А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Білковий азот

Білковий азот визначають після відгонки аміачного азоту. У взятому аналізованому розчині повинно міститися не більше 1 мг білкового азоту...Білковий осад

Білковий осад диспергируют в етанол-ефірі (3: 1 обсяг /обсяг) в пропорції: 1 л розчинника на 1 л первісної плазми. Суміш обробляють на водяній бані із зворотним холодильником протягом 4 годин, а потім фільтрують звідсмоктуванням...Біомаса - дріжджі

Водна біомаса дріжджів, отримана в дрож-жерастільном чані.

Кількість біомаси дріжджів (60 - 80 г /л) визначається центрифугуванням кожні 2 год; вміст сухих розчинних речовин (1 0 - 2 2%) - за допомогою рефрактометра...Біомікроскопія

Біомікроскопія за допомогою щілинних ламп дає можливість виявляти патологічні зміни кон'юнктив-вальних мікросудин, отримувати дані про характер кровотоку в них (гомогенний, зернистий, фрагментований), бачити агрегатиеритроцитів...Біоочищення

Недоліком біоочищення є великі капітальні витрати, необхідність суворого дотримання технологічного режиму очищення і розбавлення стічних вод у разі високої концентрації домішок, попереднього видалення токсичнихречовин...Біоресурси

Стан первинних екосистем біоресурсів на момент початку впливу господарської діяльності оцінюється за екологічним групам біоресурсів (згідно статзвітності за формою ТП-мисливство) на видовому рівні...Біосинтез - кислота

Біосинтез бромполіацетіленових кислот до теперішнього часу не вивчений.

На першій стадії промислового виробництва пеніцилінів здійснюють біосинтез амінопеніциланової кислоти (24), використовуючи куль-натуральній рідинацвілевих грибів або чистий фермент пе-ніціллінамідогідролазу...Біосинтез - фосфолипид

Біосинтез фосфоліпідів інтенсивно відбувається в печінці, стінці кишечника, сім'яниках, яєчниках, молочної залозі та інших тканинах...Біосировину

Закон розподілу поставок біосировини змінюється в залежності від місця і часу його виникнення.

Поряд з імовірнісним характером поставок невизначеність вибору оптимальної виробничої програми переробки біосировини по максимуму прибутку обумовлена ​​статистичними розкидом показників його біологічної цінності та фізико-хімічних властивостей...Біотоп

Біотоп разом з спільнотою живих організмів різних видів утворюють екологічну систему, або скорочено екосистему...Біотрон

Біотрон являє собою теплицю розміром 360x360 м, закриту кубічним гратчастим каркасом з 165 перекривають один одного алюмінієвих жалюзі...Біохімічне споживання - кисень

Біохімічне споживання кисню часто визначають за 5 днів (так звана п'ятидобової проба БПКв), що відповідно вказується в аналізах...Бірд

Бірд і Куксон[63]визначили значення рК для ряду стероїдних амінів і висловили загальне міркування, що з пари епімерних амінів більш головним є той, у якого функціональна група Екваторіальна...Біржова відомість

Біржові Ведомости - буржуазна газета; заснована в 1880 році в комерційних цілях. Видавалася в Петербурзі спочатку три рази на тиждень, потім чотири, а потім щодня...Бірон

Бірон[253]показав, що дробову кристалізацію слід проводити у відсутність світла, ОСКІЛЬКИ при дії навіть розсіяного світла відбувається утворення невеликої кількості речовини інтенсивно червоного кольору...Біс-комплекс

Біс-комплекс алюмінію має позитивний заряд, розчинний у воді і не екстрагується хлороформом. Цю особливість використовують для відділення іона алюмінію від цинку та інших більш великих катіонів...Біс-конденсація

Опис продуктів біс-конденсації 1 3-дікарбонільних з'єднань не повинно обмежуватися тільки вказівкою на наявність таутомерної рівноваги між діімінной (А) і Імін-Наміна (Б) формами або констатацією повного переважанняоднією з форм...Більш висока чутливість

Більш висока чутливість досягається при великих навантажувальних опорах.

Двухполуперіодний схема приладу випрямної системи (а і графік зміни струму ((б...Більш високе наближення

Більш високе наближення для Е було отримано Мамотенко.

Більш високі наближення знаходять шляхом множення[D li на функцию /D -, которая мало отличается от единицы...Більш глибокий вакуум

Більш глибокий вакуум досягається при заміні води рідиною з низьким тиском пари - соляним розчином, маслом або сірчаною кислотою...