А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Досягнення - заданий розмір

Безперервне досягнення заданого розміру в один прохід інструмента має місце при обробці вузьких елементарних поверхонь з врізний подачею, а саме: кругле урізне шліфування зовнішніх поверхонь, круглеурізне шліфування внутрішніх поверхонь, плоске шліфування з круглим столом, що обертається (частково), хонінгування, притирання, накатка різьби...Досягнення - найбільший результат

Досягнення найбільших результатів при найменших витратах передбачає включення в план найбільш прогресивних технічних і економічних рішень...Досягнення - новатор

Досягнення новаторів, передовиків, переможців соціалістичного змагання за якість повинні стати надбанням широкої гласності...Досягнення - органічний синтез

Досягнення органічного синтезу безпосередньо впливають на розвиток промислового органічного синтезу. У свою чергу промисловий органічний синтез і народне господарство в цілому висувають нові проблеми передтеоретичної та синтетичної органічної хімією...Досягнення - Останнім часом

Досягнення останнього часу в проектуванні лопаткових напрямних апаратів і зворотних каналів у США та Європі звели нанівець переваги багатоступінчастих насосів із зовнішніми перепускними трубами, якими цінасоси володіли ряд років тому У Європі насосів такого типу взагалі не виготовляють і все багатоступінчасті насоси виконують з лопаток направляючими апаратами...Досягнення - останнє літа

Досягнення останніх років розширили уявлення про роль ПЕОМ в навчальному процесі, однак поки недостатньо досліджень, присвячених проблемі ефективності нових технологій навчання...Досягнення - поставлена ​​задача

Досягнення поставлених завдань можливе лише в тому випадку, якщо консультантам вдається сформувати в організації поділюване всіма позитивне ставлення до наступних принципів спільної роботи над проблемою:принципи привабливості, реальності і керованості (або контрольованості) консультаційного процесу...Досягнення - радянська наука

Досягнення радянської науки полегшують народу його працю. Наша техніка щодня збагачується новими відкриттями. Pоман був написаний письменником у порівняно короткий термін, так як створення роману було підготовлено всієї йогожиттям...Досягнення - зазначена температура

Досягнення зазначеної температури в парах реакційній суміші може служити ознакою закінчення реакції.

Ізотерми системи метан...Досягнення - мета - фірма

Досягнення цілей фірми залежить в основному від трьох чинників: вибраної стратегії, організаційної структури і від того, яким чином ця структура функціонує...Досягнення - економічний показник

Досягнення високих власних економічних показників робить позитивний вплив на економічні показники всього підприємства, але в деяких випадках поліпшення окремих з них може призводити допротиріччя з інтересами виробництва...Достовірність - обчислення

Достовірність обчислень по описуваного способу цілком задовільна. Вона цілком визначається точністю вихідних даних...Достовірність - інформація

Достовірність інформації про відмови обладнання досягається точним урахуванням часу його роботи, моментів виникнення відмов і часу, що витрачається на їх усунення...Достовірність - метод

Достовірність методу значно вища, ніж розглянутих якісних проб.

Достовірність методу відбору характеризує його несхильність систематичним помилок при вимірах, тобто означає його спроможність прирізних умовах...Достовірність - параметр

Достовірність параметрів Т, АН і АУ для асфальтенів недостатня, щоб можна було їх використовувати в розрахунках.

Достовірність параметрів роботи нагнітачів визначається по розраховується політропний коефіцієнтукорисної дії (ККД) в зіставленні з політропний ККД по ГДХ РПЛ...Достовірність - розрахунок

Достовірність розрахунку перевірена стендовими випробуваннями.

Достовірність розрахунку по рівнянню (4.62) перевірена експериментальним виміром розподілу щільності радіаційного теплового потоку по радіусу в діапазонідіаметрів зразка від 2 до 6 см...Достовірність - сигнал

Достовірність сигналів є основною характеристикою його якості і безпосередньо пов'язана з похибкою проведених вимірів...Доступ - азот

Доступ азоту припиняють і через трубку Е пропускають сірководень (примітка 4) до тих пір, поки суміш не буде насичена цим газом і у водному розчині не буде помітно опалесценаіі (близько 2:00...Доступ - люди

Доступ людей до неосвітленим місцям повинен бути закритий.

Доступ людей в камеру згоряння дозволяється після її охлаж - дення до 50 - 60 і ретельної вентиляції...Доступність

Доступність виходить з деяких оптимальних загальних рівнів як основи для індивідуальних вимог до учнів, але з певним ступенем відносності по всіх параметрах навчання...