А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Лінія - мультиплет

Лінії мультиплета розташовуються симетрично відносно її центра, положення якого відповідає хімічному зсуву сигналу протонів даної групи.

Інтенсивності ліній мультиплета, викликаного спін-спінової зв'язком зоднією групою ядер, відносяться як коефіцієнти в, розкладанні (а 4 1), де і - число ядер в сусідній групі...Лінія - найшвидшого спуску

Лінії найшвидшого спуску закінчуються лише в тих точках, де функція f (z) має особливість, або вони йдуть в нескінченність.

Дві лінії найшвидшого спуску, що проходять через ці сідло-ші точки (вони обидві дають внесокодного порядку), зображені на фіг...Лінія - напруженість - електростатичне поле

Лінії напруженості електростатичного поля не можуть мати витоку в точці, де відсутня електричний заряд.

Лінії напруженості електростатичного поля починаються на позитивнихелектричних зарядах і закінчуються на негативних електричних зарядах або йдуть у нескінченність...Лінія - обмеження

Лінія обмеження по максимальній потужності генератора Л р. огр соп5 задається в машині одним числом.

Квантільное хеджування. знаходження безлічі успішного хеджування...Лінія - особливість

Лінія особливостей тут являє собою деякий розподіл джерел і стоків. Для бар'єрів, обмежених замкнутим контуром, інтеграл від f (r) в межах від нуля до а повинен бути рівний нулю...Лінія - пар

Лінія пара на діаграмі /- Хдает ентальпію 1 кГ пара в залежності від його складу. Якщо знайти на осі абсцис точку сь яка відповідають складу пара, рівноважного рідкій фазі, заданої точкою а, то тепломісткість цього пара будезображено на діаграмі точкою сг...Лінія - перший порядок

Лінії першого порядку суть прямі, і назад, кожна пряма визначається алгебраіч.

Лінія першого порядку - це пряма.

Лінія першого порядку - це пряма.

Пряма як лінія першого порядку...Лінія - передача - інформація

Лінія передачі інформації: фазний провід електропередачі - земля створюється в'яжи резонансними частотними фільтрами - заградителями і конденсаторами зв'язку дроти електропередачі з автоматичнимінформаційним пристроєм...Лінія - перетин

Лінія перетину дотичної та нормальної площин називається головною нормаллю кривої.

Лінія перетину нормальної і спрямляются площин називається бинормаль кривої...Лінія - перетин - силова площина

Лінія перетину силової площини з площиною поперечного перерізу бруса називається силовою лінією; зі сказаного випливає, що при прямому згині вона збігається з однією з головних центральних осей поперечногоперетину...Лінія - перетин - тіло

Лінії перетину тіл, зображених на рис. 296 можна було б побудувати і інакше, застосувавши горизонтальні площини для однієї пари тіл і фронтальні (ЦК) - для іншої...Лінія - подача - водень

Лінії подачі водню і повітря для детектора 12 також включають фільтри, регулятори тиску, манометри та по два регульованих дроселя. Перед всіма виходами газових ліній з панелі підготовки газів також встановлені фільтри...Лінія - прямий абонент

Лінії прямих абонентів включаються до багаторазове поле як замовних, так і всіх міжміських комутаторів. На замовних комутаторах вони закінчуються гніздами і викличними лампами, а на міжміських - гніздами і лампамизайнятості...Лінія - розріз

Лінії розрізу, що проходять через центр О (еск.

Лінія розрізу повинна наноситися на карту тільки після того, як остання прочитана на тій ділянці, для якого складається розріз - При знайомстві з заляганням порід на досліджуваномуділянці необхідно звернути увагу в першу чергу на визначення типів тектонічних порушень: виділити ділянки горизонтального залягання, ділянки з моноклінального залягання порід, ділянки складчастого будови, ділянки розповсюдження вивержених гірських поріді розривних порушень...Лінія - керівництво

Лінія керівництва, яка в одній ситуації діє добре, в іншій збивається, тому що цикл життя виробу буває то довшою, то коротшою, або необхідні норми часу для удосконалення виробу дуже відрізняються відчасу, потрібного для пуску його в виробництво, чи ринок до одних характеристиках більш чутливий, а до інших - менш...Лінія - синхронізація

Лінії синхронізації TTLTRG і ECLTRG використовуються для взаємної синхронізації модулів, встановлених у Крейт VXI. Вони є лініями загального призначення і по них передаються широкомовні сигнали, що формуються ІМС типу TTL і ECLвідповідно...Лінія - сукупна витрата

Лінія сукупних витрат проходить через точку перетину кривих вартості виконання замовлення і вартості зберігання запасів, вона є мінімальною для замовлення в 400 од...Лінія - спай

Лінії спаю виходять, коли є декілька потоків полімеру в порожнині форми. Кількість спаїв одно N-1 де N - кількість впуску у формі.

Прямоточна трубна головка...Лінія - текстура

Лінії текстури з напрямком руху різця складають кут текстури р2 (фіг.

Залежність коефіцієнта укорочення стружки від швидкості різання. Тільки поблизу ріжучої кромки лінії текстури орієнтовані по іншому...Лінія - титан

Лінія титану збігається зі слабкою лінією заліза 499131 А, тому вміст титану менш 0 1% слід визначати по лінії Ti 499951 А.

Група Ti (мідний електрод. С лініями титану збігаються лінії заліза 499128 і 499912 А, але, незважаючи на це, добрепомітно зміна інтенсивностей ITi і 2Ti при зміні концентрації титану...