А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Початковий уявлення

Первісне уявлення про принцип дії ергаз-ліфта зводилося до того, що підйом рідини в цьому апараті відбувається внаслідок різниці в щільності рідини зовнішнього непора та газованої рідини впідйомній трубі...Поташ

Поташ К2СОз отримують при переробці природного КС1 а також вилуговуванням золи листяних порід дерев та соняшнику. І сульфат, і нітрат натрію, а також сульфат калію у великих кількостях зустрічаються в природі...Потемніння

Потемніння вказує на місця, де розташувалися продукти зносу різця. Знімок характеризує нерівномірний розподіл на поверхні стружки металу, знятого з радіоактивного різця...Потенціал - взаємодія

Потенціал взаємодії в цьому випадку змінюється обернено пропорційно восьмому ступені відстані між молекулами.

Потенціал взаємодії для моделі Шлегля має два мінімуми, розділені піком...Потенціал - внутрішнє обертання

Потенціал внутрішнього обертання V.21); пунктиром показані результати розрахунку за формулою (V.23) при (3040 для прямого і (3045 для тетраедричних кутів...Потенціал - збудження - лінія

Потенціали збудження ліній Кг і Хе мало відрізняються один від одного, потенціали збудження ліній аргону значно вище, ніж у криптону і ксенону...Потенціал - виділення - натрій

Потенціали виділення натрію виражені в вагу.

Термодинамічні розрахунки показують, що в усьому інтервалі найбільш раціональних режимів борування потенціали виділення натрію (напруга розкладання Na2O) більше,ніж бору (напруга розкладання В2О3), тому на катоді буде відбуватися переважне виділення бору...Потенціал - газовий електрод

Потенціал газових електродів залежить від тиску (пропорційного концентрації) газу.

Потенціал газових електродів також визначається тільки нерного-стовскімі стрибками потенціалу, в той час як потенціалиелектродів другого роду включають в себе поряд з нернстовскую ще й контактні потенціали...Потенціал - гравітаційне поле

Потенціал гравітаційного поля від'ємний. Це означає, що він зростає в міру віддалення від тяжіє маси. Цим гравітаційне поле відрізняється від електричного, для якого потенціал позитивний і зменшуєтьсяпо мірі віддалення від зарядженого тіла...Потенціал - запалювання - тиратрон

Потенціал запалювання тиратрона залежить від напруги, прикладеної до його сітці. При нульовій напрузі на сітці запалювання відбувається при 250 в, при напрузі на сітці 70 в запалювання відбувається при 200 в...Потенціал - земля

Потенціали землі в зоні розтікання струму визначаються характером зміни напруженості електричних-кого поля, яка визначається в свою чергу конструкцією заземлюючих пристроїв та параметрами електричної структури землі...Потенціал - вимірювальний електрод

Потенціал вимірювального електрода з благородного металу, рівний окислювально-відновлювального потенціалу системи бром-бромід, є мірою концентрації вільного брому в розчині і служить дляпідтримання цієї концентрації на заданому рівні...Потенціал - іонізація - атом - водень

Потенціали іонізації атомів водню і дейтерію однакові, тому така ж різниця енергій виявляється для процесів дисоціації RH і RD на R - Н і R - D, відповідно...Потенціал - досліджуваний - електрод

Потенціал досліджуваного електрода відносно електрода порівняння Ех вимірюють двома відомими методами. При користуванні потенціометром значення Ех компенсують іншим відомим значенням ЕРС так, що в моментрівноваги через вимірювальну ланцюг струм не проходить...Потенціал - конденсатор

Потенціал конденсатора С управляє величиною зміщення на сітках лампи Лз, що визначає величину струму в анодних ланцюгах обох половин лампи, а отже, і в обмотках реле Pi і Pt...Потенціал - максимум

Потенціал максимуму (1) визначає природу речовини, його якісну характеристику; висота хвилі в максимумі (2) пропорційна концентрації речовини...Потенціал - накопичення

Потенціал накопичення вибирають в інтервалі потенціалів площадки граничного струму електролітично накапливаемого ЕАВ на вольтамперограмме постійного струму або в інтервалі потенціалів адсорбції (бажано селективної)обумовленого ЕАВ...Потенціал - нержавіюча сталь

Потенціал нержавіючої сталі 20% Сг 29% Ni в цьому ж розчині дорівнював 0 4 в.

Нестійкість потенціалу нержавіючих сталей в розчинах хлоридів, яка спостерігається на кривих заряджання, можна пояснити - наступнимчином...Потенціал - освіту

Потенціали освіти безпосередньо характеризують стійкість сполук тільки у відношенні розкладу на прості речовини. Що стосується реакцій інших видів, то зміна ізобарного потенціалу для какойто абохімічної реакції можна обчислити подібно тепловому ефекту путец алгебраїчного додавання і віднімання рівнянь реакцій утворення сполук, що у даній реакції...Потенціал - піттінгообразованіе

Потенціал піттінгообразованія (- ЄПО) характеризує порушення пасивного стану. Він є найменшим потенціалом, при досягненні якого починається стабільне зростання освіти піт-тінгів...