А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Умови - будівництво

Умови будівництва та експлуатації газопроводів великого діаметра пов'язані з їх температурним режимом.

Умови будівництва і експлуатації газопроводів суттєво пов'язані з їх температурним режимом...Умови - твердіння

Умови тверднення роблять сильний вплив на міцність цементу. Навпаки, висихання цементного каменю, а також його заморожування припиняють твердіння, а останньому випадку може відбутися навіть скидання міцності...Умови - термообробка

Умови термообробки для 1X13 наступні: після гарту з 925 - 190УС на повітрі або в маслі, відпуск при 760 С.

Умови термообробки мають суттєве значення як для мембран, відлитих з розчину, так і для мембран,отриманих екструзією розплаву...Умови - торги

Умови торгів повинні відповідати чинним в країнах замовника законодавчим актам.

Умови торгів зазвичай представляють видрукувані типографським способом документи, що містять порядок подання пропозицій,розгляду їх тендерним комітетом і прийняття рішень про передачу замовлень...Умови - праця - персонал

Умови праці персоналу, що обслуговує автомати, вельми гігієнічні.

Умови праці персоналу на ТЕС повинні відповідати правилам техніки безпеки і охорони праці...Умови - формування

Умови формування як виробничих, так і збутових запасів визначаються одними і тими ж процесами: процесами приходу і витрати марки матеріального ресурсу на підприємстві, проте дані процеси по-різномуназиваються в цих двох випадках...Умови - хімічна рівновага

Умови хімічної рівноваги можуть бути виражені через величини, які можуть бути виміряні, якщо прийняти, що рівняння ідеального газу справедливо для всіх газоподібних речовин, що беруть участь в реакції...Умови - хлорування

Умови хлорування підбирають такими, щоб получающийся хлорований гас (керілхлорід) містив оптимальну кількість хлору.

Умови хлорування Сг203 що входить до складу хромової руди, дещо інші...Умови - евакуація

Умови евакуації повинні не тільки не погіршувати стан уражених, а навпаки, забезпечувати можливість надання їм допомоги в дорозі...Умови - експлуатація - насос

Умови експлуатації насосів, що входять в схему відділення піролізу, зрошувальних холодильників і іншого не специфічного устаткування, не відрізняються від умов експлуатації подібного обладнання на всіхпідприємствах нафтопереробки...Умовна забарвлення

Умовна забарвлення застосовується для правильної орієнтації людини в процесі виробництва, попередження про небезпеку. В даний час розроблені уніфіковані кольору і знаки техніки безпеки...Умовна оптимізація

Умовна оптимізація починається з останнього 12-го кроку.

Класи методів безумовної оптимізації. Завдання умовної оптимізації (3.16) може бути сформульована як задача безумовної оптимізації за допомогою методів Лагранжа абоштрафних функцій...Умовність - величина

Умовність величини грор полягає в тому, що Q /F виражає швидкість рідини ліщь за відсутності піску.

Умовність величини ГЛБ призвела до того, що в останні роки були зроблені спроби заміни цього показника величиною,має чіткий фізичний зміст і піддається теоретично обгрунтованого кількісному визначенню...Умовний межа - витривалість

Умовний межа витривалості (для 510е циклів) для не-відпалених пружин з особливо твердої стрічки, вирізаних поперек напрямку прокатки, приблизно на 23% більше, ніж у зразків, вирізаних вздовж напрямку прокатки стрічки...Умовний прохід - трубопровід

Умовний прохід трубопроводів, на яких встановлюють виконавчі механізми, знаходиться в межах 50 - 800 мм. Управління виконавчим механізмом може бути автоматичним дистанційним та ручним місцевим...Умовний екстремум

Умовний екстремум цієї функції може бути знайдений методом Лагранжа.

Умовний екстремум функції (6.8) при умовах (6.9) і (6.10) в деяких випадках (початкова точка Л12 на рис...Урядові установи

Урядові установи, відповідальні за реєстрацію пестицидів, абсолютно правильно зажадали встановлення мінімально допустимих залишків пестицидів у продуктах харчування необхідною умовою їх продажу...Ускладнення - завдання

Ускладнення завдання до певної межі сприяє концентрації уваги.

Ускладнення завдань, що стоять перед ВЛКСМ, вимагає підвищення якості партійного керівництва комсомолом...Ускладнення - прилад

Ускладнення приладів і збільшення їх кількості призводять до зниження надійності систем управління та підвищення витрат на експлуатацію засобів автоматизації...Ускладнення - структура - молекула

Ускладнення структури молекул, що утворюють динамічну систему, має особливе значення і закріплюється, якщо це ускладнення відкриває можливість утворення нових кодів, побудованих на таких властивостях виниклоїсистеми, яких немає у примітивних складових систем...