А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Бірон

Бірон[253]показав, що дробову кристалізацію слід проводити у відсутність світла, ОСКІЛЬКИ при дії навіть розсіяного світла відбувається утворення невеликої кількості речовини інтенсивно червоного кольору...Біс-комплекс

Біс-комплекс алюмінію має позитивний заряд, розчинний у воді і не екстрагується хлороформом. Цю особливість використовують для відділення іона алюмінію від цинку та інших більш великих катіонів...Біс-конденсація

Опис продуктів біс-конденсації 1 3-дікарбонільних з'єднань не повинно обмежуватися тільки вказівкою на наявність таутомерної рівноваги між діімінной (А) і Імін-Наміна (Б) формами або констатацією повного переважанняоднією з форм...Біотичний кругообіг - речовина

Біотичний кругообіг речовин як замкнута система відпрацьований у процесі еволюції за кілька мільярдів років. Мертвих тварин і рослини переробляють комахи, найпростіші, гриби, бактерії та іншідеструктори (редуценти), які руйнують їх, перетворюючи в мінеральні або найпростіші органічні сполуки, що надходять у грунт і знову споживаються рослинами...Біохімічна реакція

Біохімічні реакції при наявності розкладаючих вуглеводні бактерій можуть призвести до знищення скупчень нафти і газу. Хімічні процеси можуть не тільки зруйнувати нафту, але л зменшити вплив фізичних процесівруйнації, коли окислена нафту створює асфальтові пробки, які стримують наступні порції надходить нафти від розсіювання...Біржова спекуляція

Біржова спекуляція обов'язково несе в собі елемент хеджування, бо кожен спекулянт прагне обмежити свій можливий ризик, а це і є хеджування по самій його суті...Біржовий рентген

Біржовий рентген порівнює силу биків і ведмедів з консенсусом про цінності інструменту. Показник сили биків відображає їх максимальну силу по відношенню до консенсусу, а показник сили ведмедів - максимальну силу ведмедів повідношенню до того ж консенсусу...Біржовий фахівець

Біржовий фахівець вручну зістиковувати ордера, виконує їх, використовуючи свої резерви цінних паперів, або заносить їх у книгу ліміт-ордерів. Книга ліміт-ордерів дозволяє фахівцям організувати обробку ордерів таким чином,щоб забезпечити їх швидке виконання при виникненні відповідних ринкових умов...Більш вірогідне пояснення

Більш вірогідне пояснення пов'язано з можливістю окислення гідрохінону киснем повітря внаслідок помітного зниження окисного потенціалу, в порівнянні з більш кислими розчинами...Більш легований сплав

Більш леговані сплави важче обробляються тиском.

Вплив тривалості VV перебування вище температури а - 3-прев-рощення і подальшої швидкості охолодження на механічні властивості сплавів...Більш потужна машина

Більш потужні машини, принцип дії яких аналогічний вищевказаним. Рухома притискна пластина (або плита) разом з офсетним полотном і аркушем паперу розташовується горизонтально і накриває на зразок притискногопристосування друкарський набір з фіксацією його в положення, яке визначається зафіксованої у вертикальному положенні опорною плитою...Більш загальний результат

Більш загальний результат можна отримати, якщо врахувати розмиття розриву дисипативних процесами і замість (5.22) для опису профілю одного періоду хвилі взяти формулу (див...Більш певний результат

Більш певні результати були отримані при спостереженні оріен-ційної залежності рухливості носіїв. У кристалічних структурах всіх комплексів, перерахованих в табл...Більш пізня версія

Пізніші версії вимагають все ж більше пам'яті, ніж старички, але все, що вам потрібно зробити, це переконатися, що ви купили програмне забезпечення, яке буде працювати з вашою версією DOS при тій кількості оперативної пам'яті,яке у вас вже є...Більш повний огляд

Більш повний огляд по техніці авторадіографіі наведено в гл.

Більш повний огляд в даній області дано у статті Ейзель-тана та ін[13], Де наведена велика бібліографія по пристосовується системам, включаючи роботирадянських авторів...Більш переконливі докази

Більш переконливі докази такого амбідентного поведінки були отримані при алкілуванні гідроксамат-іонів (див. розд.

Більш переконливі докази існування частини платини в порожнинахцеоліту були отримані нами при зіставленні результатів електронно-мікроскопічного дослідження з результатами вивчення хемосорбції водню...Більш ефективні заходи

Більш ефективні заходи щодо зниження ймовірності руйнування апаратів від перевищення тиску і температури процесів потрібні не тільки при підвищенні цих параметрів і показників небезпеки, але і при збільшенні обсягіввибухонебезпечних продуктів, що знаходяться в одиничних апаратах...Більш висока чутливість

Більш висока чутливість досягається при великих навантажувальних опорах.

Двухполуперіодний схема приладу випрямної системи (а і графік зміни струму ((б...Більш високе наближення

Більш високе наближення для Е було отримано Мамотенко.

Більш високі наближення знаходять шляхом множення[D li на функцию /D -, которая мало отличается от единицы...Більш глибокий вакуум

Більш глибокий вакуум досягається при заміні води рідиною з низьким тиском пари - соляним розчином, маслом або сірчаною кислотою...