А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Номенклатура - Вернер

Номенклатура Вернера дає уявлення про склад комплексної сполуки, але не відображає його будови. Необхідно, щоб відмінності в будові комплексних сполук вели до відмінностей в їх назвах...Номенклатура - гетероциклічне з'єднання

Номенклатура гетероциклічних сполук подібна номенклатурі сполук ароматичного ряду.

Номенклатура гетероциклічних сполук внаслідок їх різноманіття пов'язана з багатьматруднощами...Номенклатура - держплан

Номенклатура Держплану СССP, Матеріальні баланси і плани розподілу по якій розробляються і затверджуються Держпланом СССP...Номенклатура - витрата

Номенклатура витрат, що формують собівартість перевезень, включає велику кількість різних видів витрат. Pаспределеніе витрат, пов'язаних з експлуатацією рухомого складу в групи, які включали б окремівитрати, близькі між собою або однорідні за певними ознаками, є необхідною передумовою планування та обліку як загальної суми витрат, так і собівартості...Номенклатура - конструкційний матеріал

Номенклатура конструкційних матеріалів досить широка, щоб задовольнити різноманітні, часто дуже жорсткі, вимоги, що пред'являються умовами роботи обладнання...Номенклатура - проводи

Номенклатура проводів для електропроводок досить різноманітна.

Якщо в номенклатурі проводів немає дроти обчисленого діаметра, то вибирають провід найближчого діаметра...Номер - автомобіль

Номер автомобіля складається з двох букв, за якими слід тризначне число. Скільки існує таких автомобільних номерів.

Номер автомобіля складається з п'яти місць, на перші два з яких треба поставити літери, а на решту- Цифри...Номер - блок

Номери блоків відповідають послідовності їх роботи в програмі.

Номер блоку з віртуального адреси складається з номером блоку з поля адреси сторінки, а результат дає номер блоку у фізичній пам'яті, в якому знаходитьсянеобхідна осередок...Номер - вершина

Номери вершин відзначаємо на кресленні.

Номери вершин в описі грані вказуються в порядку обходу грані проти годинникової стрілки по відношенню до зовнішньої нормалі...Номер - вид

Номер виду призначено для зазначення номера проекційного вигляду.

А з номерами виду (1) є хоча б один із значенням О.

А з номерами виду (2) є хоча б один із значенням О...Номер - випуск

Номер випуску повинен бути надрукований чітко, наприклад, жирним шрифтом. Він може бути повторений зліва від бібліографічної характеристики, як можна ближче до корінця...Номер - група

Номер групи вибивається па щитку трансформатора непосредсг-ьенно після позначення схем з'єднання обметок. У СССPстандартизовані групи 12 і 11 при з'єднанні обмоток за схемами зірка-зірка і зірка - трикутник: Y /Y-12 і Y /A-11...Номер - дисплей

Номер дисплея опускається, якщо команда CONTROL відноситься до дисплея, з якого вона вводиться.

Замість х вказується номер дисплея і (або) ідентифікатор області повідомлень...Номер - завдання

Номер задачі відіграє важливу роль, так як він визначає пріоритет системної задачі. Між номером завдання та номером програми встановлена ​​сувора залежність, тому номер програми визначає місцеположення її серед іншихP2програм...Номер - канал

Номери каналів вказані для Москви.

Номер каналу та номер пристрою утворюються шляхом складання вмісту регістра В: з вмістом поля DJ...Номер - контакт

Номери контактів слід ставити з зовнішньої сторони умовного позначення елемента, а найменування сигналів - всередині умовного позначення...Номер - лінія

Номер лінії, на якій запускається завдання, повертається як значення в JOBNUM. У IERR повертається значення: 1 - немає жодної вільної лінії для запуску автономного завдання...Номер - насічка

Номер насічки характеризується числом основних насічок на 10 мм довжини напилка.

Номер насічки вибирають залежно від виду обробки і розмірів припуску...Номер - покоління

Номер покоління Кількість поколінь and Загальний. Pежім Ініціалізація and Загальний.

Номер покоління N для нової популяції збільшується на одиницю в порівнянні з номером покоління поточної популяції...Номер - привід

Номери приводів вказують в табличках на блоках управління, для обладнання, встановленого над щитом, на стелажах, встановлених за щитом...