А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Імовірність - попадання - випадкова величина

Ймовірність попадання випадкової величини R в інтервал А - дорівнює його довжині (див. гл.

Визначимо ймовірності попадання випадкової величини, рягпределеніой за вказаною нормальному закону, в інтервали]4 1; 42[, ]2 квітня; 3 квітня[, , ]8 травня; 5 вересня[л проверим согласованность статистического и теоретического распределений по критериям Пирсона и � омановского...Імовірність - твір

Імовірність добутку незалежних в сукупності подій дорівнює добутку ймовірностей цих подій.

Імовірність добутку двох довільних подій дорівнює добутку ймовірності однієї з цих подійна умовну ймовірність іншого за умови, що перше відбулося...Імовірність - прояв

Ймовірність прояву індикатором металлохромних властивостей може бути передбачена на основі вивчення його кислотно-основних властивостей і зміни забарвлення у присутності катіонів металів...Імовірність - реакція

Імовірність реакції (п, у) в середньому збільшується по мірі зменшення енергії нейтрона.

Імовірність реакцій (13) і (14), як показує аналіз мас-спектрів, для насичених вуглеводнів вкрай мала навіть в газовій фазі...Імовірність - подія

Ймовірність події розуміється як його відносить, частота в досить довгому ряду подій цього класу. Тут завдання інтерпретації полягає в тому, щоб побудувати, правило отримання ймовірностей з спостережуваних частот (напр...Імовірність - спільна поява

Імовірність спільного появи двох або більше випадкових явищ або величин дорівнює добутку їх імовірностей.

Імовірність спільного появи кількох подій дорівнює добутку ймовірностей цихподій, причому якщо події відбуваються послідовно, то при обчисленні ймовірності кожної події повинна враховуватися можлива вплив всіх наступили раніше подій...Імовірність - суміщення

Вірогідність поєднання двох або декількох незалежних подій дорівнює добутку ймовірностей кожного з них окремо...Імовірність - поєднання

Ймовірність поєднання одних крайніх розмірів в кінематичних ланцюгах з однорідними по величині похибками (відхиленнями від номіналу) вкрай незначна...Імовірність - спонтанний перехід

Ймовірність спонтанного переходу з рівня 2 на рівень 1 передбачається пренебрежимо малої.

Спектр ЯМP. Ймовірність спонтанного переходу ядерного спина на нижній рівень з випромінюванням кванта дуже невелика...Імовірність - сума

Ймовірність суми двох несумісних випадкових подій дорівнює сумі ймовірностей цих подій.

Ймовірність суми двох несумісних подій дорівнює сумі ймовірностей цих подій...Імовірність - удар - частинка

Вірогідність удару частинок є функцією швидкості.

Вірогідність удару частинки об стінки труб залежить від її розміру (маленькі частинки відхиляються газовим потоком, обтічну трубу і не беруть участь в зносі), діаметратруб, температури і швидкості потоку...Імовірність - крихке руйнування

Імовірність тендітних руйнувань зазвичай зростає із підвищення ефектив-I ням температури експлуатації, жорсткості конструкції і леги-вання стали...Інша аварія

Інші аварії відносяться за рахунок руйнування фланців стикових з'єднань через перекіс при нерівномірному натягу стяжних болтів, руйнування гумових ущільнювальних кілець, а також несправності конденсатозбірників...Інша бобова культура

Інші бобові культури використовуються як олійні. До них відносяться соєві боби і арахіс. Крім того, для виробництва рослинного масла служать кокосовий горіх, сезам, бавовняне насіння, олійна пальма та олива, а також, вменшою мірою, деякі види кукурудзи і рисових висівок...Інша вершина

Інші вершини не дають оптимального рішення, так як основна пряма перетинає в ОДPПерша вершина А.

Граф з двох зв'язних компонент...Інша можлива реакція

Інші можливі реакції нам невідомі.

Інша можлива реакція полягає в тому, що фірми В і збудуться просто ігнорувати будь-яку зміну ціни, почате фірмою А...Інша документація

Інша документація, передбачена відповідними стандартами.

У нормативно-технічної та іншої документації на продукцію повинні вказуватися вимоги до умов, в яких здійснюється приймання продукції...Інша рідина

Інші рідини, наприклад масло, спирт, не чинять на скло такої дії.

Інша рідина, що заповнює колону (суцільна фаза), переміщається протитечією до дисперсної...Інша нормаль

Інша нормаль перпендикулярна до дотичної площини. Площина, складена бинормаль і дотичній, називають спрямляются, або ректифіков площиною кривої лінії в даній точці...Інша ділянки

Інші ділянки утворюють вторинну структуру того чи іншого типу. При конкретному розрахунку вторинної структури реального білка вплив з боку третинної структури може бути грубо враховано введенням чинного на ланкиефективного зовнішнього поля (ями) належної конфігурації (СР

Вид спектру, відповідного утворення метастабільних іонів у магнітному полі...