А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Світлофорна лампа

Світлофорні лампи для сигнальних механізмів прожекторних світлофорів відрізняються формою скляної колби. Лампи типів ЖС10 - 5 і ЖС10 - 10 (рис...Світяться бактерія

Світяться бактерії поділяють на дві групи. До першої відносяться бактерії, які можуть мешкати вільно в морській воді...Свинцева оболонка

Свинцеві оболонки товщиною менше 0 9 мм не виготовляються, так як при меншій товщині оболонок можливе утворення отворів в бамбукових кільцях при зупинці преса...Свинцево-сурм'янистий сплав

Свинцево-сурм'янистий сплав готують в спеціальних сталевих котлах. Спочатку в казан завантажують свинець і нагрівають його до температури 400 С...Свинцевий сплав

Свинцеві сплави застосовуються для кабельних оболонок, в полк-графічній техніці, акумуляторах, в якості антифрикційних матеріалів, припоїв та деяких спеціальних цілей...Свобода є

Свобода є не тільки необхідна умова діяльності, але і субстанція людини діючого, вона є ще й мета прояви суб'єктної активності - ініціатива, спрямована на заломлення причинних зв'язків і розширення ракурсутворчого самоствердження особистості Свобода генетично включена в кожен акт творчості, перетворюючи його в інструмент збагнення великої цінності...Свободнопоршневая машина

Свободнопоршневие машини мають ряд переваг: гарні економічні показники, малі габарити і вага, абсолютна врівноваженість, легкий і надійний запуск, автономність в роботі, простота обслуговування...Своєчасне забезпечення

Своєчасне забезпечення технічною документацією і якісна її обробка.

Схема заправки будівельних мащіш Своєчасне забезпечення машин паливом, маслами та рідинами можливе лише за наявності добреорганізованого нафтогосподарств...Своєрідне поєднання

Своєрідне поєднання наукового і художнього способів мислення, вживане у фізиці, дає можливість говорити про фізичне мисленні, властивому представникам цієї науки...Сегментарний облік

Сегментарний облік передбачає ідентифікацію всіх витрат підприємства з діяльністю конкретних структурних підрозділів та їх подальшу фіксацію в облікових регістрах...Сегментний диск

Сегментний диск з нерухомими (пружними) сегментами встановлюється в корпусі на сферичній поверхні, що забезпечує рівномірне прилягання всіх сегментів...Сегментний регістр

Сегментні регістри використовуються для організації сегментної адресації пам'яті і призначені для зберігання базових адрес поточних сегментів пам'яті...Сейсмічний атрибут

Використання сейсмічних атрибутів дозволяє уточнити тривимірну літологічних моделей пласта.

Застосування методу косімуляціі з сейсмічним атрибутом доцільно тільки з тривимірним кубом опорного параметра...Селективне освіту

Селективне освіту одного з можливих діастереомерів називається діастереоселектівной реакцією.

Селективне освіту альдегідів з амідів кислот можливо в тому випадку, якщо швидкість нуклеофільногоприєднання по карбонільної групі з утворенням сполуки а перевищує швидкість нуклеофільного заміщення з утворенням продуктів б і в...Серійне машинобудування

Серійне машинобудування, як один з типів виробництва машин, визначається властивою йому ступенем спеціалізації, повторюваності та ритмічності на одному робочому місці, в масштабі ділянки, цеху, заводу в цілому...Серійний номер - те

Серійний номер тому може не вказуватися тільки для знову створюваних наборів даних. У цьому випадку система сама знаходить йому місце на одному з тих томів, які встановлені на пристрої введення-виведення...Сірчистий марганець

Сірчистий марганець (MnS) має високу температуру плавлення 1620 тому він в сталі знаходиться у вигляді відособлених включень...Сірчанокислий атропін

Сірчанокислий атропін, найбільш уживана в медицині сіль атропіну, являє собою білий кристалічний порошок (маленькі голчасті кристали), що розчиняється з нейтральною реакцією в рівних кількостях води іспирту і майже не розчиняється в ефірі, бензолі і хлороформі...Сірчанокислий нікель

Сірчанокислий нікель - NiS04 - 7H2O (молекулярна вага 2807) має вигляд великих темно-зелених кристалів. При кристалізації з розчинів кожна молекула сірчанокислого нікелю утримує 7 молекул кристалізаційної води...Серйозний фактор

Серйозний чинник, що впливає на довговічність покриття, - час, що проходить між операціями очищення поверхні металу і нанесення на нього захисного покриття...