А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Час - обчислення

Час обчислення одного циклу (одного значення р /) становить близько 2 хв.

Час обчислень пропорційно Я2 на ітерацію, в той час як для методу виключення час обчислень пропорційно П3; якщо для вирішення системипотрібно менше п ітерацій, то загальні витрати машинного часу будуть менше...Час - рух

Час руху по ділянці 4 певне виходячи з швидкості О4 об'єднаного потоку, складе: Ц - L4 /u412/2990 4 хв.

Залежність середньої концентрації і часу обробки від ширини осередку прямокутної мережі...Час - справна робота

Час справної роботи підпорядковане законуPЕлея. Потрібно визначити кількісні характеристики надійності ДО.

Коефіцієнтом готовності називається відношення часу справної роботи до суми часу справноїроботи і часу вимушених простоїв, взятих за один і той же календарний термін...Час - спостереження

Час спостережень записується по кишеньковим годинах; темп - pa повітря вимірюється за допомогою термометра - праща; так називається термометр, забезпечений шнурком для обертання його в повітрі з метою якнайшвидшого сприйнята їм темп-ри повітря...Час - нагрівання - матеріал

Час нагріву матеріалу від t M до визначається виходячи з того, що відомий витрата матеріалу GM кГ /год і, стало бути, швидкість його переміщення...Час - накопичення - осад

Час накопичення осаду в барабані може бути різним і залежить від обсягу камери, продуктивності сепаратора і об'ємної кількості твердих частинок в суспензії, а тривалість циклу вивантаження осаду із барабанаможе бути визначена розрахунковим шляхом[50 стор Це час складається з часу тх, необхідного для заповнення нижньої порожнини до початку переміщення нижнього поршня вгору; часу т2 що відноситься до безпосереднього переміщенню обох поршнів вгору; т3 необхідного длявивантаження осаду, і Т4 протягом якого з нижньої порожнини витікає залишилася буферна рідина...Час - наростання

Час наростання tr визначається наростанням струму колектора від 10% до 90% від свого номінального значення.

Форма імпульсу. Час наростання - час, протягом якого імпульс збільшується від 10% до 90% рівня максимальноїамплітуди...Час - нарощування

Час нарощування Tliap в загальному балансі часу відчутно тільки при порівняно невеликих глибинах свердловини. З рис. 65 видно, що питома вага часу Тнар зі збільшенням глибини Н швидко падає і для звичайних, і для рекордних свердловин...Час - початок

Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності у відповідності з законодавством...Час - нітрація

Час нітрування регулюється швидкістю обертання барабана.

Під час нітрування слід ретельно витримувати задану температуру, щоб не допустити утворення ж-динітробензолу...Час - обробка - партія

Час обробки партії на першій операції визначити неможливо, так як немає і бути не може опера - ції, попередньої першої.

Перекривається час т2 також одно часу обробки партії деталей на короткій операціїмінус час обробки передавальної партії...Час - обслуговування

Час обслуговування для всіх трьох типів хворих розподілено нормально з вказаними середніми значеннями і стандартними відхиленнями...Час - обговорюване питання

Члени дослідницької групи збираються на першу нараду, де їх знайомлять з важливістю і змістом майбутньої роботи. Ефективність наради залежить від поведінки керівника під час обговорюваних питань...Час - оксидування

Час оксидування 36 сек, при швидкості 2 м /хв достатньо для отримання еластичної плівки при будь-яких випробуваннях на вигин.

Час оксидування близько 10 хв...Час - спорожнення - резервуар

Час спорожнення резервуара, що знаходиться в переносному русі, визначається за спільною диференціальному рівнянню (XI-1), в якому Qz - витрата, обчислюється за відносної швидкості витікання через випускнийпристрій...Час - отверждение

Час затвердіння при 1502 С в шарі товщиною 0 8 - 1 мм, травень.

Зміна в'язкості в часі. Час затвердіння визначають, опускаючи вертикальну лінію на вісь абсцис з точки С, відповідної в'язкості, характерною дляотвержденного зразка...Час - падіння

Час падіння до нуля і час відновлення міжколонного тиску, а також замірні тиску записують у паспорті свердловини.

Час падіння дорівнює часу підйому...Час - передача - команда

Час передачі команди складає від однієї до кількох хвилин.

Зниження часу передачі команди забезпечується збільшенням частотної ширини каналу телеотключения...Час - перемикання - діод

Час перемикання діода змінюється від 50 до 500 мкс і зменшується зі збільшенням прикладеної імпульсу напруги.

Час перемикання діода з закритого состоний у відкрите визначається часом прольоту носіямизбідненого шару...Час - переліт

Час перельоту до Венери може становити 120 - 180 діб, до Марса - 200 - 300 діб і більше.

Основні масово-балістичні характеристики проекту Фобос-Грунт на ділянці перельоту до Марса...