А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Аналого-цифровий перетворювач - напруга

Аналого-цифровий перетворювач напруги в цифровий код побудований за методом зчитування на електронно-променевій трубці...Арифметичне порівняння

Арифметичне порівняння відбувається в тих випадках, якщо у вираженні хоча б один операнд арифметичного типу, оскільки відповідно до встановленого пріоритету всі операнди будуть перетворюватися до арифметичноготипом...Асиметрична адсорбція

Асиметрична адсорбція протікає шляхом створення контакту мінімум трьох функціональних (або полярних) груп. Величина хемосорбції заступників при асиметричних атомів вносить суттєві корективи васиметричну адсорбцію, що приводять іноді до зміни знака виборчої адсорбції...Амплітуда - температура

Амплітуда температури Т визначається дистанцією колії для своєї кліматичної зони відповідно до Технічними вказівками по влаштуванню, укладанні і змістом безстикової колії...Аналіз - різний матеріал

Аналіз різних матеріалів по Учалінского району, дані, отримані нами в процесі проведення робіт на Північно-Учалінского площі, дозволяють припустити, що на території району можуть бути виявлені численнівідносно неглибоко залягають хромітових родовища з запасами промислових (у тому числі збагачується) руд від перших сотень тисяч до мільйонів тонн...Ароматичні вуглеводні - бензин

Ароматичні вуглеводні бензинів є різними гомологи бензолу.

Ідентифікація ароматичних вуглеводнів бензину має, крім теоретичного, також великий практичний інтерес...Аналіз - документ

Аналіз документа Накладна, м Номер накладної присвоюється в порядку підготовки нового документа.

Аналіз документів показує, що в період депортацій були репресовані і фізично знищені сотні корейців...Аналіз - крива - розпад

Аналіз кривих розпаду практично зручний тільки при визначенні порівняно короткоживучих ізотопів; дослідження характеру розпаду довгоживучих ізотопів вимагає тривалих вимірів для побудови графічноїЗалежно...Ароматичні дисульфід

Ароматичні дисульфіди при розкладанні просто втрачають сірку; напри-заходів, фенілдісульфід при температурі близько 300 С перетворюється на феніл-сульфід...Анодна оксидування - алюміній

Анодна оксидування алюмінію прямо протилежно процесу його гальванічного покриття. У гальваностегії, електропровідна поверхню в результаті катодного розряду іонів металу, що знаходяться у водномурозчині, покривається цим металом, добре зчіплюється з основною поверхнею...Аналіз - спостереження

Аналіз спостережень за такими об'єктами дозволяє виявити екологічні порушення ще при таких рівнях забруднення, які не представляють небезпеки для населення, що проживає на навколишньої території...Амплітуда - коливання - навантаження

Амплітуди коливань навантажень визначаються за формулами (532) з урахуванням початкових умов третього етапу.

При обмеженості амплітуди коливань навантаження в системі виділяється одна з ЕС, яка називається провідноючастоту і сприймає ці коливання...Аналогічна публікація

Аналогічна публікація є і пр Малої Башкирії.

Аналогічної публікацією є Sandier, Kara, Organic Functional Group Preparations, 3 vols. Academic Press, 1968 - 1972 (частина серії монографій видавництва Academic Press, згадуваної в розд...Аналіз - податок

Аналіз податків, що вносяться до бюджету з прибутку, доцільно починати з вивчення їх складу та структури.

Аналіз податку на нерухомість показує, що його збільшення при незмінних протягом звітного періоду ставкою обумовлено зміною залишкової вартості основних фондів, що підлягають оподаткуванню...Аналіз - температурні поля

Аналіз температурних полів таких систем, що полягає у встановленні кількісної залежності між температурою обмеженого числа найбільш відповідальних місць апаратури та факторами, що впливають на процестеплообміну, є досить складною задачею, рішення якої проводиться експериментально або методом моделювання, оскільки чисто теоретичне вирішення задачі в повному обсязі неможливо, так як теплові процеси в реальній апаратурі, як правило, погано піддаютьсяматематичному опису через наявність великого числа основних і другорядних факторів, що впливають на процес...Арифметичне простір

Арифметичні простору Аррфлетіческое або координатне простір ь вимірювань - це безліч С, 4 елементами якого є всілякі послідовності довжини vt, складені з дійсних чисел...Аналіз - нафтовий продукт

Аналіз нафтових продуктів має на меті дати зведений матеріал з аналізу нафтових продуктів з критичною оцінкою їх...Аналізований аерозоль

Аналізований аерозоль надходить через штуцер 3 оканчивающийся щілиною (10x0 6 мм), в зазор між покривними стеклами...Анотований список

Анотований список включає твори В. І. Леніна, літературу про нього і літературу про втілення заповітів Леніна в життя...Аналітична спектроскопія

Аналітична спектроскопія, звичайно, є тією областю, в якій подібна література просто необхідна і повинна існувати поряд з безліччю оглядових статей, а також з монографіями по спеціальним темам...