А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Норма - витрата - електрод

Норми витрати електродів, крім монтажу обладнання, враховують також витрата на виготовлення трубопроводів в межах хімводоочистки...



Норма - режим

Норми режимів регламентують використання та умови роботи виконавців, обладнання, виробничих площ і установок, організаційний розпорядок виробництва та його обладнання...



Норма - здача

Норми здачі Для різних культур встановлюються різні. Принцип обчислення норм здачі в залежності від розмірів авансу (кількість підлягає здачі продукції в 2 -, 3 - і 4-кратному розмірах) довгий час практикувався і скасований з 1929 року...



Норма - змінна вироблення

Норма змінного виробітку чисельно дорівнює кількості однотипних заготовок, оброблених за робочу зміну по розрахованим вище режимам різання...



Норма - спецодяг

Норми спецодягу для виробництва, досвідчених і лабораторних установок хімічної промисловості (списки професій, перелік видів спецодягу для кожної професії і терміни, на які вона видається) розробляються Державнимкомітетом Ради Міністрів СССPз питань праці та заробітної плати і затверджуються цим комітетом і ВЦРПС...



Норма - точність - вимір

Норми точності вимірювань великих розмірів (більше 500 мм), відхилень форми і розташування, параметрів шорсткості поверхні, кутових та інших величин повинні бути регламентовані галузевими НТД...



Норма - керованість

Норма керованості (або відповідальності) спочатку передбачає необхідність координації керуючим дій своїх підлеглих.

Норма керованості визначає чисельність працівників, підпорядкованих одній особі...



Норма - фінансове право

Норми фінансового права містяться і в підзаконних актах органів виконавчої влади, якими в першу чергу є постанови Уряду.

У нормах фінансового права жорстко закріплюються вимогидержави у сфері фінансової діяльності...



Норма - фосфорна кислота

Норма фосфорної кислоти - середня за 12 місяців, інші показники - за 10 місяців. Додатково на розкладання давали в середньому за рік 139 в...



Норма - ширина - колія

Норми ширини колії в кривих встановлюють таким чином, щоб обертався по мережі доріг рухомий склад, як правило, вписувався вільно...



Норма - елемент

Норма елементу су з К в Q є тоді деякий ненульовий ціле раціональне число.

Нехай норма елемента /е V дорівнює нулю.

Тут норма елемента береться з урахуванням того конкретного простору керуючих функцій, елементиякого однозначно визначають рішення крайової задачі (класичне або узагальнене), представимое у вигляді ряду Фур'є по власних функціях відповідної задачі Штурма-Ліувілля...



Нормалізація - коефіцієнт - активність

Нормалізація коефіцієнтів активності означає завдання стану, при якому ці коефіцієнти дорівнюють одиниці.

Перше із зазначених обставин призвело до різної нормалізації коефіцієнтівактивності для неконденсірующаяся і конденсується компонентів, друге - до визначення і застосування коефіцієнтів активності, залежних при даній температурі тільки від складу...



Нормалізація - умова - праця

Нормалізація умов праці повинна забезпечувати утримання виробничих шкідливостей (пари, гази, пил) в повітрі виробничих приміщень не вище гранично допустимих концентрацій...



Нормаль

Нормаль встановлюється керівництвом нормативно-дослідної станції (НІС) або відділом праці і заробітної плати (ОТіЗ) будівельної організації за участю дослідницької групи, склад якої комплектується з числа працівниківНІС або ОТіЗ інженерами і техніками-спостерігачами...



Нормальна різьба

Нормальна різьба по ОСТ 2410 і велика різьба по ОСТ 2109 використовуються в сильно навантажених гвинтах нормальній і зниженій точності...



Нормальне дихання

Нормальне дихання характеризується чіткими і ритмічними підйомами і опусканиями грудної клітки. У такому стані потерпілий не потребує штучному диханні...



Нормальність - стандартний розчин

Нормальність стандартного розчину обчислюють або за даними титрування при стандартизації, або за даними, отриманими в процесі його приготування...



Нормальний бутиловий спирт

Нормальний бутиловий спирт, ацетат якого широко застосовується в лакофарбовій промисловості, зараз виробляють у великих кількостях ацетон-бутанольним бродінням крохмалистих речовин і меліси...



Нормальний зразок

Нормальні зразки для випробування на крутіння мають круглий перетин з діаметром в робочій частині 10 мм і розрахункову довжину 100 мм або 50 мм...



Нормальний режим - робота - агрегат

Нормальний режим роботи агрегатів визначається максимально припустимими тиском і подачею згідно паспорту.

Pасходние коефіцієнти на промивку конвертованого газу...