А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Адіподінітріл-сирець

Адіподінітріл-сирець надходить в колону ректифікації /, яка працює спільно з отпарной колоною 2 що служить для видалення Р Р - діціанодіетілового ефіру і інших висококиплячих домішок...



Баластне корито

Баластні корита спочатку мають невеликі розміри...



Вибір - число

Вибір числа і потужності силових трансформаторів для головних знижувальних (ДПП) і цехових трансформаторних (ЦТП) підстанцій промислових підприємств повинен бути правильним, технічно і економічно обгрунтованим, так як він робить істотний вплив на раціональне побудова схем промислового електропостачання...



Більш вузьке застосування

Більш вузьке застосування мають електроліти на основі хлорного кислоти...



Американська асоціація - стандарт

Американська асоціація стандартів рекомендує вважати максимально ЦЕ ДОЗВОЛЕНО концентрацією 002%[1445], Причому ця величина твердо встановлена на досвіді...



Вхідний гетеродинний контур - діапазон

Вхідні і гетеродинні контури діапазонів ДВ і СВ, а також фільтри ПЧ тракту AM налаштовують подстроечнікамі з фериту марки 600 ПН діаметром 2 8 мм і довжиною 14 мм...



Азіатський фінансова криза

Азіатська фінансова криза змусила російський уряд різко підвищити процентні ставки по ГКО /ОФЗ з метою зупинити відтік коштів нерезидентів (частка іноземців на ринку ГКО /ОФЗ в 1997 р становила близько 70%) і в майбутньому сприяти приведенню рівня прибутковості в відповідність з макроекономічними показниками...



Вулканізатор - тип

Вулканізатор типу ІВП є вулканізаційний гідравлічний прес з кришкою, прес-формою автоклавного типу, нижньої підпресуванням...



Зовнішній проект

Зовнішній проект виражений у зовнішній специфіка ції, що має широку аудиторію користувачів, розробників і тестувальників...



Вольфрамсульфідний каталізатор

Вольфрамсульфідний каталізатор повинен прискорювати не тільки реакції гідрування, але також і реакції дегідрування гідроароматичних з'єднань в ароматичні...



Вибір - тип - піч

Выбор типа печи, конструктивные решения по Отдельным узлам, материальное оформление, система сжигания топлива, оснащение приборами контроля и автоматического управления и другие вопросы Прорабатываются на стадии проектирования печей с учетом свойств углеводородных сред и рабочих условий эксплуатации...



Вибір - логіка

Вибір логіки з оптимальним підставою проводиться, виходячи з тих же міркувань, які були покладені в основу вибору системи числення...



Ведучий валок

Ведучий валок закріплений нерухомо, передній валок можна пересувати в горизонтальному напрямку за допомогою електродвигуна...



Вибір - розмір - труба

Вибір розмірів труб проводиться в залежності від глибини свердловини, діаметра експлуатаційної колони і характеру ремонту...



Найважливіше увагу

Найважливіше увага приділяється формуванню екологічної політики, яка розглядається як один з найважливіших пріоритетів стратегічного бачення компанії, одна з ключових умов стабільного розвитку...



Увага - радянський читач

Увага радянського читача звернено на цю обставину відповідними примітками редактора...



Валки - стан

Валки стану попередньо підігрівають паром до температури 60 - 70 ° С і змащують тонким шаром гасу для запобігання налипання на них сплаву АСМ...



Викид - вуглеводень

Викид вуглеводнів з моменту руйнування зливного трубопроводу сепаратора до першого вибуху в кількості200 кг узгоджується з спостерігаються масштабами руйнування при частці участі газу в першому вибуху 6 5%, що також відповідає більшості аналогічних промислових вибухів...



Зважений фільтр

Зважений фільтр знову вставляють в колбу і фільтрують, слабо відсмоктуючи...



Відомий коефіцієнт

Відомий коефіцієнт 0В, що враховує випромінювання факела і проміжного випромінювача - кладки, збільшується при підвищенні коефіцієнта чорноти факела, а різниця температур факела Тф і тепловоспрі-приймаючої поверхні Тс зменшується, так як при світиться факелі знижується температура в початковій частині факела, де відбувається найбільш інтенсивне випромінювання...