкнений транзистор досить мала...Потенційна небезпека - дефект

Потенційна небезпека дефекту визначається його формою. Елементи тонкої структури несплошності, за якими проводяться її ідентифікація та оцінка ступеня небезпеки, зокрема гострота краю дефекту, вимірюютьсядесятими і сотими частками міліметра, що не дозволяє робити оцінку цього параметра в застосовуваному для дефектоскопії частотному діапазоні ультразвукових хвиль...Потенційні можливості - застосування

Потенційні можливості застосування і використання водню в нафтопереробці і нафтохімії дуже великі. Водень в процесах сучасної нафтопереробки використовується для наступних цілей: 1) гідроочищеннявід сірки, кисню, азоту; 2) стабілізації нафтопродуктів шляхом гідрування олефінів (стабілізації бензинів і дизельних горючих вторинного походження); 3) гідрогенізації ароматичних вуглеводнів в нафтенові; 4) процесів гідродеалкілірованія алкілзаме-щеннихароматичних вуглеводнів; 5) у процесах гідрокрекінгу, при отриманні мастил процесами гідрогенізації гідрокрекінгу...Потенціометр - тип

Потенціометр типуP368 виконаний у вигляді переносного приладу. Прилад має відлиту з силуміну монтажну панель, До панелі кріпляться всі деталі і вузли приладу...Потенціостата

Потенціостата будують за схемою підсилювача з негативним зворотним зв'язком.

Всі перераховані потенціостата мають по два задатчика постійного потенціалу...Потирання

Потирання скляною паличкою об стінки пробірки прискорює випадання осаду. З розбавлених розчинів він виділяється після нетривалого стояння...Потік - активна потужність

Потоки активної потужності визначаються реактивними опорами, потоки реактивної потужності - активними. Потоки реактивної потужності коригуються в процесі розрахунку напруг у вузлах...Потік - аналізована середу

Потік аналізованої середовища піднімає поплавок 2 (рис. 121), який, досягнувши заданого рівня, перекриває світло від освітлювальної лампочки 1 що йде до фотоелементів 4 і сигнал неузгодженості зникає...Потік - швидкий нейтрон

Потік швидких нейтронів в проектованих швидких реакторах буде становити близько 1016 н /см2 с, що приблизно на три порядки вище, ніж у теплових реакторах...Потік - вектор - індукція

Потік вектора індукції В (магнітний потік) через незамкнену поверхню визначається за тим же правилом, що і потік вектора Е в електростатиці...Потік - поза прикордонний шар

Потік поза прикордонного шару можна розглядати як потенційний. Так як вплив в'язкості призводить до зменшення підйомної сили профілю, то з цього випливає, що еквівалентна платівка фіктивного профілю складає зішвидкістю w кут а, менше кута а між еквівалентної платівкою дійсного профілю і швидкістю w (фіг...